Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9b6ca919-5af2-4561-8f8f-c5c5dcfaef93 874744

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος) - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  90

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εξαγορά των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται ή έχουν επιβληθεί, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί σε ανυποταξία ή λιποταξία. Το ποσό εξαγοράς για κάθε μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης έχει καθοριστεί σε ενενήντα (90) ευρώ. Η εξαγορά της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μετά την επιβολή, πριν από την εκπλήρωσή της ή πριν από την ημερομηνία έκδοσης τυχόν διοικητικής απόφασης άρσης της.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

  Σημειώσεις

  Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Εξαγορά πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Στρατολογικές Να έχει επιβληθεί στον ενδιαφερόμενο πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, που δεν έχει ακόμη αρθεί με διοικητική πράξη ή δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί.

        Όχι Όχι

       • 2 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος να μην τελεί σε ανυποταξία ή λιποταξία.

        Όχι Όχι

       • 1 Πρόσθετες στρατ. υποχρ. 90€ /ανά μήνα 90 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2428

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

        Όχι

       • Νόμος 43 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις Όπως το άρθρο ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 77 του ν.3883/10 (ΦΕΚ 167 Α΄/24-09-10) και με το άρθρο 27 του ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α΄/04-08-14)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL8 GXM9SSu7KZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYtkz v6ieQGprQebV3k1Zabx6p0uzCRPtBHNLQbFU0K

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.420/80/81979/Σ.301 2005 1854 Β

        Περιγραφή Καθορισμός του χρηματικού ποσού εξαγοράς των προσθέτων στρατιωτικών υποχρεώσεων Όπως τροποποιήθηκε με τις: Φ.429.1/77/150191α/Σ.2092/ 12-12-08 (Β΄ 2574) Φ.429.1/21/203112/Σ.702/16-4-09 (Β’ 904).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL8WtYosSaVLSh zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtaYOtGXQUDGfZkg-6O-gxSNHMsZCJCb02uTG3WHdO0k5

       • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η κατάθεση του αιτήματος και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 3 Δέσμευση ηλεκτρονικού παραβόλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η Στρατολογική Υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο και τη δέσμευση του e-παραβόλου. Ενημερώνεται το Στρατολογικό Μητρώο του ενδιαφερομένου ως προς την εξαγορά και, στην περίπτωση που αυτός υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενημερώνεται εγγράφως η Μονάδα του για την εξαγορά της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

        Όχι Όχι


       • 4 Πέρας Διαδικασίας        Όχι Ναι       • 1 Το ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) εξόφλησης της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Το ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) εξόφλησης της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Το ποσό εξαγοράς για κάθε μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης έχει καθοριστεί σε ενενήντα (90) ευρώ. Για την εξαγορά ο ενδιαφερόμενος εκδίδει ηλεκτρονικό παράβολο μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ακολουθώντας τη διαδρομή → «Ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο)» → Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Κατηγορία Παράβολου: Εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων και Τύπο Παράβολου: την κατά περίπτωση κάθε φορά κατηγορία. Ακολούθως, καταβάλλει το αναλογούν ποσό με χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με τη χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Έπειτα, καταθέτει το e-παράβολο στη Στρατολογική Υπηρεσία.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.