Εγγραφή μη έμμισθου ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Τ.Ε.Α. - Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηea4e0ef0-4989-4fe3-8a87-0e2c630e5a20 449894

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης - Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ–ΕΑΠΑΕ – Ν.Π.Ι.Δ.).

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

11 έως 16

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή (πρώτη υπαγωγή) στο Μητρώο Ασφαλισμένων που τηρεί το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.–Ε.Α.Π.Α.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. και αφορά τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πραγματογνώμονες που συνεργάζονται με ασφαλιστική επιχείρηση, καθώς και τους νόμιμους αντιπροσώπους αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης - Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ–ΕΑΠΑΕ – Ν.Π.Ι.Δ.).

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Παρατηρήσεις

Κάθε δύο (2) έτη, ο ασφαλισμένος προσκομίζει φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία προκειμένου να συνεχίσει την υπαγωγή του στην προαιρετική ασφάλιση (μετάταξη). Η Υπηρεσία Εισφορών εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνέχισης της ασφάλισης και εκδίδει σχετική απόφαση και χρεωστικό σημείωμα με τις καταβλητέες εισφορές για την επόμενη διετία.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το Ταμείο μπορεί μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της διετίας να αποφασίσει τη διακοπή της ασφάλισής του, αφού ενημερώσει τον ασφαλισμένο ένα μήνα πριν από την επικείμενη διαγραφή του.

Η ασφάλιση διακόπτεται με απόφαση του Ταμείου, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα του ασφαλισμένου δεν ανέρχονται τουλάχιστον στο ελάχιστο - εκ του καταστατικού - προβλεπόμενο ποσό, αφού ενημερώσει τον ασφαλισμένο ένα μήνα πριν από την επικείμενη διαγραφή του.

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για εγγραφή μη έμμισθου ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων στο Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε Ν.Π.Ι.Δ.

Σημειώσεις

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση επανεξέτασης ενώπιον του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε Ν.Π.Ι.Δ
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή μη έμμισθου ασφαλισμένου στο Τ.Ε.Α. - Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών να είναι αυτοαπασχολούμενος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και πραγματογνώμονας που συνεργάζεται με ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους νόμιμους αντιπροσώπους αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο της Φορολογικής δήλωσης (Ε1) για κάθε φορολογικό έτος. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αντίγραφο της Φορολογικής δήλωσης (Ε1) για κάθε φορολογικό έτος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πραγματογνώμονες. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 2 Αντίγραφο κατάστασης οικονομικών στοιχείων (Ε3) για κάθε φορολογικό έτος Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αντίγραφο κατάστασης οικονομικών στοιχείων (Ε3) για κάθε φορολογικό έτος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πραγματογνώμονες. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 3 Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. - Οντοτήτων (Ν) Δήλωση

       Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. - Οντοτήτων (Ν)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πραγματογνώμονες. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 4 Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος για κάθε φορολογικό έτος Αποδεικτικό εισοδήματος

       Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος για κάθε φορολογικό έτος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 5 Αντίγραφα των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών για τις αμοιβές, τις οποίες ο αιτών έλαβε από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Αποδεικτικό

       Αντίγραφα των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών για τις αμοιβές, τις οποίες ο αιτών έλαβε από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό υποβάλλεται για την ασφάλιση πραγματογνώμονα. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 6 Βεβαίωση των ασφαλιστικών εταιρειών περί της καθαρής ασφαλιστικής παραγωγής (ακαθάριστα έσοδα από προμήθειες) για κάθε φορολογικό έτος. Βεβαίωση

       Βεβαίωση των ασφαλιστικών εταιρειών περί της καθαρής ασφαλιστικής παραγωγής (ακαθάριστα έσοδα από προμήθειες) για κάθε φορολογικό έτος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Βεβαίωση από το οικείο επιμελητήριο για την περίοδο ασφάλισης Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση από το οικείο επιμελητήριο για την περίοδο ασφάλισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πραγματογνώμονες. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 8 Βεβαίωση από τον Κύριο Φορέα για την περίοδο ασφάλισης Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση από τον Κύριο Φορέα για την περίοδο ασφάλισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πραγματογνώμονες. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 9 Βεβαίωση πρώτης εγγραφής σε κύριο ασφαλιστικό φορέα. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση πρώτης εγγραφής σε κύριο ασφαλιστικό φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πραγματογνώμονες. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 10 Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ του αιτούντα και μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Σύμβαση

       Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ του αιτούντα και μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 11 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πραγματογνώμονες. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 12 Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω gov.gr) για την ασφαλιστική κατηγορία που θέλουν να ασφαλιστούν Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω gov.gr) για την ασφαλιστική κατηγορία που θέλουν να ασφαλιστούν

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για νέους ασφαλισμένους ως αυτοαπασχολούμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πραγματογνώμονες. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 7320

      • 13 Αντίγραφο της Απόφασης του αρμόδιου Υπουργείου περί διορισμού του ως νόμιμου αντιπροσώπου αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας. Απόφαση

       Αντίγραφο της Απόφασης του αρμόδιου Υπουργείου περί διορισμού του ως νόμιμου αντιπροσώπου αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πραγματογνώμονες. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 1127

      • 14 Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η Απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου περί διορισμού του ως νόμιμου αντιπροσώπου αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας. Έγγραφο

       Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η Απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου περί διορισμού του ως νόμιμου αντιπροσώπου αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πραγματογνώμονες. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 4084

      • 15 Αντίγραφο του εντύπου «Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος» για κάθε φορολογικό έτος. Έντυπο

       Αντίγραφο του εντύπου «Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος» για κάθε φορολογικό έτος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πραγματογνώμονες. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 3062

      • 16 Δήλωση αποτελεσμάτων της αντιπροσωπευόμενης εταιρείας. Δήλωση

       Δήλωση αποτελεσμάτων της αντιπροσωπευόμενης εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πραγματογνώμονες. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 9429

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ51020/5077 2024 610 Β

       Περιγραφή Έγκριση της τροποποίησης και κωδικοποίησης του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240200610

      • Κανονισμός

       Περιγραφή Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Τ.Ε.Α - Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. και παραρτήματα αυτού, δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ταμείου https://www.teaeapae.gr/kanonismoi-politikes-toy-tameioy/

       Νομικές παραπομπές https://www.teaeapae.gr/kanonismoi-politikes-toy-tameioy/

      • 1 Παραλαβή αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ασφαλισμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο Ταμείο, τα οποία πρωτοκολλούνται από την Υπηρεσία Εισφορών.

       Σημειώσεις Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών για εγγραφή στο Μητρώο Ασφαλισμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Εισφορών του Τ.Ε.Α. - Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. πραγματοποιεί έλεγχο για να διαπιστωθεί αν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση των στοιχείων του νέου ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Εισφορών καταχωρεί όλα τα απαραίτητα από το καταστατικό στοιχεία του αιτούντα στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την καταχώρηση των στοιχείων του ασφαλισμένου στο πληροφοριακό σύστημα του Ταμείου και την οριστικοποίηση των σχετικών καταχωρήσεων, παράγεται από το σύστημα μοναδικός αριθμός μητρώου, ο οποίος αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο ασφαλισμένο και δημιουργείται Ατομικός Φάκελος Ασφαλισμένου σε ψηφιακή μορφή.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση ασφαλισμένου αναφορικά με τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου και υπολογισμός εισφορών αυτασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Εισφορών εκδίδει την απόφαση υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου και δημιουργεί χρεωστικό σημείωμα με τις εισφορές που οφείλει να καταβάλει ο ασφαλισμένος για τους επόμενους 24 μήνες (επιτρέπεται η αναδρομική ασφάλιση έως και 2 χρόνια πριν την ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής).

       Σημειώσεις Η απόφαση κοινοποιείται στον ασφαλισμένο μέσω courier και σε αυτή αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου καθώς και οι καταβλητέες εισφορές αυτασφάλισης.

       Όχι Όχι


      • 6 Συνέχιση υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση (μετάταξη)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κάθε δύο έτη, ο ασφαλισμένος προσκομίζει φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία προκειμένου να συνεχίσει την υπαγωγή του στην προαιρετική ασφάλιση (μετάταξη). Η Υπηρεσία Εισφορών εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνέχισης της ασφάλισης και εκδίδει σχετική απόφαση και χρεωστικό σημείωμα με τις καταβλητέες εισφορές για την επόμενη διετία. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το Ταμείο μπορεί μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της διετίας να αποφασίσει τη διακοπή της ασφάλισής του, αφού ενημερώσει τον ασφαλισμένο ένα μήνα πριν από την επικείμενη διαγραφή του. Η ασφάλιση διακόπτεται με απόφαση του Ταμείου, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα του ασφαλισμένου δεν ανέρχονται τουλάχιστον στο ελάχιστο εκ του καταστατικού προβλεπόμενο ποσό, αφού ενημερώσει τον ασφαλισμένο ένα μήνα πριν από την επικείμενη διαγραφή του.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.