Εισαγωγή Σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση37ca29a6-05d4-4b3f-9ddc-e7bd8465afa0 944652

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον τρόπο εισαγωγής σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού, ήτοι στην έκδοση της Προκήρυξης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εγγραφών και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ξεναγού στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΑΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής - υπεύθυνη δήλωση

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      1. Διαδικασία εισαγωγής σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

      2. Πρόσκληση εισαγωγής σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

      3. Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στις στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

      Επίσημος τίτλος

      Εισαγωγή Σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον διαμένουν νομίμως στη χώρα

       Ναι Ναι

      • 3 Εκπαιδευτικές Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

       Όχι Όχι

      • 5 Στρατολογικές Να προσκομίζουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Αποφοίτηση από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο ή άλλου ισότιμο σχολείο

       Όχι Όχι

      • 7 Εκπαιδευτικές Αποφοίτηση από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

       Ναι Ναι

      • 8 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι κωδικοι αποκτώνται με την εγγραφή των υποψηφίων σπουδαστών στον σχετικό σύνδεσμο, ο οποίος(σύνδεσμος) ενεργοποιείται όταν είναι ενεργές οι αιτησεις.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα Άδεια διαμονής

       Άδεια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 2 Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 για την ελληνική και άλλες δύο γλώσσες Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 για την ελληνική και άλλες δύο γλώσσες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών που εκδίδεται από την σχολική μονάδα του υποψηφίου. Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών που εκδίδεται από την σχολική μονάδα του υποψηφίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 6 Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 2825

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12360 2017 2532 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202532

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7450 2020 2106 Β

       Περιγραφή 1η Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202106

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 11413 2021 2884 Β

       Περιγραφή 2η Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202884

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4720 2022 1534 Β

       Περιγραφή 3η Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201534

      • Νόμος 710 1977 283 Α

       Περιγραφή Νόμος περί ξεναγών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100283

      • Νόμος 24 2919 2001 128 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 710/1977 περί ξεναγών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100128

      • Νόμος Υποπαράγραφος ΙΔ.1 του πρώτου άρθρου 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 710/1977 περί ξεναγών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος 41 4111 2013 18 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 710/1977 περί ξεναγών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100018

      • Νόμος Υποπαράγραφος Ε.15 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου 4152 2013 107 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 710/1977 περί ξεναγών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100107

      • Νόμος 47 4582 2018 208 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 710/1977 περί ξεναγών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100208

      • Νόμος 38 4875 2021 250 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 710/1977

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100250

      • 1 Έκδοση Προκήρυξης Εισαγωγής Σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Τουρισμού εκδίδει προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού, αφού η αρμόδια υπηρεσία συλλέξει και επεξεργαστεί προτάσεις/ εισηγήσεων των Διευθυντών των Σχολών Ξεναγών περί της λειτουργίας ή μη και του αριθμού των θέσεων κατά το επόμενο εκπαιδευτικό έτος

       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές Ξεναγών υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους εντός προθεσμίας 2-3 εβδομάδων που τίθεται στην Προκήρυξη που εκδίδεται κάθε φορά από τον Υπουργό Τουρισμού

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Αποτελεσμάτων Επιτυχόντων στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω του πληροφοριακού συστήματος (όπου υποβάλλονται και οι αιτήσεις) γίνεται η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποστέλλεται στους υποψήφιους e mail αποτυχίας/ επιτυχίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Εγγραφές επιτυχόντων στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι επιτυχόντες εγγράφονται στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού, όπου επέτυχαν

       Σημειώσεις Αρμόδιοι διεκπεραίωσης είναι οι Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

       Όχι Όχι


      • 5 Κατανομή επιλαχόντων σε κενές θέσεις και ανακοίνωση νέων αποτελεσμάτων επιτυχόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών οι επιλαχόντες της αρχικής επιλογής κατανέμονται εκ νέου σύμφωνα με τα μόριά τους, τις προτιμήσεις τους και τις κενές θέσεις που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών και ανακοινώνεται η έκδοση των νέων αποτελεσμάτων (οι υποψήφιοι λαμβάνουν e mail αποτυχίας/ επιτυχίας).

       Όχι Όχι


      • 6 Νέες εγγραφές επιτυχόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι νέοι επιτυχόντες εγγράφονται στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

       Σημειώσεις Αρμόδιοι διεκπεραίωσης είναι οι Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.