Εισαγωγή Καταρτιζόμενων στο ΕΚΕΚ Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση93b29108-de81-46fd-9bd6-bf852c1c6c99 932918

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΚ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 11

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Σε ετήσια βάση το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή σπουδαστών στα τμήματα κατάρτισης που υλοποιεί. Στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης λειτουργούν τμήματα κατάρτισης:
 1. Εκπαιδεύσιμων. Η φοίτηση διαρκεί 4 έτη και ενδεικτικές ειδικότητες που υλοποιούνται είναι: Γεωτεχνικού, Ξυλουργικού, Πληροφορικής Κοπτικής-Ραπτικής.
 2. Ασκήσιμων. Η φοίτηση διαρκεί 6 έτη και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, κοινωνικών δεξιοτήτων και ενδεικτικά αναφέρονται τα εργαστήρια: Ταπητουργίας-Υφαντικής, Ξυλοτεχνίας κλπ.

Μετά την αποφοίτησή τους, οι σπουδαστές δύναται να εγγραφούν σε Κέντρα Προστατευόμενης Εργαςίας (ΚΕΠΕ). Η παραμονή τους στα ΚΕΠΕ είναι για τους μεν εκπαιδεύσιμους 3 έτη, για τους δε ασκήσιμους 4 έτη. Στους σπουδαστές όλων των κατηγοριών, καταβάλλεται εκπαιδευτικό επίδομα 5€, για κάθε ημέρα κατάρτισης. Οι σπουδαστές που συμμετέχουν στα Κέντρα Προστατευμένης Εργασίας (ΚΕΠΕ) αμείβονται με επίδομα το οποίο ισούται με το 40% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά (260 μηνιαίως, σύμφωνα με τον ισχύοντα βασικό μισθό ανειδίκευτου εργάτη). Επίσης, οι μαθητές μεταφέρονται από και προς το σχολείο δωρεάν, με μισθωμένα λεωφορεία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) τα οποία διέρχονται από προκαθορισμένη διαδρομή και τους προσφέρεται ελαφρύ γεύμα.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην γραμματεία του Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης στο διάστημα που αναγράφεται στην εκάστοτε Δημόσια Πρόσκληση.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην γραμματεία της σχολής (κατόπιν ραντεβού), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, υπόψιν κου Γρηγορίου Βασίλειου ή κου Γωνίδα Σταύρου ή κας Μαρκάτη Μαρίας στη διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), 570 06, Λακκιά Βασιλικών Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 23960-23201, 23960-22720, στο Φαξ: 23960-23201, 23960-22771 ή μέσω του Email: pvmlakkia@oaed.gr

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων δεν συμπληρωθεί, προβλέπεται να επαναλαμβάνεται η διαδικασία για τις κενές θέσεις αρχές Σεπτεμβρίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Υποψήφιου Καταρτιζόμενου.

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην γραμματεία της σχολής (κατόπιν ραντεβού), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), 570 06, Λακκιά Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Στην αίτηση αναφέρεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Ο υποψήφιος ή ο κηδεμόνας του μπορεί να υποβάλλει ένσταση επί των αποτελεσμάτων, η οποία εξετάζεται από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την εκάστοτε εγκύκλιο. Η προθεσμία κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 5 ημέρες.

    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εισαγωγή Καταρτιζόμενων στο ΕΚΕΚ Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ

      Επίσημος τίτλος

      Εισαγωγή Καταρτιζόμενων στο ΕΚΕΚ Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ηλικιακές Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι έχουν ηλικία από 15-26 ετών.

       Όχι Όχι

      • 2 Αναπηρίας Διαγνωσμένη αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με γνωματεύσεις-αξιολογήσεις από Δημόσιους Φορείς. Ειδικότερα, δικαίωμα φοίτησης στα προγράμματα του ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, έχουν σπουδαστές με: -Ελαφρά Νοητική Υστέρηση -Σύνδρομο Down και συναφή σύνδρομα - Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, μέτριας και υψηλής λειτουργικότητας, - Σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες λόγω κακοποίησης ή ιδιάζοντος οικογενειακού περιβάλλοντος, ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας που επιφέρουν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες - Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως συνδυαστικές διαταραχές ομιλίας και λόγου ( δυσλεξία, ΔΕΠΥ, κ.ά.) που απαιτούν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Φορολογικές Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων από τις προβλεπόμενες θέσεις, θα γίνει κατάταξη υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη: το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Η διακρίβωση για τη δυνατότητα ένταξης στην επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική αγωγή και την κατάταξη στα αντίστοιχα τμήματα, γίνεται από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Κέντρου στο πλαίσιο Δοκιμαστικού Προγράμματος 2-3 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του υποψηφίου μαθητή και της οικογένειάς του. Η εν λόγω αξιολόγηση, γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού και περιλαμβάνει συνέντευξη του υποψηφίου και της οικογένειάς του.

       Όχι Όχι

      • 1 Αστυνομική Ταυτότητας του υποψήφιου σπουδαστή. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αστυνομική Ταυτότητας του υποψήφιου σπουδαστή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Τίτλος σπουδών, αποδεικτικό εκπαίδευσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος σπουδών, αποδεικτικό εκπαίδευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Διαγνωστικές γνωματεύσεις -αξιολογήσεις από ΚΕΔΔΥ, Δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ΚΕΠΑ. Γνωμάτευση

       Διαγνωστικές γνωματεύσεις -αξιολογήσεις από ΚΕΔΔΥ, Δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ΚΕΠΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 5 Ιατρικές γνωματεύσεις, εφόσον παρακολουθείται σταθερά από γιατρό για θέματα υγείας και φαρμακευτικής αγωγής. Γνωμάτευση

       Ιατρικές γνωματεύσεις, εφόσον παρακολουθείται σταθερά από γιατρό για θέματα υγείας και φαρμακευτικής αγωγής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 8520

      • 6 Βιβλιάριο εμβολίων. Βιβλιάριο

       Βιβλιάριο εμβολίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7646

      • 7 Αντίγραφο Δικαστικής Συμπαράστασης ή Επιμέλειας (εφόσον υπάρχει). Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Αντίγραφο Δικαστικής Συμπαράστασης ή Επιμέλειας (εφόσον υπάρχει).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8289

      • 8 Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία. Φωτογραφία

       Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 9 Εκκαθαριστικό Εφορίας για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εκκαθαριστικό Εφορίας για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 10 ΑΜΚΑ και ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου). Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       ΑΜΚΑ και ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 11 Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού με IBAN (κατά προτίμηση Εθνικής Τράπεζας). Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού με IBAN (κατά προτίμηση Εθνικής Τράπεζας).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Απόφαση Επικεφαλής Ν.Π.Δ.Δ. 92100 2018 6107 Β

       Περιγραφή Ίδρυση ΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης με τίτλο «Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης» (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57006, Λακκιά Βασιλικών, Θεσσαλονίκη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180206107

      • Υπουργική Απόφαση 102146 1986 875 Β

       Περιγραφή Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Πρότυπης Βιομηχανικής Μονάδας (ΠΒΜ) ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860200875

      • 1 Υποβολή αίτησης Υποψηφίου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στη Γραμματεία της σχολής (κατόπιν ραντεβού), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, στη διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), 570 06, Λακκιά Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 23960-23201, 23960-22720, στο Φαξ: 23960-23201, 23960-22771 ή μέσω του Email: pvmlakkia@oaed.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η διακρίβωση για τη δυνατότητα ένταξης στην επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική αγωγή και την κατάταξη στα αντίστοιχα τμήματα, γίνεται από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Κέντρου στο πλαίσιο Δοκιμαστικού Προγράμματος δύο-τριών μηνών, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του υποψήφιου μαθητή και της οικογένειάς του.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής


       Περιγραφή Τα οριστικά αποτελέσματα εκδίδονται από τον Συμβουλευτικό Σταθμό μέσω της δημιουργίας πρακτικού αξιολόγησης των νεοεισερχόμενων καταρτιζόμενων. Στη συνέχεια η Διεύθυνση της Σχολής επικοινωνεί και ενημερώνει τους γονείς των νέων σπουδαστών για την εγγραφή τους και την έναρξη της κατάρτισης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.