Εγγραφή μαθητών στο Γενικό Λύκειο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb8d4d993-5f93-41b2-b3b7-5210a67ab5e5 447314

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λύκεια, Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή-ανανέωση εγγραφής στα Δημόσια Γενικά Λύκεια, εντός του Μαΐου-Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Η δήλωση προτίμησης στο Γενικό Λύκειο συνοδεύεται, ανάλογα με την τάξη και από τα μαθήματα επιλογής ή/και την Ομάδα Προσανατολισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Κατ εξαίρεση εγγραφές:

Κατ εξαίρεση, πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, σε λειτουργούντα τμήματα για τους μαθητές που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται και για τους μαθητές που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, προσκομίζοντας επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής στο προβλεπόμενο διάστημα. (πχ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους).

Εκπρόθεσμες εγγραφές: Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως πέντε (05) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής εντός των προθεσμιών (πχ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής/μετεγγραφής για το Δημόσιο Γενικό Λύκειο.Εγγραφή / ανανέωση εγγραφής σε Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή μαθητών/τριών στο Γενικό Λύκειο

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Μαθητών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Δικαίωμα εγγραφής στην Α' τάξη του Γενικού Λυκείου έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν σε Δημόσιο Γενικό Λύκειο ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι, οφείλουν να υποβάλουν, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ, Ηλεκτρονική Αίτηση για τον τύπο Λυκείου (Γενικό ή Επαγγελματικό) στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν. Απαιτείται η κατοχή προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η εγγραφή-ανανέωση εγγραφής στα Δημόσια Γενικά Λύκεια, πραγματοποιείται εντός των μηνών Μαΐου-Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

       Όχι Όχι

      • 1 Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακώς, άλλο ισότιμο τίτλο ή Αποδεικτικό ή Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΓΕ.Λ. στο οποίο γίνονται οι εγγραφές, πρέπει να ζητήσει με έγγραφο του επαλήθευση του περιεχόμενου του Αποδεικτικού ή Πιστοποιητικού Σπουδών. Αποδεικτικό σπουδών

       Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακώς, άλλο ισότιμο τίτλο ή Αποδεικτικό ή Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΓΕ.Λ. στο οποίο γίνονται οι εγγραφές, πρέπει να ζητήσει με έγγραφο του επαλήθευση του περιεχόμενου του Αποδεικτικού ή Πιστοποιητικού Σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνονται: αα) Η νόμιμη άσκηση της κηδεμονίας, αν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας τον Ιούνιο. ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε αυτή έχει συντελεστεί με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις με τα προσωπικά τους στοιχεία. γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) ή αντίστοιχων σχολείων/σχολών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΕ του άρθρου 9 της ιδίας Υ.Α. περί Διπλής Φοίτησης. δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Πιστοποιητικό Γέννησης από το Δήμο/Δημοτική Ενότητα στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια. Πιστοποιητικό γέννησης

       Πιστοποιητικό Γέννησης από το Δήμο/Δημοτική Ενότητα στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Σημειώσεις: Αν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9439

      • 5 Εξουσιοδότηση για εγγραφή ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση για εγγραφή ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Η Ηλεκτρονική Αίτηση των ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών που εμπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και των ανήλικων προσφυγόπαιδων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4547/2018 (Α΄102), οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Γενικό Λύκειο, μπορεί να υποβάλλεται από τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου ή από τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς taxisnet, αφού οι κηδεμόνες τους υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία: α) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων να υποβάλει αντ΄ αυτών την Ηλεκτρονική Αίτηση, β) δηλώνουν την προτίμηση τους στον τύπο σχολείου που επιθυμούν να εγγραφούν, γ) δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλουν οι ίδιοι/ ες την Ηλεκτρονική Αίτηση, δ) δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν: αα) το τρίπτυχο αίτησης ασύλου και ββ) βεβαίωση διαμονής υπογεγραμμένη από τον Διοικητή του κέντρου φιλοξενίας ή της δομής φιλοξενίας προσφύγων στην οποία δηλώνεται παράλληλα η αδυναμία του/της ενδιαφερόμενου/ης για την απόκτηση κωδικών taxis ή γγ) βεβαίωση διαμονής σε άλλη δομή (π.χ. στεγαστικό πρόγραμμα, Μ.Κ.Ο., Δήμους, Διεθνή Οργανισμό). Στην περίπτωση αυτή, η βεβαίωση εκδίδεται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα που δηλώνει παράλληλα την αδυναμία του/της ενδιαφερόμενου/ης για την απόκτηση κωδικών taxis. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα, την Ηλεκτρονική Αίτηση για την εγγραφή των ανήλικων τέκνων τους μπορεί να υποβάλει ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου, με τους προσωπικούς του κωδικούς taxis, υπό την προϋπόθεση ότι οι κηδεμόνες τους υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία: α) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου να υποβάλει αντ΄ αυτών την Ηλεκτρονική Αίτηση, β) δηλώνουν την προτίμηση τους στον τύπο σχολείου που επιθυμούν να εγγραφούν, γ) δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλουν οι ίδιοι/ ες την Ηλεκτρονική Αίτηση, δ) δηλώνουν ότι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 3070

      • Υπουργική Απόφαση 9 79942 2019 2005 Β

       Περιγραφή Εγγραφές μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202005

      • Υπουργική Απόφαση 77231 2022 3323 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης "Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" (Β΄2005)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203323

      • 1 Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν σε Δημόσιο Γενικό Λύκειο ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να υποβάλουν, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων e-εγγραφές, Ηλεκτρονική Αίτηση για τον τύπο Λυκείου (Γενικό ή Επαγγελματικό) στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν.

       Όχι Όχι


      • 2 Χωροταξική κατανομή μαθητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμουν τους μαθητές σε Γενικά Λύκεια σύμφωνα με την περιοχή που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ.

       Σημειώσεις Η περίοδος χωροταξικής κατανομής των μαθητών από τις ΔΔΕ καθορίζεται κάθε χρόνο ανάλογα με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Κατάθεση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων και την επεξεργασία τους, οι ενδιαφερόμενοι/νες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν στο Γενικό Λύκειο στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί και έχει διαβιβαστεί το Απολυτήριο Γυμνασίου, προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Επαλήθευση τίτλων σπουδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι/ες να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών/τριών, εφόσον οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν διαβιβαστεί από το σχολείο που τους εξέδωσε.

       Σημειώσεις Η επαλήθευση των τίτλων σπουδών γίνεται όποτε χρειαστεί.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.