Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων υπό απαλλοτρίωση ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση87fbe2ac-5b26-4b79-8266-20b155db361f 872526

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Εφορείες Αρχαιοτήτων, Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Πολιτισμού, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση απόφασης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων και απευθύνεται σε φερόμενους ιδιοκτήτες υπό απαλλοτρίωση ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κτηματολογικό διάγραμμα ή/και πίνακας που συνοδεύει την απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης είναι εσφαλμένα, οπότε με σχετική αίτηση αιτούνται τη διόρθωση ή συμπλήρωση αυτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Απαλλοτριώσεων Υπουργείου Πολιτισμού

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβάλλεται από την επομένη της κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού ή το φορέα που συνέταξε ή ενέκρινε το κτηματολογικό διάγραμμα και τον πίνακα (Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων - Ο.Δ.Α.Π.).

Η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει την πρόοδο της διαδικασίας καθορισμού της αποζημίωσης και συντέλεσης της απαλλοτρίωσης. Η αίτηση υποβάλλεται στο Αυτοτελές Τμήμα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και συναρμόδιες υπηρεσίες είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), Δ/νση Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του ίδιου Υπουργείου.

Σε περίπτωση αποστολής αίτησης με email, η ηλεκτρονική διεύθυνση του Αυτοτελούς Τμήματος Απαλλοτριώσεων του Υπ. Πολιτισμού είναι η tmaaaa@culture.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Τοπογραφικό Διάγραμμα

       Όχι Όχι

      • 1 Τοπογραφικό Διάγραμμα Άλλο

       Τοπογραφικό Διάγραμμα

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 2 Τίτλος ιδιοκτησίας Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Τίτλος ιδιοκτησίας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • Νόμος 16 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • 1 Παραλαβή αίτησης του ιδιοκτήτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από το φερόμενο ιδιοκτήτη του ακινήτου για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση του αιτήματος στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) για εξέταση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση εξετάζεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), ο οποίος συνέταξε το κτηματολογικό διάγραμμα / πίνακα. Αν η αίτηση διόρθωσης γίνει δεκτή, η υπηρεσία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), υποβάλλει προς έγκριση, στην αρμόδια ως εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης υπηρεσία ΥΠΠΟ (Τμήμα Απαλλοτριώσεων), διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση της απόφασης και ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 4 Μεταγραφή/εγγραφή της απόφασης διόρθωσης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.