Εγγραφή/δήλωση γάμου - συμφώνου συμβίωσης μετόχων ΜΤΝ (εν ενεργεία και μερισματούχων)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0c04ec8b-9dfc-4af1-a670-973c30319d73 489416

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Από 150 έως 210 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δήλωση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης εν ενεργεία στελέχους Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) ή Λιμενικού Σώματος (ΛΣ) ή μερισματούχου του ταμείου, κατόπιν αιτήσεως.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Εγγραφής/δήλωσης γάμου - συμφώνου συμβίωσης στο ΜΤΝ

Σημειώσεις

e-mail επικοινωνίας: elegxos@mtn.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Όπως ρητά αναγράφεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999 (Α΄ 45 /09-03-1999), άρθρο 1.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δήλωση γάμου - συμφώνου συμβίωσης στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή/δήλωση γάμου - συμφώνου συμβίωσης μετόχων ΜΤΝ (εν ενεργεία και μερισματούχων)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων (εν ενεργεία στελέχη ΠΝ, ΛΣ, ΜΠΥ ΜΤΝ και μερισματούχοι (απόστρατοι ΠΝ, ΛΣ και συνταξιούχοι ΜΠΥ ΜΤΝ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Οικογενειακές Να υφίσταται δήλωση στο ΜΤΝ για τη μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης

       Όχι Όχι

      • 1 Καταβολή εφάπαξ ποσού στο ΜΤΝ για δήλωση γάμου ή σύμφωνου συμβίωσης, ανάλογα με την μισθολογική κατάταξη / μισθολογική κατηγορία που εμπίπτει / υπάγεται ο υπόχρεος εν ενεργεία μέτοχος (κατά περίπτωση). Το ποσό που καταβάλεται ανά Κατηγορία Μισθολογικής Κατάταξης των μετόχων / μερισματούχων ΜΤΝ, αναλύονται ως ακολούθως: α. Α Κατηγορία (ΑΣΕΙ) - 210,00 € β. Β Κατηγορία (ΑΣΣΥ) - 180,00 € γ. Γ Κατηγορία (ΕΠΥ-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ) - 150,00 € Λεπτομερή ενημέρωση επί των ανωτέρω υφίσταται στην ιστοσελίδα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, στο πεδίο ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ / ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 150 € - 210 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.mtn.gr/%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/263-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85.html

       Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3531

      • 3 Απογραφικό δελτίο ατομικών και οικογενειακών στοιχείων υπό τύπου Υπεύθυνης Δήλωσης προς το ΜΤΝ για την ακρίβειά τους. Δελτίο

       Απογραφικό δελτίο ατομικών και οικογενειακών στοιχείων υπό τύπου Υπεύθυνης Δήλωσης προς το ΜΤΝ για την ακρίβειά τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: https://www.mtn.gr/Docs/epikairopoiisi-site/01_07-12-2022/apografiko-deltio-en-energeia-metoxou-&-merismatouxou-mtn-ypefthini-dilwsh.pdf

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 4 Απόδειξη καταβολής τελών υπέρ ΜΤΝ (με κατάθεση ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του ΜΤΝ ή με καταβολή μετρητών με ταυτοπρόσωπη παρουσία στο ταμείο του ΜΤΝ). Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Απόδειξη καταβολής τελών υπέρ ΜΤΝ (με κατάθεση ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του ΜΤΝ ή με καταβολή μετρητών με ταυτοπρόσωπη παρουσία στο ταμείο του ΜΤΝ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Νόμος 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νόμος 2690 2019 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Προεδρικό Διάταγμα 55Α 21 1932 387 Α

       Περιγραφή Περί Κωδικοποιήσεως Νόμων περί Μετοχικού Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19320100387

      • Νόμος 37, 95, 96, 97, 98 5018 2023 25 Α

       Περιγραφή Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100025

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης μετά των κατά περίπτωση συναφών δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή / Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος εγκυρότητας/πληρότητας δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επεξεργασία στοιχείων/παραστατικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Υπηρεσιακού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση Υπηρεσιακού Σημειώματος Είσπραξης Τελών Γάμου, για την καταβολή των ανάλογων εισφορών στο ταμείο του ΜΤΝ

       Σημειώσεις Η διαδικασία γίνεται με την κατάθεση ποσού είτε με τραπεζική κατάθεση, ή με την καταβολή μετρητών στο ταμείο του ΜΤΝ με ταυτοπρόσωπη παρουσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Τελική καταχώρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επεξεργασία στοιχείων/παραστατικών και ενημέρωση ατομικής καρτέλας του μετόχου ηλεκτρονικά.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.