Δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfe6aedf5-861b-4851-ba7e-59723168f280 461176 Operation of a ship as a water taxi

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

109,35 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας.

Παρατηρήσεις

Θαλάσσιο ταξί είναι κάθε επαγγελματικό πλοίο κόρων ολικής χωρητικότητας άνω των πέντε (5) και ολικού μήκους άνω των έξι (6) μέτρων, το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από είκοσι (20) κόμβους σύμφωνα με βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή του παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα, που εφοδιάζεται με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων από τη Λιμενική Αρχή, κατά τις διατάξεις του παρόντος και μεταφέρει μέχρι οκτώ (8) κατ ανώτατο όριο επιβάτες, διαθέτοντας γι΄ αυτούς μόνιμα στεγασμένο κατά το χειμώνα και σκιαζόμενο κατά το θέρος χώρο. Οι πλοιοκτήτες θαλάσσιων ταξί, σε συνέχεια της αρχικής βεβαίωσης υποχρεούνται στην κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης, εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους όπου και δηλώνουν ότι δεν έχουν εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης (άδειας). Η εν λόγω υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί υποβάλλεται μέσω της πύλης gov.gr.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναγγελία δραστηριοποίησης θαλάσσιου ταξί.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει εγγράφως τη δραστηριοποίηση του πλοίου ως θαλάσσιο ταξί, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011, ΦΕΚ 32 Α΄).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δραστηριοποίηση θαλάσσιου ταξί

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Τεχνικές Το πλοίο να είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του πιστοποιητικά αξιοπλοΐας σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Το πλοίο να είναι κόρων ολικής χωρητικότητας άνω των πέντε (5) και ολικού μήκους άνω των έξι (6) μέτρων.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Το πλοίο να αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από είκοσι (20) κόμβους, υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Το πλοίο να μεταφέρει μέχρι οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο επιβάτες, διαθέτοντας για αυτούς μόνιμα στεγασμένο κατά το χειμώνα και σκιαζόμενο κατά το θέρος χώρο.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος (πλοιοκτήτης) να μη διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

       Όχι Όχι

      • 6 Πτωχευτικού δικαίου Ο ενδιαφερόμενος (πλοιοκτήτης) να μην έχει τεθεί ή να μην έχει υποβληθεί αίτηση να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.

       Όχι Όχι

      • 7 Φορολογικές Ο ενδιαφερόμενος (πλοιοκτήτης) να έχει κάνει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος (πλοιοκτήτης) να μην έχει καταδικαστεί για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για τα υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των διατάξεων του Νόμου περί ναρκωτικών, παράβαση του Νόμου περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

       Όχι Όχι

      • 9 Ηλικιακές Ο ενδιαφερόμενος (πλοιοκτήτης) να έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του, για τον υπολογισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησής του.

       Όχι Όχι

      • 10 Ασφαλιστικές Ο ενδιαφερόμενος (πλοιοκτήτης) να έχει ασφαλισμένο το πλοίο που δραστηριοποιείται ως θαλάσσιο ταξί για i) αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία ii) αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και iii) πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Τα ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης δεν είναι κατώτερα από αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), όπως κάθε φορά ισχύει. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να τηρείται, εφόσον το πλοίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής άλλων σχετικών, περί ασφαλιστικής κάλυψης, διατάξεων.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκδοση αδείας θαλάσσιου ταξί ή ετησία θεώρησή της 29.35 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3146

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4832

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 50 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://adeies.hcg.gr/ekoemn/

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999, όπως ισχύει). 2. Εφόσον ο αναγγέλλων είναι νομικό πρόσωπο, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να συντρέχουν στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου από τον οποίο αναλαμβάνονται και υπογράφονται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες και διαδικασίες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι: (1) δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος. (2) δεν έχω τεθεί και δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης. (3) διαθέτω την αριθ. …………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία μου έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. …………………………. (4) δεν έχω καταδικαστεί για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για τα υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των διατάξεων του Νόμου περί ναρκωτικών, παράβαση του Νόμου περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. 2. Εφόσον ο αναγγέλλων είναι νομικό πρόσωπο, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να συντρέχουν στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου από τον οποίο αναλαμβάνονται και υπογράφονται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες και διαδικασίες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Φωτοαντίγραφο του Εγγράφου Eθνικότητας ή του Πιστοποιητικού Κυριότητας του πλοίου. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του Εγγράφου Eθνικότητας ή του Πιστοποιητικού Κυριότητας του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο του Εγγράφου Eθνικότητας ή του Πιστοποιητικού Κυριότητας του πλοίου που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί ως θαλάσσιο ταξί. Εφόσον ο αναγγέλλων είναι νομικό πρόσωπο, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να συντρέχουν στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου από τον οποίο αναλαμβάνονται και υπογράφονται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες και διαδικασίες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Ευκρινή φωτοαντίγραφα των προβλεπόμενων (για την κατηγορία του) πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του πλοίου που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί ως θαλάσσιο ταξί. Πιστοποιητικό

       Ευκρινή φωτοαντίγραφα των προβλεπόμενων (για την κατηγορία του) πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του πλοίου που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί ως θαλάσσιο ταξί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των προβλεπόμενων (για την κατηγορία του) πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του πλοίου που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί ως θαλάσσιο ταξί. 2. Εφόσον ο αναγγέλλων είναι νομικό πρόσωπο, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να συντρέχουν στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου από τον οποίο αναλαμβάνονται και υπογράφονται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες και διαδικασίες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Βεβαίωση αρμόδιας Διεύθυνσης του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή του παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αρμόδιας Διεύθυνσης του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή του παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή του παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα, ότι το πλοίο αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από είκοσι (20) κόμβους, υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. 2. Εφόσον ο αναγγέλλων είναι νομικό πρόσωπο, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να συντρέχουν στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου από τον οποίο αναλαμβάνονται και υπογράφονται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες και διαδικασίες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου του πλοίου που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί ως θαλάσσιο ταξί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 7 Φωτοαντίγραφο καταστατικού εταιρείας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφο καταστατικού εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, μετά όλων των τυχόν τροποποιήσεων του, το οποίο προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 8 Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόσφατο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α’ 75), του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α’ 75), του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α’ 75), του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, στην οποία δηλώνεται ότι: “(Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την υπ’ αρ. …………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. ……………. και δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις”

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση 3131.2/22/97 1997 795 Β

       Περιγραφή Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970200795

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/1896/2018 2018 164 Β

       Περιγραφή Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200164

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/49509/2020 2020 3518 Β

       Περιγραφή Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203518

      • 1 Παραλαβή της Αναγγελίας του πλοιοκτήτη (ιδιοκτήτη) από τη Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την άσκηση του επαγγέλματος της δραστηριοποίησης πλοίου ως θαλάσσιο ταξί, απαιτείται ο πλοιοκτήτης (ιδιοκτήτης) του να υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή (Κεντρικά Λιμεναρχεία - Λιμεναρχεία) αναγγελία.

       Όχι Όχι


      • 2 Βεβαίωση υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή στην οποία υποβάλλεται η αναγγελία, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος νομίμων προϋποθέσεων από την Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει εγγράφως τη δραστηριοποίηση του πλοίου ως θαλάσσιο ταξί, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Tο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα έχει το χαρακτήρα της επιβαλλόμενης, στον ενδιαφερόμενο να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, υποχρέωσης αναμονής και αναβολής της έναρξης άσκησης αυτού, ώστε να παρασχεθεί στη Λιμενική Αρχή η δυνατότητα να διενεργήσει έλεγχο και, ενδεχομένως, να απαγορεύσει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν δεν υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδρομή των, προς τούτο, νομίμων προϋποθέσεων. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011, ΦΕΚ 32 Α΄). Η Λιμενική Αρχή, απαγορεύει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και μετά την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών, εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση του πλοίου ως θαλάσσιο ταξί

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή εκδίδει στο πρόσωπο που υπέβαλλε την αναγγελία, βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση του πλοίου ως θαλάσσιο ταξί.

       Ναι Ναι


      • 5 Διαπίστωση μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση του πλοίου ως θαλάσσιο ταξί

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Κατόπιν ελέγχου εάν δεν υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος με την πάροδο των πενήντα (50) ημερών, από την υποβολή της αναγγελίας και απαγορεύεται η άσκηση δραστηριοποίησης του πλοίου ως θαλάσσιο ταξί.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.