Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης για απαλλοτριωμένα ακίνητα, δικηγορική αμοιβή και δικαστικά έξοδα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση77e4f7fc-8877-4735-8253-fd63935e71cd 774788

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση προς τα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα στα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν και στους δικηγόρους που παραστάθηκαν υπέρ των προσώπων αυτών, σε συνέχεια δικαστικής απόφασης οριστικής τιμής, ότι η αποζημίωση των ακινήτων, της αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων και δικαστικών εξόδων, κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την έκδοση των σχετικών γραμματίων παρακαταθήκης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης οριστικής τιμής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση ειδ/σης παρ/σης αποζημίωσης ακινήτων, δικ. αμοιβής και δικ. εξόδων ακινήτων που απαλ/καν σε εκτέλεση δικ. απόφασης οριστικής τιμής

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Υποβολή σχετικών γραμματίων παρακαταθήκης

       Όχι Όχι

      • 1 Γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης αποζημίωσης ακινήτων Γραμμάτια

       Γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης αποζημίωσης ακινήτων


       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Τα γραμμάτια παρακαταθήκης εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατόπιν κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού από τον αρμόδιο φορέα του δημοσίου (υπόχρεο για την πληρωμή της αποζημίωσης). Τα ποσά έχουν προκύψει από τον πίνακα παρακατάθεσης αποζημίωσης που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης οριστικής τιμής και η αποζημίωση θα καταβληθεί στα πρόσωπα που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι με δικαστική απόφαση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3418

      • 2 Γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης αποζημίωσης δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής. Γραμμάτια

       Γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης αποζημίωσης δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής.


       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Τα γραμμάτια παρακαταθήκης εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατόπιν κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού από τον αρμόδιο φορέα του δημοσίου (υπόχρεο για την πληρωμή της αποζημίωσης). Τα ποσά έχουν προκύψει από τον πίνακα παρακατάθεσης αποζημίωσης που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης οριστικής τιμής και η αποζημίωση θα καταβληθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους των ιδιοκτητών ακινήτων, που έχουν παρασταθεί στο δικαστήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3418

      • Νόμος 7, 8 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται με την καταβολή στον δικαστικώς αναγνωρισθέντα ή στον αληθινό δικαιούχο της αποζημίωσης που προσδιορίστηκε προσωρινά ή οριστικά ή με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γνωστοποίησης/ειδοποίησης ότι η αποζημίωση, η δικαστική δαπάνη, καθώς και η αμοιβή των πληρεξούσιων δικηγόρων κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • Νόμος 31 3130 2003 76 Α

       Περιγραφή Ν. 3130/03 (ΦΕΚ-76 Α’). Διατάξεις του άρθρου 31 αντικατέστησαν ή τροποποίησαν διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100076

      • Νόμος 76 παρ. 5 4146 2013 90 Α

       Περιγραφή Ν. 4146/13 (ΦΕΚ-90 Α/18-4-13). Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 76 του Ν. 4146/2013 αντικατέστησε το β εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100090

      • Νόμος 39 4024 2011 226 Α

       Περιγραφή Ν. 4024/11 (ΦΕΚ-226 Α/27-10-11). Με την παρ. 3γ του άρθρου 39 του Ν. 4024/2011 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100226

      • Νόμος 1 παρ. 2α και 2β 2985 2002 18 Α

       Περιγραφή Ν. 2985/02 (ΦΕΚ-18 Α’). Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2α και 2β επέφεραν τροποποιήσεις στην διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100018

      • Νόμος 72 παρ. 3 4313 2014 261 Α

       Περιγραφή Ν. 4313/14 (ΦΕΚ-261 Α/17-12-14). Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 72 επέφερε τροποποιήσεις στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100261

      • Νόμος 126 παρ. 1 και 2 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Ν. 4070/12 (ΦΕΚ-82 Α/10-4-12). Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 126 επέφεραν τροποποιήσεις στη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • 1 Έκδοση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης / Παραλαβή του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25), στο Τμήμα Απαλλοτριώσεων (β) από την αρμόδια υπηρεσία του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης (για έργα που βαρύνουν εναρίθμους της Δ25 η έκδοση γραμματίου γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο της Δ25 ).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ορθότητας του γραμματίου παρακαταθήκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος ορθότητας: α) ως προς το ποσό που αναγράφεται σύμφωνα με τον πίνακα παρακατάθεσης β) ως προς την αναγραφόμενη δικαστική απόφαση γ) ως προς το ΦΕΚ κήρυξης και δ) ως προς τον δικηγορικό σύλλογο (όταν το γραμμάτιο αφορά σε δικηγορική αμοιβή και δικαστικά έξοδα).

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη εγγράφου απόδοσης και καταβολής αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τους δικηγορικούς συλλόγους των πληρεξούσιων δικηγόρων των ιδιοκτητών ακινήτων για την απόδοση και καταβολή αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων (εφόσον ορίζονται στην δικαστική απόφαση), στο οποίο επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά (γραμμάτια παρακαταθήκης, πίνακας παρακατάθεσης και δικαστική απόφαση).

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση ειδοποίησης παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την παραλαβή των γραμματίων από τον αρμόδιο φορέα του δημοσίου και την απόδοση και καταβολή αποζημίωσης, εκδίδεται η σχετική ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή ειδοποίησης παρακατάθεσης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ειδοποίησης παρακατάθεσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της ειδοποίησης παρακατάθεσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ειδοποίηση παρακατάθεσης δημοσιεύεται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.