Διαχείριση καταγγελίας για κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb640a2c6-96be-4c41-a013-ff39b5c24eb2 642696

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή καταγγελίας, παραπόνων και ερωτημάτων για την κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας, προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Προηγουμένως, συνιστάται να επισκεφθείτε την Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών, στην οποία μπορείτε να αναζητήσετε την κατασκευή κεραίας που σας ενδιαφέρει και να ενημερωθείτε για τη διαδικασία αδειοδότησης και το νομοθετικό πλαίσιο, https://keraies.eett.gr/.

Κατά περίπτωση η ΕΕΤΤ εξετάζει τις καταγγελίες και διενεργεί αυτοψία με ειδικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της νομοθεσίας, επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς και τον καταγγέλλοντα.

Επισημαίνεται ότι για θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Τελευταία ενημέρωση

15/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή καταγγελίας για κατασκευή κεραίας

Σημειώσεις

Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

• Με ηλεκτρονική υποβολή • Με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eett.gr • Με υποβολή με φυσική παρουσία στα γραφεία ή με αποστολή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι. Η υποβολή της καταγγελίας πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι επώνυμη. Ανώνυμες καταγγελίες δεν εξετάζονται.

Επίσης η ΕΕΤΤ απαλλάσσεται από την υποχρέωση διεκπεραίωσης αιτήσεων οι οποίες, είτε έχουν υβριστικό περιεχόμενο είτε επαναλαμβάνονται κατά τρόπο καταχρηστικό.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999 και ειδικότερα το άρθρο 4 για τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη διοίκηση.

    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταγγελία/παράπονα για κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή καταγγελίας για κατασκευή κεραίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Παροχής στοιχείων Η καταγγελία πρέπει να είναι επώνυμη και σαφής. Η ΕΕΤΤ δεν εξετάζει καταγγελίες οι οποίες είναι είτε ανώνυμες/ανυπόγραφες είτε αόριστες/προδήλως αβάσιμες. Επίσης η ΕΕΤΤ απαλλάσσεται από την υποχρέωση διεκπεραίωσης αιτήσεων οι οποίες είτε έχουν υβριστικό περιεχόμενο είτε επαναλαμβάνονται κατά τρόπο καταχρηστικό.

       Όχι Όχι

      • 2 Συναίνεσης Ο καταναλωτής πρέπει να λάβει γνώση και να συμφωνήσει με τη "Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", προτού υποβάλει το αίτημα/καταγγελία του στην ΕΕΤΤ.

       Όχι Όχι

      • 3 Παροχής στοιχείων Να περιγραφεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια η τοποθεσία της κατασκευής της κεραίας, αναφέροντας την οδό, Δήμο, συντεταγμένες, κλπ.

       Όχι Όχι

      • 1 Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο (φωτογραφίες ή άλλα αρχεία σχετικά με το θέμα της καταγγελίας) για την υποστήριξη της καταγγελίας. Φωτογραφία αντικειμένου

       Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο (φωτογραφίες ή άλλα αρχεία σχετικά με το θέμα της καταγγελίας) για την υποστήριξη της καταγγελίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η προσκόμιση είναι προαιρετική και επαφίεται στον καταγγέλλοντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8081

      • 2 Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο (φωτογραφίες ή άλλα αρχεία σχετικά με το θέμα της καταγγελίας) για την υποστήριξη της καταγγελίας. Φωτογραφία κτιρίου

       Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο (φωτογραφίες ή άλλα αρχεία σχετικά με το θέμα της καταγγελίας) για την υποστήριξη της καταγγελίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η προσκόμιση είναι προαιρετική και επαφίεται στον καταγγέλλοντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6237

      • Νόμος 34 4635 2019 167 Α

       Περιγραφή Αδειοδότηση και έλεγχος κατασκευών κεραιών στην ξηρά. Στο άρθρο 34 του Ν. 4635/2019 περιλαμβάνονται προβλέψεις για την καταγραφή και ένταξη στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του (30-10-2019) κατασκευών κεραιών. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του, δομικές κατασκευές κεραιών υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 89 του ν. 4495/2017, εφόσον βρίσκεται σε ισχύ άδεια κατασκευής κεραίας και εκδίδεται διοικητική πράξη έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 4635/2019

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100167

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήματος ψηφιακά από την Κεντρική Γραμματεία ΕΕΤΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή καταγγελίας μέσω της σελίδας https://www.eett.gr/katanalotes/keraies/diacheirisi-kataggelion/ypovoli-kataggelias-gia-kataskeyi-keraias/ ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αιτήματος μέσω email από την Κεντρική Γραμματεία ΕΕΤΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή αιτήματος και τυχόν αποδεικτικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eett.gr.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή αιτήματος δια ζώσης ή ταχυδρομικώς από την Κεντρική Γραμματεία ΕΕΤΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υποβολή του αιτήματος διενεργείται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς από τον αιτούντα, στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι) στην Κεντρική Γραμματεία.

       Ναι Όχι


      • 5 Πρωτοκόλληση αιτήματοςαπό την Κεντρική Γραμματεία ΕΕΤΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, η χρέωση του αιτήματος διενεργείται από την Κεντρική Γραμματεία της ΕΕΤΤ ιεραρχικά στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φάσματος , στον Προϊστάμενο Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος και στην συνέχεια αναθέτει σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 6 Αξιολόγηση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αξιολόγηση του αιτήματος από τον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή πρότυπης επιστολής προς αιτούντα λόγω ελλείψεων στοιχείων ή αναρμοδιότητας ΕΕΤΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συμπληρώνεται πρότυπη επιστολή για ενημέρωση του αιτούντα, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ΕΕΤΤ είναι αναρμόδια ή αν τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι ελλιπή. Η επιστολή πρέπει να εγκριθεί από τον Προϊστάμενο Τμήματος πριν την αποστολή της στον αιτούντα.

       Ναι Ναι


      • 8 Αποστολή απαντητικής επιστολής - Προώθηση σε αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν διαπιστωθεί ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω ενέργειες γίνεται προώθηση στο αρμόδιο τμήμα για διενέργεια ελέγχου με ταυτόχρονη ενημέρωση του αιτούντα.

       Σημειώσεις Αν διαπιστωθεί ότι η καταγγελία αφορά άλλο τμήμα επιστροφή στην Κεντρική Γραμματεία για επαναχρέωση.

       Ναι Ναι


      • 9 Αποστολή απαντητικής επιστολής στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστέλλεται απαντητική επιστολή στο ερώτημα του αιτούντα .

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.