Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας για μη τήρηση υποχρέωσης από τη στρατολογική νομοθεσία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaa2c793e-80db-411d-8821-4bd53252e32e 122027

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, Διοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ), ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  13 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας για μη τήρηση υποχρέωσης από τη στρατολογική νομοθεσία. Απευθύνεται σε στρατεύσιμους, έφεδρους ή δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, οπλίτες, έφεδρους οπλίτες ή οπλίτες από την εφεδρεία, καθώς και ανυπότακτους, μετά την ημερομηνία διακοπής της ανυποταξίας τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικαλεστούν λόγους ανώτερης βίας, ανυπέρβλητων κωλυμάτων για τη μη τήρηση οποιασδήποτε στρατολογικής υποχρέωσής τους, εκτός της υποχρέωσής τους για κατάταξη.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Ως λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται κάθε τυχερό, απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη τη συμμόρφωσή του.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση με την οποία ο ενδιαφερόμενος ζητά την εκτίμηση λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος για τη μη τήρηση εκ μέρους του υποχρέωσής του από τη στρατολογική νομοθεσία, πλην της υποχρέωσης κατάταξης.


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση θεραπείας ή δικαστική προσφυγήΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε κάθε περίπτωση, εκδίδεται απόφαση από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Εκτίμηση λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος για μη τήρηση υποχρέωσης από τη στρατολογική νομοθεσία


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει τηρήσει υποχρεώσεις, που τίθενται από οποιοδήποτε διάταξη στρατολογικής νομοθεσίας, πλην της υποχρέωσης για κατάταξη.

        Όχι Όχι

       • 2 Στρατολογικές Αν ο ενδιαφερόμενος τελεί σε ανυποταξία, μπορεί να επικαλεστεί λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα μόνο μετά τη διακοπή της ανυποταξίας του.

        Όχι Όχι

       • 3 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος όφειλε να τηρήσει την υποχρέωσή του.

        Όχι Όχι

       • 4 Άλλο Να συντρέχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα, που εμπόδισε τον αιτούντα να τηρήσει την υποχρέωσή του, παρά τη σύνεση και επιμέλεια που αυτός έδειξε.

        Όχι Όχι

       • 1 Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα επικαλείται λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων ή εξαιρετικών λόγων. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα επικαλείται λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων ή εξαιρετικών λόγων.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Στη δήλωσή του ο αιτών εκθέτει αναλυτικά του λόγους που επιθυμεί να επικαλεστεί, οι οποίοι, παρά την επιμέλειά του, τον εμπόδισαν να τηρήσει την υποχρέωσή του. Ως λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται κάτι τυχερό, απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την συμμόρφωσή του.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 2 Οποιαδήποτε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει το τυχερό, απρόβλεπτο, αναπότρεπτο και εξαιρετικό γεγονός, το οποίο κατέστησε ή καθιστά τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία, αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολή, καθώς και τη διάρκειά του. Άλλο

        Οποιαδήποτε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει το τυχερό, απρόβλεπτο, αναπότρεπτο και εξαιρετικό γεγονός, το οποίο κατέστησε ή καθιστά τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία, αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολή, καθώς και τη διάρκειά του.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • Νόμος 70 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ. 18 του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67 Α΄/03-05-19).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Υπουργική Απόφαση 33 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06/Απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

        Περιγραφή Όπως τροποποιήθηκε με: Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1842/29-7-2013, τ. Β’ ), Φ.429.1/11/367920/Σ.813/30 Μαΐ 2014/Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση Στρατολογικών Θεμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 1786/30 Ιουν 14) και Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/23-06-19 Απόφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2699)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • 1 Παραλαβή αιτήματος από Στρατολογική Υπηρεσία και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του επιτόπου σε Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

        Σημειώσεις Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ελέγχονται από τη Στρατολογική Υπηρεσία οι τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή του αιτήματος, καθώς και η πληρότητα του φακέλου, αναφορικά με το πλήθος και την εγκυρότητα των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

        Σημειώσεις H Στρατολογική Υπηρεσία υποβάλλει εντός τριών (3) ημερών τα δικαιολογητικά στην προϊστάμενή της Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών.

        Όχι Όχι


       • 3 Αποστολή αιτήματος και δικαιολογητικών στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 4 Λήψη απόφασης για τη συνδρομή ή μη λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά και αιτιολογημένα εντός δέκα (10) ημερών.

        Όχι Όχι


       • 5 Αποδοχή Αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έκδοση απόφασης και κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

        Σημειώσεις Ο αιτών δεν υπέχει συνέπειες για τη μη τήρηση της στρατολογικής του υποχρέωσης. Στην περίπτωση που αυτές έχουν ήδη επιβληθεί, ακυρώνονται με πράξη της Στρατολογικής Υπηρεσίας.

        Ναι Όχι


       • 6 Απόρριψη αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έκδοση απόφασης και κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

        Σημειώσεις Ο αιτών υπέχει τις συνέπειες που ορίζονται στο νόμο για τη μη τήρηση της στρατολογικής του υποχρέωσης.

        Ναι Ναι


       • 7 Ενημέρωση του αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.