Διαχείριση παραπόνων επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdefc36ae-9565-41d4-9166-51b68953d27a 883825 Management of rail passengers' complaints

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Μονάδα Ρύθμισης και Ελέγχου Σιδηροδρομικής Αγοράς-Τμήμα Αδειοδότησης και Εποπτείας Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων, ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διερεύνηση των παραπόνων επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, που δεν επιλύθηκαν ή δεν επιλύθηκαν ικανοποιητικά από την εμπλεκόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείρισή τους, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του επιβάτη και την ικανοποίηση, όπου προβλέπεται, των αιτημάτων του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Μονάδα Ρύθμισης και Ελέγχου Σιδηροδρομικής Αγοράς-Τμήμα Αδειοδότησης και Εποπτείας Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στο παράπονο του επιβάτη σιδηροδρομικών γραμμών καλείται πρωτογενώς να τοποθετηθεί/απαντήσει η σιδηροδρομική επιχείρηση εντός ενός μήνα, που μπορεί να παραταθεί έως τρεις μήνες. Παράπονο που θα υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, θα διαβιβασθεί στην εμπλεκόμενη επιχείρηση για την απάντησή της και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, ως δευτεροβάθμιο όργανο, εφόσον ο επιβάτης επανέλθει διότι δεν καλύφθηκε από την απάντηση της σιδηροδρομικής επιχείρησης. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων έχει υποχρέωση να απαντήσει, αν ο επιβάτης επανέλθει διότι δεν καλύφθηκε από την απάντηση της σιδηροδρομικής επιχείρησης, μέσα σε διάστημα 2 μηνών από την περιέλευση σε αυτήν όλων των πληροφοριών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Φόρμα Υποβολής Παραπόνου Καταγγελίας

Σημειώσεις

Η αίτηση συνοδεύεται από τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα π.χ. απάντηση της σιδηροδρομικής εταιρίας, αντίγραφο εισιτηρίου, φωτογραφία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Ο επιβάτης, εφόσον δεν ικανοποιηθεί από την τελική απάντηση που θα λάβει από τη ΡΑΣ, δύναται να επανέλθει με νεότερη επιστολή προσκομίζοντας συμπληρωματικά στοιχεία για την επανεξέταση της υπόθεσής του.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κανονισμός ΕΚ 1371/2007

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση παραπόνων επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       A2

       ,,


      • 1 Διοικητικές Η διαδικασία διερεύνησης του παραπόνου εκτελείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων αφού έχει πρωτογενώς απαντηθεί από την αρμόδια σιδηροδρομική επιχείρηση. Επίσης, όταν δεν είναι αβάσιμη ή δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την εφαρμογή άρθρων του ΕΚ 1371/2007.

       Όχι Όχι

      • 1 Απάντηση της σιδηροδρομικής εταιρίας. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Απάντηση της σιδηροδρομικής εταιρίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν αυτή δεν κατατεθεί με την αίτηση, η ΡΑΣ την αναζητά είτε από τον επιβάτη είτε από τη σιδηροδρομική επιχείρηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 6440

      • 2 Αντίγραφο εισιτηρίου. Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Αντίγραφο εισιτηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν υπάρχει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4746

      • 3 Φωτογραφικό υλικό που σχετίζεται με την καταγγελλόμενη παράβαση. Φωτογραφία

       Φωτογραφικό υλικό που σχετίζεται με την καταγγελλόμενη παράβαση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν υπάρχει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8298

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1371 2007

       Περιγραφή Σχετικά με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1371&qid=1619344875550

      • Νόμος 28 3891 2010 188 Α

       Περιγραφή Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ορίζεται ως ο ο Εθνικός Φορέας Επιβολής (National Enforcement Body) του ΕΚ 1371/2007 "για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100188

      • Επίσημο έγγραφο Φ4/οικ. 93662/821 2019

       Περιγραφή Έγγραφο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών που χορηγεί εξαιρέσεις από την εφαρμογή ορισμένων άρθρων του ΕΚ 1371/2007.

       Νομικές παραπομπές https://ras-el.gr/wp-content/uploads/2020/02/01.12.2019-.pdf

      • 1 Παραλαβή της φόρμας παραπόνου και υποστηρικτικών εγγράφων από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβολή διενεργείται ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη φόρμα υποβολής παραπόνου-καταγγελίας, αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Ο επιβάτης μπορεί επίσης να αποστείλει τη φόρμα στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή να την υποβάλλει αυτοπροσώπως. Η φόρμα παραπόνου παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και χρεώνεται στην αρμόδια Μονάδα /Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης. Στο παράπονο συστήνεται να επισυνάπτεται η απάντηση της σιδηροδρομικής επιχείρησης και άλλα τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα π.χ. αντίγραφο εισιτηρίου, φωτογραφία.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαχείριση παραπόνου - καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απάντησης από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και η πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων.

       Σημειώσεις Αν το παράπονο είναι αβάσιμο ενημερώνεται ο επιβάτης και το παράπονο τίθεται στο αρχείο.

       Όχι Όχι


      • 3 Αβάσιμο Παράπονο - Ενημέρωση Επιβάτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν το παράπονο είναι αβάσιμο ενημερώνεται ο επιβάτης και το παράπονο τίθεται στο αρχείο.

       Ναι Όχι


      • 4 Αναζήτηση απάντησης παραπόνου από σιδηροδρομική επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αν δεν επισυνάπτεται η απάντηση της Σιδηροδρομικής Επιχείρησης (ΣΕ), το παράπονο διαβιβάζεται εντός 10 ημερών στη Σιδηροδρομική Επιχείρηση. Η Σιδηροδρομική Επιχείρηση θα πρέπει να απαντήσει στον επιβάτη εντός ενός (1) μήνα, διάστημα που μπορεί να παραταθεί αιτιολογημένα έως τρεις (3) μήνες. Η απάντηση κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

       Ναι Όχι


      • 5 Αξιολόγηση απάντησης σιδηροδρομικής επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αξιολογείται η επάρκεια της απάντησης της Σιδηροδρομικής Επιχείρησης προς τον επιβάτη και η τυχόν παραβίαση άρθρων του ΕΚ 1371/2007, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία.

       Σημειώσεις Αν δεν κριθεί επαρκής, αναζητούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων πρόσθετες πληροφορίες & διευκρινίσεις, οι οποίες και αξιολογούνται.

       Όχι Ναι


      • 6 Ολοκλήρωση Διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται απάντηση προς τον επιβάτη. Η τελική απάντηση θα πρέπει να δοθεί εντός δύο (2) μηνών από την προσκόμιση όλων των αιτούμενων στοιχείων.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.