Εγγραφή εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών του Τ.E.A.Y.E.T. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf3922bfa-8aed-4459-aef0-547fd37ac939 392284

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 6 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή των νέων επιχειρήσεων, που υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ.)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Ασφάλισης Εργοδότη

Σημειώσεις

Είσοδος στον σχετικό σύνδεσμο για "κατέβασμα" αρχείου σε μορφή Word, με την ονομασία "Αίτηση Ασφάλισης Εργοδότη".

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή Επιχειρήσεων στο Μητρώο Επιχειρήσεων στο Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά: α) όλοι οι απασχολούμενοι στα παντοπωλεία, εδωδιμοπωλεία, οινοπαντοπωλεία, στις επιχειρήσεις υπεραγοράς (σούπερ μάρκετ), στα καταστήματα τροφίμων−φρέσκων, νωπών ή κατεψυγμένων καθώς και βιολογικών προϊόντων και ειδών υγιεινής διατροφής, στις επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής εμπορίας και διανομής κονσερβών και, γενικά, τυποποιημένων και νωπών ή διατηρημένων ειδών διατροφής, στα πρατήρια βιομηχανιών και βιοτεχνιών ειδών διατροφής, στις επιχειρήσεις εμπορίας και διανομής χονδρικά και λιανικά τυριών, λιπών και βουτύρων, γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλαντικών, ελαίου και ελαιών, δημητριακών, αλεύρων, μπαχαρικών, στα καφεκοπτεία και στις επιχειρήσεις επεξεργασίας και εμπορίας καφέ και ξηρών καρπών και λοιπών συναφών ειδών της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων (Ν. Αττικής πλην νήσων). β) οι Καταστηματάρχες χονδρικής και λιανικής πώλησης ειδών εμπορίου τροφίμων, όπως στην ανωτέρω παράγραφο περιγράφονται.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν ως εταιρείες ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ταμείο, οι ομόρρυθμοι εταίροι των προσωπικών εταιρειών, οι διαχειριστές της Ε.Π.Ε/Ι.Κ.Ε., οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι Συμπράττοντες Σύμβουλοι των Α.Ε. Επίσης στην ασφάλιση υπάγονται οι ετερόρρυθμοι εταίροι των ετερορρύθμων εταιρειών, οι εταίροι των Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Α.Ε., εφόσον δεν είναι ασφαλισμένα, για οποιοδήποτε λόγο, σε άλλο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Ειδικά τα μέλη Δ.Σ. Α.Ε. ασφαλίζονται ως ανωτέρω, εφόσον είναι μέτοχοι της Α.Ε. σε ποσοστό τουλάχιστον 5%.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη, μέσω GOV.gr ή με το γνήσιο της υπογραφής του και τη σφραγίδα της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης, η ταχυδρομική της διεύθυνση και η ημερομηνία πρώτης πρόσληψης υπαλλήλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Βεβαίωση έναρξης εργασιών Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

       Βεβαίωση έναρξης εργασιών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η έναρξη εργασιών μπορεί να βεβαιώνεται είτε με σχετικό έγγραφο που εκδόθηκε από Δ.Ο.Υ. είτε κατόπιν εγγραφής στο ΓΕ.Μ.Η. είτε με σχετικό έγγραφο που έχει εκδοθεί από την Α.Α.Δ.Ε. Σε περίπτωση μεταβολών/ τροποποιήσεων της σχετικής βεβαίωσης έναρξης εργασιών, θα πρέπει να υποβάλλονται συνημμένα στην αιτηση και οι τροποποιήσεις/ μεταβολές αυτές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5193

      • 3 Εικόνα επιχείρησης από το TAXISnet Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εικόνα επιχείρησης από το TAXISnet

       Σχετικός σύνδεσμος: https://login.gsis.gr/mylogin/login.jsp?bmctx=1DB55AB50C08F2B418903DE4EB7466AD47038BC455E39B9EA82B1EB28CE52BC6&contextType=external&username=string&password=secure string&challenge url=https%3A%2F%2Flogin.gsis.gr%2Fmylogin%2Flogin.jsp&ssoCookie=disablehttponly&request id=-212053778194750392&authn try count=0&locale=en US&resource url=https%253A%252F%252Fwww1.gsis.gr%252Ftaxisnet%252Fmytaxisnet

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 4 Καταστατικό επιχείρησης Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Καταστατικό επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό υποβάλλεται εφόσον η επιχείρηση είναι εταιρεία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του αρχικού Καταστατικού, θα πρέπει να αποστέλλονται και οι τροποποιήσεις/ μεταβολές αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1130

      • 5 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Α.Ε. για τον ορισμό Διευθύνοντος ή Συμπράττοντος Συμβούλου. Πρακτικό

       Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Α.Ε. για τον ορισμό Διευθύνοντος ή Συμπράττοντος Συμβούλου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό υποβάλλεται εφόσον η επιχείρηση είναι Α.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8360

      • 6 Εξουσιοδότηση σε περίπτωση εκπροσώπησης Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση σε περίπτωση εκπροσώπησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3070

      • 7 Απογραφικό Δελτίο Εργοδότη Δελτίο

       Απογραφικό Δελτίο Εργοδότη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 8 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα

       Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 9 Πρόσφατη απόδειξη πληρωμής του Φορέα Κύριας Ασφάλισης Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Πρόσφατη απόδειξη πληρωμής του Φορέα Κύριας Ασφάλισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Κανονισμός Απόφαση Δ.Σ. 33η /4/30-8-2021 2021

       Περιγραφή Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας Ταμείου

       Νομικές παραπομπές https://www.teayet.gr/kanonismoi

      • Νόμος 4 4225 2014 2 Α

       Περιγραφή Εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ φορέων επικουρικής ασφάλισης ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ. και Ταμείων του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100002

      • Υπουργική Απόφαση Φ.51020/5054/113 2013 410 Β

       Περιγραφή Έγκριση καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.ΑΥ.Ε.Τ.- Ν.Π.Ι.Δ.)», σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200410

      • 1 Παραλαβή δικαιολογητικών για εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων/Εργοδοτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εσόδων πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που λείπει κάποιο δικαιολογητικό ο εργοδότης ενημερώνεται ηλεκτρονικά προκειμένου να το προσκομίσει.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος εγγράφων από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αίτησης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόρριψη αίτησης σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής.

       Ναι Ναι


      • 4 Έγκριση εγγράφων για διαδικασία υπαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έπειτα από έλεγχο εγγράφων από τον αρμόδιο υπάλληλο, έγκριση διαδικασίας υπαγωγής.

       Ναι Όχι


      • 5 Πρωτοκόλληση αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά πρωτοκολλώνται από το αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόδοση Αριθμού Μητρώου Επιχείρησης/Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) και μοναδικών κωδικών για το Πληροφοριακό Σύστημα του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δημιουργείται νέα εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων/εργοδοτών (τα στοιχεία τους καταχωρούνται χειροκίνητα από το Τμήμα Εσόδων) και εκδίδεται αυτόματα Αριθμός Μητρώου, ενώ αποστέλλονται, μέσω email, οδηγίες εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ταμείου.

       Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί μεταφορτώνονται στο σύστημα, ενώ τηρείται και φυσικό αρχείο.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης εγγραφής στο Μητρώο Εργοδοτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση εγγραφής του εργοδότη στο Ταμείο, η οποία του αποστέλλεται σε έγχαρτη μορφή, με υπογραφή αρμόδιου Διευθυντή, μέσω απλού ταχυδρομείου.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.