Διενέργεια Ελέγχων για Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5ef839b2-c34b-46c5-bbaf-ac8018e29b21 261281

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια ελέγχων, έκτακτων ή προγραμματισμένων, κατόπιν αναγγελίας εργατικού ατυχήματος ή υποβολής καταγγελίας, σε επιχειρήσεις και εν γένει σε χώρους εργασίας για την τήρηση των προβλέψεων των νόμων για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΕΑΥΕ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο επιχειρησιακός στόχος των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και των υπ΄ αυτών Τμημάτων της Επιθεώρησης Εργασίας, είναι η διενέργεια ελέγχων σε κάθε χώρο εργασίας για την επίβλεψη της εφαρμογής της κείμενης εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τις συνθήκες εργασίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, η έρευνα των αιτίων των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία, η υπόδειξη στους εργοδότες μέτρων για την πρόληψη των κινδύνων στους χώρους εργασίας και την προστασία και προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η παροχή ενημέρωσης και συμβουλών στους εργαζόμενους και στους εργοδότες για τα θέματα αυτά, η διερεύνηση καταγγελιών για θέματα ασφάλειας και υγείας, η προαγωγή κουλτούρας πρόληψης στους χώρους εργασίας στην περιοχή ευθύνης τους και η δίωξη των παραβατών και η επιβολή κυρώσεων.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια Ελέγχων για Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική, Καταγγελία, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • Προεδρικό Διάταγμα 48 παράγραφος 1, 134 2017 168 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις που αφορούν στις αρμοδιότητες που επιλαμβάνονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100168

      • 1 Προετοιμασία ελέγχου / Δημιουργία Υπόθεσης Ελέγχου


       Περιγραφή Είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία αποφασίζεται η διενέργεια ενός ελέγχου από κλιμάκιο Επιθεωρητών Ασφάλειας & Υγείας ή/και άλλων συμμετεχόντων στον έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 2 Προγραμματισμένος έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ένας έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί από το τοπικό τμήμα ΕΑΥΕ κατόπιν προγραμματισμού. Η έννοια του προγραμματισμού σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι οι αρμόδιοι επιθεωρητές ΑΥΕ έχουν αποφασίσει και γνωρίζουν εκ των προτέρων την επιχείρηση (ελεγχόμενη οντότητα) στην οποία θα διενεργήσουν τον έλεγχο. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί επαρκής προετοιμασία του ελέγχου με συγκέντρωση όλων των στοιχείων που θα τον διευκολύνουν π.χ. προηγούμενοι έλεγχοι στην επιχείρηση, επιβληθείσες κυρώσεις κλπ. Υπό την έννοια αυτή, ο έλεγχος μπορεί να αποτελεί αντικείμενο προγραμματισμού στο πλαίσιο της ετήσιας δραστηριότητας ενός Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, επομένως υπάρχει ένας ετήσιος χρόνος διεκπεραίωσης, ή μπορεί να αποτελεί αντικείμενο πιο βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού.

       Ναι Όχι


      • 3 Έκτακτος έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έκτακτος έλεγχος, για τις παρούσες οδηγίες, νοείται ως ο έλεγχος που προκύπτει εκτάκτως π.χ. έλεγχος καθ΄ οδόν, έλεγχος σε ένα εργοτάξιο το οποίο δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό ως τόπος εργασίας, έλεγχος σε άλλους εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους στο χώρο μιας επιχείρησης που διενεργείται προγραμματισμένος έλεγχος κλπ. Δηλαδή οι διενεργούντες τον έλεγχο δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων την ελεγχόμενη οντότητα. Υπό την έννοια αυτή, οι αρμόδιοι επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας στην εργασία, αποφασίζουν επί τόπου, τη διενέργεια του έκτακτου ελέγχου.

       Σημειώσεις Με τη χρήση των εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Επιθεώρησης Εργασίας και του αντίστοιχου τεχνικού εξοπλισμού, είναι δυνατή η ανεύρεση / συγκέντρωση στοιχείων για την ελεγχόμενη οντότητα κατά τη διάρκεια του ελέγχου π.χ. με πρόσβαση στο "Προφίλ Εργοδότη".

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος μετά από αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος σε αυτή την περίπτωση έχει ως έναυσμα την αναγγελία ενός εργατικού ατυχήματος και επικεντρώνεται, κατά κανόνα, στη διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος και στη συγκέντρωση σχετικών στοιχείων / εγγράφων / μαρτυριών.

       Σημειώσεις Σχετικά με τη διαδικασία Αναγγελίας Εργατικού Ατυχήματος και τις επακόλουθες ενέργειες που συνεπάγεται η αναγγελία, ανατρέξτε στην αντίστοιχη διαδικασία.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος μετά από Καταγγελία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος σε αυτή την περίπτωση έχει ως έναυσμα την υποβολή μιας καταγγελίας, επώνυμης ή ανώνυμης, σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και επικεντρώνεται, κατά κανόνα, στη διερεύνηση των καταγγελλόμενων θεμάτων.

       Σημειώσεις Δεν γνωστοποιείται στον εργοδότη ότι ο έλεγχος διενεργείται λόγω Καταγγελίας και δεν γνωστοποιούνται τα στοιχεία του Καταγγέλλοντος.

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος κατόπιν Στόχευσης (βάσει Κριτηρίων Εκτίμησης Επικινδυνότητας)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με τη χρήση εργαλείων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Επιθεώρησης Εργασίας (όπως π.χ το Risk Analysis) και τη διαλειτουργικότητα με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα (π.χ. ΕΡΓΑΝΗ), είναι δυνατή η πραγματοποίηση στοχευμένων ελέγχων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων π.χ. δραστηριότητα επιχείρησης, αριθμός εργαζομένων, γεωγραφικά κριτήρια, κριτήρια παραβατικότητας ή προηγούμενων ελέγχων κ.α. Οι έλεγχοι, σε αυτή την περίπτωση, προκύπτουν με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και οι Υποθέσεις Ελέγχου προωθούνται στα τοπικά Τμήματα Επιθεώρησης ΑΥΕ για τη πραγματοποίηση του ελέγχου.

       Ναι Όχι


      • 7 Διενέργεια Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος διενεργείται στο χώρο μίας επιχείρησης / εργοταξίου ή οπουδήποτε πραγματοποιούνται εργασίες. Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ελέγχουν την εφαρμογή της Νομοθεσίας σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων επιθεωρώντας τους χώρους εργασίας και τις μεθόδους / πρακτικές εργασίας που ακολουθούνται. Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας δύνανται να έχουν πρόσβαση σε Αρχεία και έγγραφα της επιχείρησης, δεσμευόμενοι πάντα να τηρούν τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου.

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις όπου ο έλεγχος περιορίζεται σε συλλογή εγγράφων ή στοιχείων π.χ. συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τη διερεύνηση τροχαίων, παθολογικών ή ελαφρών ατυχημάτων, δύναται να μην γίνεται επιτόπιος έλεγχος, αλλά τα στοιχεία να αποστέλλονται από τις επιχειρήσεις στην αρμόδια Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη Δελτίου Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά το πέρας κάθε ελέγχου, συντάσσεται σχετικό Δελτίο Ελέγχου. Το Δελτίο Ελέγχου μπορεί να συντάσσεται χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. Στο Δελτίο Ελέγχου καταγράφονται οι Υποδείξεις προς τον εργοδότη, άλλες Διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο, η Διαπίστωση ενδεχόμενων Παραβάσεων (σε περίπτωση παράβασης της εργατικής νομοθεσίας) ή και Άμεση Διακοπή Εργασιών (σε περίπτωση άμεσου και σοβαρού κινδύνου). Επίσης στο Δελτίο Ελέγχου δύναται να καταγραφεί κάθε άλλο στοιχείο που αφορά στον συγκεκριμένο έλεγχο π.χ. να ζητείται κοινοποίηση επιπλέον εγγράφων / στοιχείων / απαντητικών / φωτογραφικού υλικού κλπ.

       Όχι Όχι


      • 9 Επίδοση χειρόγραφου Δελτίου Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση όπου το Δελτίο Ελέγχου είναι χειρόγραφο, καταγράφεται σε Τριπλότυπο το οποίο υπογράφεται από τους διενεργούντες τον έλεγχο και τον εργοδότη ή εκπρόσωπό του. Ένα αντίγραφο εκ του τριπλοτύπου αποκόπτεται και επιδίδεται στην επιχείρηση.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του χειρόγραφου Δελτίου Ελέγχου εκ μέρους της επιχείρησης, οι διενεργούντες τον έλεγχο δύνανται να θυροκολλήσουν το Δελτίο Ελέγχου ή να το επιδώσουν με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο π.χ. επίδοση μέσω Δικαστικού Επιμελητή, κοινοποίηση μέσω Αστυνομικού Οργάνου, μέσω ανάρτησης στον οικείο Δήμο κλπ.

       Ναι Όχι


      • 10 Επίδοση Ηλεκτρονικού Δελτίου Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που το Δελτίο Ελέγχου συντάσσεται ηλεκτρονικά, μπορεί να κοινοποιηθεί στον εργοδότη: α) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, στο Λογαριασμό του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης. Σε αυτή την περίπτωση υπογράφεται ψηφιακά από τους διενεργούντες τον έλεγχο β) να εκτυπωθεί και να επιδοθεί κατά τον ίδιο τρόπο με ένα χειρόγραφο Δελτίο Ελέγχου

       Ναι Όχι


      • 11 Ολοκλήρωση Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Με την επίδοση του Δελτίου Ελέγχου ολοκληρώνεται ο έλεγχος για θέματα ασφάλειας και υγείας. Ενδέχεται να απαιτηθούν, κατά περίπτωση, περεταίρω ενέργειες τόσο από την ελεγχόμενη οντότητα, όσο και από την αρμόδια Υπηρεσία της Επιθεώρησης, όπως: α) αποστολή / κοινοποίηση επιπλέον στοιχείων ή διευκρινήσεων β) απάντηση, εκ μέρους του εργοδότη, σε πρόσκληση για παροχή γραπτών εξηγήσεων, στην περίπτωση που διαπιστώθηκε παράβαση γ) σύνταξη Μήνυσης ή Μηνυτήριας Αναφοράς π.χ. σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος δ) σύνταξη εγγράφων Διακοπής Εργασιών / Συνέχισης Εργασιών, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο υποδείχθηκε η διακοπή εργασιών λόγω άμεσου / σοβαρού κινδύνου ε) επανέλεγχος κλπ

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.