Διόρθωση της διεύθυνσης του ακινήτου στην ΕΥΔΑΠ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb1ab2559-692c-4e8d-8c5b-b292e33c0981 125596

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο ΕΥΔΑΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15 Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  1 Ώρα

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην διόρθωση της διεύθυνσης του ακινήτου στα μητρώα και στον λογαριασμό υδροληψίας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Αρμόδιος ιδιωτικός φορέας


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Διόρθωση της διεύθυνσης του ακινήτου στην ΕΥΔΑΠ

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο, Λογαριασμός υδροληψίας

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Διόρθωση της διεύθυνσης του ακινήτου στην ΕΥΔΑΠ

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,,,


       • 1 Χρήσης Για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας σε μια παροχή σας, δώστε πρώτα τα επτά (7) πρώτα ψηφία του Αριθμού Μητρώου και τον Αριθμό Μετρητή, (κεφαλαία ελληνικά, με κενό αν υπάρχει κενό), όπως ακριβώς αναγράφονται σε κάποιο λογαριασμό της παροχής.


        Όχι Όχι

       • 2 Χρήσης Η υποβολή των προς διόρθωση στοιχείων πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρασταστικά για λόγους εγκυρότητας όπως αντίγραφο Ε9, Μισθωτήριο συμβόλαιο από taxis ή για Δήλωση παροχής ως κοινόχρηστης απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση.


        Όχι Όχι

       • 1 Λογαριασμός κατανάλωσης. Αποδεικτικό

        Λογαριασμός κατανάλωσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3798

       • 2 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του ιδιοκτήτη. Αποδεικτικό ΑΦΜ

        Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του ιδιοκτήτη.

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5392

       • 3 Βεβαίωση από το ∆ήμο με την ακριβή αρίθμηση του Ακινήτου. Βεβαίωση

        Βεβαίωση από το ∆ήμο με την ακριβή αρίθμηση του Ακινήτου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 18113 2006 1118 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών ΕΥΔΑΠ – αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕΧΩΔΕ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201118

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 5 Επεξεργασία αιτήματος από φορέα και ενημέρωση μητρώων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 6 Ενημέρωση του ΚΕΠ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ολοκλήρωσης του αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 7 Ολοκλήρωση Υπόθεσης από ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Ναι


       • 1 Είσοδος στην ιστοσελίδα ΕΥΔΑΠ/Ενημέρωση στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.eydap.gr/MyAccount/changeCustomerData1/


        Όχι Όχι


       • 2 Εισαγωγή στοιχείων καταναλωτή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Όχι Όχι


       • 3 Αναγνώριση στοιχείων παροχής από το λογισμικό

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


        Ναι Όχι


       • 4 Μη αναγνώριση στοιχείων καταναλωτή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


        Ναι Ναι


       • 5 Εισαγωγή νέων στοιχείων καταναλωτή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Όχι Όχι


       • 6 Εισαγωγή δικαιολογητικών στο σύστημα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Όχι Όχι


       • 7 Επιβεβαίωση επιτυχούς ενημέρωσης στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


        Όχι Ναι


       • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος προς την ΕΥΔΑΠ

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.