Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9b6ca919-5af2-4561-8f8f-c5c5dcfaef93 874744

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

90 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξαγορά των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται ή έχουν επιβληθεί. Το ποσό εξαγοράς για κάθε μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης έχει καθοριστεί σε ενενήντα (90) ευρώ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ), η οποία καθορίζει το απαιτούμενο για εξαγορά χρηματικό ποσό. Ο ενδιαφερόμενος εκδίδει το ηλεκτρονικό παράβολο με το καθορισμένο ποσό και αφού πληρωθεί η πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αποστέλλει το σχετικό αποδεικτικό στη ΣΥ, η οποία στη συνέχεια, εφόσον αυτός υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, γνωστοποιεί την εξαγορά στη μονάδα του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

      Επίσημος τίτλος

      Εξαγορά – Άρση πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Στρατολογικές Να έχει επιβληθεί στον ενδιαφερόμενο πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, που δεν έχει ακόμη αρθεί με διοικητική πράξη ή δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η εξαγορά της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μετά την επιβολή, πριν από την εκπλήρωσή της ή πριν από την ημερομηνία έκδοσης τυχόν διοικητικής απόφασης άρσης της.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρόσθετες στρατ. υποχρ. 90€ /ανά μήνα 90 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2428

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 1 Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο - κωδικός 2428) εξόφλησης της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης (έκδοση και πληρωμή). Ηλεκτρονικό παράβολο

       Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο - κωδικός 2428) εξόφλησης της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης (έκδοση και πληρωμή).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος εκδίδει ηλεκτρονικό παράβολο (με ή χωρίς κωδικούς taxisnet) : 1) μέσω της ιστοσελίδας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo, είτε 2) μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo) και στη συνέχεια ακολουθώντας τη διαδρομή → «Είσοδος (κατά περίπτωση)» →χορήγηση παραβόλου → Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Κατηγορία Παράβολου: Εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων και Τύπο Παράβολου: την κατά περίπτωση κάθε φορά κατηγορία. Εναλλακτικά για την έκδοση του παραβόλου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής : 1) Στις τράπεζες που υποστηρίζουν on-line πληρωμή. Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο άμεσα για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία. 2) Με χρήση πιστωτικής / προπληρωμένης / χρεωστικής κάρτας Ελληνικών Τραπεζών μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ. Αφορά Πιστοποιημένους Χρήστες στο TaxisNet. Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο άμεσα για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία. 3) Στις τράπεζες που δεν υποστηρίζουν on-line πληρωμή και στα ΕΛΤΑ. Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής του για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία. 2) μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Νόμιμης εκπροσώπησης

       Όχι 3070

      • Νόμος 43 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 43 : Εξαγορά – Άρση πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 77 παρ.8 του ν.3883/10 (ΦΕΚ 167 Α/24-09-2010, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100100167) και το άρθρο 27 του ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α/04-08-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100157).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.420/80/81979/Σ.301 2005 1854 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του χρηματικού ποσού εξαγοράς των προσθέτων στρατιωτικών υποχρεώσεων. Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’αριθμ. Φ.429.1/77/150191Α/Σ.2092/08 (ΦΕΚ 2574 Β/18-12-08, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20080202574) κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΟΙΚ-ΥΠΕΘΑ και την υπ’αριθμ. Φ.429.1/21/203112/09 (ΦΕΚ 904 Β/14-5-09, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20090200904) κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΟΙΚ-ΥΠΕΘΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201854

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59389-59392 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η κατάθεση του αιτήματος και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Δέσμευση ηλεκτρονικού παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Στρατολογική Υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο και τη δέσμευση του e-παραβόλου. Ενημερώνεται το Στρατολογικό Μητρώο του ενδιαφερομένου ως προς την εξαγορά και, στην περίπτωση που αυτός υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενημερώνεται εγγράφως η Μονάδα του για την εξαγορά της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Πέρας Διαδικασίας       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.