Εισαγωγή Καταρτιζόμενων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας του ΟΑΕΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση79218caf-d984-4ca3-9a6c-4435d6e75b3c 969731

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΚ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 11

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Σε ετήσια βάση, ο ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) προβαίνει σε πρόσκληση, των ενδιαφερόμενων που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, να υποβάλλουν σχετική αίτηση, προκειμένου να καταρτιστούν στις ειδικότητες που δημιουργούνται στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών. Σκοπός της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών είναι: α. η επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική) ανέργων Ατόμων με Αναπηρία σε ειδικότητες που συνάδουν με την ιδιαιτερότητά τους και συμβάλλουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή και την αυτοαπασχόληση, β. ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική βοήθεια των ατόμων αυτών ώστε να εμψυχωθούν και να ενθαρρυνθούν στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, ώστε να διευρύνουν τις δεξιότητες και κλίσεις τους και να προετοιμασθούν για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών. Ο αριθμός των εισακτέων ανά τμήμα και ειδικότητα καθορίζεται από τη Διεύθυνση της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων, τις δυνατότητες κατάρτισης και γενικά των παραγόντων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Οι λεπτομέρειες φοίτησης, καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι δυο (2) εκπαιδευτικά έτη και στους καταρτιζόμενους παρέχεται επιδότηση και υγειονομική κάλυψη στον ΕΦΚΑ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Υποψήφιου Καταρτιζόμενου.

Σημειώσεις

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής των καταρτιζομένων της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση (η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), www.oaed.gr, μαζί με την πρόσκληση), καθώς και δικαιολογητικά που ακολουθούν. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ΜΟΝΟ ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Ο υποψήφιος ή ο κηδεμόνας του μπορεί να υποβάλλει ένσταση επί των αποτελεσμάτων, η οποία εξετάζεται από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την εκάστοτε εγκύκλιο. Η προθεσμία κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 5 ημέρες.

    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εισαγωγή Καταρτιζόμενων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας του ΟΑΕΔ

      Επίσημος τίτλος

      Εισαγωγή Καταρτιζόμενων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας του ΟΑΕΔ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ηλικιακές Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι έχουν ηλικία από 18 έως 58 ετών.

       Όχι Όχι

      • 2 Αναπηρίας Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% (κατόπιν Πιστοποίησης από το ΚΕΠΑ) ηλικίας 18-58 ετών ανεξαρτήτου φύλου, θρησκείας, ή εθνικότητας και με παθήσεις όπως: - σωματικές αναπηρίες - κινητικά προβλήματα - οργανικές ανεπάρκειες (καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια,λευχαιμία, καρκίνο, ηπατίτιδα b,C, σκλήρυνση κατά πλάκας, AIDS κλπ) - κώφωση, βαρηκοϊα - ελαφριά νοητική υστέρηση - ολική ή μερική τύφλωση (τα άτομα αυτά φοιτούν στο Φάρο Τυφλών) - ψυχικές παθήσεις.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Οι Έλληνες/δες υπήκοοι ή ομογενείς καθώς και αλλοδαποί/ες που γεννήθηκαν και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ή κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον Β επιπέδου.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ΚΕΚ ΑμεΑ Αθηνών τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια. - Στην περίπτωση επαναφοίτησης ο/η καταρτιζόμενος/η ΔΕΝ δικαιούται το ωριαίο επίδομα κατάρτισης και καλύπτει μόνο τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί από υποψήφιους/ες που παρακολουθούν το ΚΕΚ ΑμεΑ Αθηνών για πρώτη φορά.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση Ανεργίας. Αποδεικτικό ανεργίας

       Βεβαίωση Ανεργίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση ανεργίας, η οποία να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 5 ημερών πριν την υποβολή της αίτησης (εκδίδεται ηλεκτρονικά). Κατά τον μετέπειτα έλεγχο ανεργίας από την υπηρεσία, θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή των αιτούντων στο μητρώο ευπαθών ομάδων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9040

      • 2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά οι ομογενείς θα πρέπει να προσκομίσουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο τίτλου σπουδών (ίσο ή ανώτερο από το απαιτούμενο – υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου). Οι αλλοδαποί χρειάζεται να προσκομίσουν επιπλέον για την Ελληνική γλώσσα απολυτήριο Δημοτικού από την Ελλάδα ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή βεβαίωση από την αρμόδια δομή εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας για τις περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των μαθημάτων και εκκρεμεί μόνο η εξεταστική διαδικασία, για να ληφθεί υπόψη κατά την συνέντευξη από τον Διευθυντή και την επιτροπή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Ιατρική Γνωμάτευση (ΚΕΠΑ) ή Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ν. 2643/1998 της Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ (με είδος της πάθησης και το ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%). Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Ιατρική Γνωμάτευση (ΚΕΠΑ) ή Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ν. 2643/1998 της Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ (με είδος της πάθησης και το ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται το είδος και το ποσοστό αναπηρίας, ήτοι: Ιατρική γνωμάτευση με απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ ή απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Ν. 2643/1998 της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει το είδος της πάθησης και το ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%. Αποφάσεις ΚΕΠΑ ή υγειονομικής επιτροπής του Ν.2643/1998 με χαρακτηρισμό ‘’ανικανότητα για εργασία’’ δεν γίνονται αποδεκτές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • 5 Αντίγραφο Ατομικής Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου φορολογικού έτους. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αντίγραφο Ατομικής Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου φορολογικού έτους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/polites/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης (Ε1) και ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα προηγούμενου της υποβολής της αίτησης έτους), με φορολογητέο εισόδημα κάτω των 20.000€ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (μέσω του www.gov.gr) «ότι δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο φορολογικό έτος φορολογική δήλωση λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης».Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος ). Το εισόδημα ως μοριοδοτούμενο κριτήριο προκύπτει από το δηλωθέν εισόδημα του προηγούμενου έτους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 6 Αντίγραφο Οικογενειακής Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και Οικογενειακό Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου φορολογικού έτους (εισοδήματα προηγούμενου της υποβολής της αίτησης έτους). Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αντίγραφο Οικογενειακής Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και Οικογενειακό Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου φορολογικού έτους (εισοδήματα προηγούμενου της υποβολής της αίτησης έτους).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/polites/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο οικογενειακής φορολογικής δήλωσης (Ε1) και οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου φορολογικού έτους (εισοδήματα προηγούμενου της υποβολής της αίτησης έτους), με φορολογητέο εισόδημα κάτω των 30.000€ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο φορολογικό έτος φορολογική δήλωση λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης». Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το συνολικό εισόδημα του υπόχρεου της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του.Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το εισόδημα ως μοριοδοτούμενο κριτήριο προκύπτει από το δηλωθέν εισόδημα του προηγούμενου έτους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 7 Βεβαίωση ΑΜΚΑ καταρτιζόμενου. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση ΑΜΚΑ καταρτιζόμενου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση ΑΜΚΑ καταρτιζόμενου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 8 Βεβαίωση ΑΦΜ καταρτιζόμενου. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Βεβαίωση ΑΦΜ καταρτιζόμενου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 9 Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (αν υπάρχει). Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (αν υπάρχει).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7210

      • 10 Παραπεμπτικό Σημείωμα Θεράποντος Ιατρού (ΜΟΝΟ για τους υποψήφιους με Ψυχική Αναπηρία και τους υποψήφιους με δευτερογενή ψυχική αναπηρία). Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Παραπεμπτικό Σημείωμα Θεράποντος Ιατρού (ΜΟΝΟ για τους υποψήφιους με Ψυχική Αναπηρία και τους υποψήφιους με δευτερογενή ψυχική αναπηρία).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τους υποψηφίους με Ψυχική Αναπηρία και τους υποψηφίους με δευτερογενή ψυχική αναπηρία, απαραίτητη είναι η προσκόμιση του παραπεμπτικού σημειώματος θεράποντος ιατρού. Το σχέδιο εντύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με την πρόσκληση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 1458

      • 11 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων και αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα ή απόφαση της Α.Σ.Π.Ε. από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του πολύτεκνου ή τέκνου πολυτέκνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • Νόμος 37 3896 2010 207 Α

       Περιγραφή Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι: η αρμοδιότητα της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που ιδρύθηκε με την υπ αριθμ. 109816/12.0.1990 απόφαση της Διοικητού της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)" Ίδρυση Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Αθήνα", υπάγεται στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100207

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1674/33 2016

       Περιγραφή Κύρωση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας.

       Νομικές παραπομπές https://www.dypa.gov.gr/storage/katartisi/kanonismos-leitoyrghias-amea-athinas.pdf

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1801/35 2016

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ αριθμ 1674/33/22.06.2016 Απόφασης Δ.Σ.Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, ως προς το άρθρο 11: Εκπαιδευτικό, Διοικητικό και Υποστηρικτικό Προσωπικό της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και αρμοδιότητες Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A991%CE%A84691%CE%A92-%CE%A56%CE%9A?inline=true

       ΑΔΑ Ω91Ψ4691Ω2-Υ6Κ

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 4871/48/14.12.2010 2010

       Περιγραφή Κύρωση Κανονισμού Λειτουργίας της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%99%CE%A6%CE%A74691%CE%A92-%CE%9F6?inline=true

       ΑΔΑ 4ΙΦΧ4691Ω2-Ο6

      • Απόφαση Επικεφαλής Ν.Π.Δ.Δ. 109816 1990 475 Β

       Περιγραφή Ίδρυση Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές ανάγκες στην Αθήνα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900200475

      • 1 Υποβολή Αίτησης Υποψήφιου/ας Καταρτιζόμενου/ης


       Περιγραφή Η αίτηση και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο πεδίο, αποστέλλονται ΜΟΝΟ ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στη Γραμματεία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ-Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, Λ. Γαλατσίου 19, Τ.Κ. 11141, Αθήνα).

       Σημειώσεις Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η αίτηση και το παραπεμπτικό της Ιατρικής Γνωμάτευσης, αναρτάται στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και στην ιστοσελίδα του ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) (www.oaed.gr).

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων των υποψηφίων καταρτιζομένων, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού, ελέγχει τις υποβληθείσεις αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Πρόκειται για πρωτοβάθμια επιτροπή αξιολόγησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα προωρινά αποτελέσματα αναρτώνται στον χώρο της Σχολής και δημοσιεύονται επίσης και στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή Ένστασης


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την εκάστοτε εγκύκλιο. Η προθεσμία κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 5 ημέρες.

       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία Ενστάσεων Υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους καταρτιζόμενους ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Πρόκειται για Δευτεροβάθμια Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή αξιολόγησης, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για να εξετάσει τις ενστάσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων εκδίδει και τους Οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων εισαγωγής στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.