Διορισμός και Απόλυση Πρόσθετων Αστυφυλάκων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbe906074-3d35-41ae-8e57-3b958256c382 714788

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον διορισμό πρόσθετων αστυφυλάκων και απευθύνεται σε ιδιώτες προϋπηρετήσαντες στην Ελληνική Αστυνομία ως Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες ή Ανθυπαστυνόμους, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης ή ευταξίας πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και χώρων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης Στρατιωτικών Υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου ή Ο.Τ.Α. ή της ενδιαφερόμενης επιχειρήσεως ή Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Ο διορισμός του προσωπικού αυτού γίνεται με πρόταση της Διεύθυνσης Αστυνομίας στην περιοχή της οποίας πρόκειται, να διορισθεί και να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου με την οποία αιτείται τον διορισμό ως Πρόσθετος Αστυφύλακας, στην οποία να αναγράφει επίσης τα στοιχεία του εργοδότη στον οποίο επιθυμεί να προσληφθεί (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) το είδος της εργασίας που θα εκτελεί και τον τόπο εκτέλεσης αυτής. Υποβάλλεται μόνο διά ζώσης αυτοπροσώπως.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή Ιεραρχική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση, ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας) είτε από την αρχή η οποία προϊσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση, οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της, για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική νομοθεσία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόσθετοι Αστυφύλακες

      Επίσημος τίτλος

      Διορισμός και απόλυση Πρόσθετων Αστυφυλάκων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εφέδρων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Προϋπηρεσίας Να έχει προϋπηρεσία στην Ελληνική Αστυνομία με τους βαθμούς του Αστυφύλακα ή Αρχιφύλακα ή Ανθυπαστυνόμου.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Να είναι άνδρες/γυναίκες Έλληνες/ίδες πολίτες.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικασθεί σε φυλάκιση έξι (6) μηνών και άνω ή να εκκρεμεί ποινική δική για τα αδικήματα:παραχάραξης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ανθρωποκτονίας,βιασμού,μαστρωπίας,σωματεμπορίας, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδωκίας καθώς και για τα αδικήματα της ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή χρήσεως ναρκωτικών ουσιών.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Να έχει υγεία και άρτια σωματική διάπλαση

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Να μην έχει απολυθεί από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας για λόγους πειθαρχίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα καταβάλλει στον διορισθέντα Πρόσθετο Αστυφύλακα τις προβλεπόμενες παροχές για την εργασία του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα καταβάλλει στον διορισθέντα Πρόσθετο Αστυφύλακα τις προβλεπόμενες παροχές για την εργασία του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Αίτηση του ενδιαφερομένου με την οποία αιτείται τον διορισμό ως Πρόσθετος Αστυφύλακας, στην οποία να αναγράφει επίσης τα στοιχεία του εργοδότη στον οποίο επιθυμεί να προσληφθεί (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) το είδος της εργασίας που θα εκτελεί και τον τόπο εκτέλεσης αυτής. Αίτηση

       Αίτηση του ενδιαφερομένου με την οποία αιτείται τον διορισμό ως Πρόσθετος Αστυφύλακας, στην οποία να αναγράφει επίσης τα στοιχεία του εργοδότη στον οποίο επιθυμεί να προσληφθεί (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) το είδος της εργασίας που θα εκτελεί και τον τόπο εκτέλεσης αυτής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 3 Πιστοποιητικό από την οικεία Εισαγγελική Αρχή ότι δεν εκκρεμεί κατηγορία σε βάρος του διοριζόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 388/1971 (άρθρο 1 παρ. 2). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό από την οικεία Εισαγγελική Αρχή ότι δεν εκκρεμεί κατηγορία σε βάρος του διοριζόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 388/1971 (άρθρο 1 παρ. 2).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή δύο (2) μήνες πρίν την υποβολή του. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή δύο (2) μήνες πρίν την υποβολή του.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Απόσπασμα του ατομικού βιβλιαρίου του υποψήφιου προς διορισμό στο οποίο να εμφαίνονται τα στοιχεία ταυτότητας αυτού από το φύλλο μητρώου, η στρατολογική του κατάσταση και οι ηθικές αμοιβές. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Απόσπασμα του ατομικού βιβλιαρίου του υποψήφιου προς διορισμό στο οποίο να εμφαίνονται τα στοιχεία ταυτότητας αυτού από το φύλλο μητρώου, η στρατολογική του κατάσταση και οι ηθικές αμοιβές.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 6 Πιστοποιητικό από το οποίο να εμφαίνεται η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου προς διορισμό, από την αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό από το οποίο να εμφαίνεται η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου προς διορισμό, από την αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 7 Έγγραφο από ιατρό της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας ότι τυγχάνει ικανός για εκτέλεση εργασίας και ότι είναι σωματικά άρτιος. Πιστοποιητικό υγείας

       Έγγραφο από ιατρό της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας ότι τυγχάνει ικανός για εκτέλεση εργασίας και ότι είναι σωματικά άρτιος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • Βασιλικό Διάταγμα 755 1970 278 Α

       Περιγραφή Περί πρόσθετων Χωροφυλάκων-Αστυφυλάκων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100278

      • Βασιλικό Διάταγμα 388 1971 115 Α

       Περιγραφή Περί προσθέτων Χωροφυλάκων-Αστυφυλάκων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100115

      • Νομοθετικό Διάταγμα 617 1977 166 Α

       Περιγραφή Περί επεκτάσεως των διατάξεων του Ν.Δ. 334/1969 << Περί των οδοιπορικών εξόδων του Στρατιωτικού προσωπικού>> και επί του προσωπικού των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού και άλλων τινών διατάξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100166

      • 1 Πρόταση Διεύθυνσης Αστυνομίας για διορισμό Πρόσθετου Αστυφύλακα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Από την αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας υποβάλλεται σχετική αλληλογραφία, στην οποία περιλαμβάνεται συνημμένα η αίτηση του ενδιαφερομένου φυσικού προσώπου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή άλλου φορέα για τον διορισμό Πρόσθετου Αστυφύλακα, με διατυπωμένη σχετική πρόταση του Διευθυντή αυτής, για την υλοποίηση ή όχι του διορισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση για λήψη απόφασης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας επί του αιτήματος διορισμού πρόσθετου Αστυφύλακα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Κινείται σχετική Εισήγηση από αρμόδιο υπάλληλο στην οποία διατυπώνεται η γνώμη του συντάκτη, αναφορικά με το εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διορισμού ή όχι του κατά περίπτωση Πρόσθετου Αστυφύλακα.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Διορισμού Πρόσθετου Αστυφύλακα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας διορίζεται ο εκάστοτε Πρόσθετος Αστυφύλακας .

       Σημειώσεις Η ως άνω απόφαση διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, η οποία προβαίνει στην ορκωμοσία του διορισθέντος συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, ενώ κινεί και την διαδικασία χορήγησης δελτίου ταυτότητας από την Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Παράταση παραμονής Πρόσθετων Αστυφυλάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η σύμβαση εργασίας προσθέτων Χωροφυλάκων -Αστυφυλάκων καταγγέλλεται υποχρεωτικώς από τον εργοδότη τους με την συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους. Κατ΄ εξαίρεση, όσοι εξ΄ αυτών δεν δικαιούνται συντάξεως από το Ι.Κ.Α. ή από άλλον οργανισμό ή Δημόσια Επιχείρηση, δύνανται να παραμείνουν με αιτήσή τους και εφόσον οι εργοδότες τους συναινούν σε αυτό, μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου για τη συνταξιοδότησή τους χρόνου, όχι όμως πέραν του 65ου έτους της ηλικίας τους, με τη συμπλήρωση του οποίου καταγγέλλεται εκ νέου, με καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης, υποχρεωτικά από τον εργοδότη τους η σύμβαση εργασίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόλυση Πρόσθετων Αστυφυλάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι πρόσθετοι Αστυφύλακες απολύονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, υποχρεωτικά ύστερα από αιτήσή του ενδιαφερομένου ή του εργοδότη ή ύστερα από σχετική πρόταση της οικείας Αστυνομικής Αρχής, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης και μόνο σε περίπτωση διαπίστωσης κατάχρησης ή υπέρβασης της διαχείρισης από τον πρόσθετο Αστυφύλακα της κατά το άρθρο 5 παρ. 2 ν.δ. 755/1970 διαπιστευθείσας σε αυτόν εξουσίας, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ., 2-3 του ν.δ. 755/1970 και 7 του β.δ. 388/1971.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.