Εξαγορά του υπολοίπου των στρατιωτικών υποχρεώσεων όσων συμπλήρωσαν το 33ο έτος της ηλικίας τους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7671ebb9-1df6-4f0e-925a-1fdeba2f9fa7 310631

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξαγορά στρατιωτικής υποχρέωσης όσων συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση είκοσι (20) ημερών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Παρατηρήσεις

1. Όσοι συμπλήρωσαν το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους και διατελούν εκτός Ενόπλων Δυνάμεων, πλην όμως δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας είκοσι (20) ημερών, που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, μπορούν να ζητήσουν την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις εκτός Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).


2. Οι πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις εξαγοράζονται εφάπαξ πριν ή ταυτόχρονα με την καταβολή όλου του ποσού ή της πρώτης δόσης.

3. Η κατά δόσεις καταβολή του ποσού εξαγοράς ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνεται το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους. Για όσους απολύονται και τους απομένουν λιγότερα από τρία (3) έτη για τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστόύ πέμπτου (45ου) έτους της ηλικίας τους, το υπόλοιπο χρηματικό ποσό καταβάλλεται σε ισόποσες ετήσιες δόσεις ανάλογα με τα έτη που απομένουν ή σε μία δόση εφόσον συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του επομένου από την απόλυση έτους.

4. Για τον υπολογισμό της ηλικίας στρατολογικά ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους εγγραφής στο δημοτολόγιο.

5. Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (https://www.stratologia.gr/el).

Τελευταία ενημέρωση

11/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την εξαγορά του υπολοίπου των στρατιωτικών υποχρεώσεων όσων συμπλήρωσαν το 33ο έτος της ηλικίας τους.

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ιεραρχική προσφυγή, δικαστική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας υπαγωγής του ενδιαφερομένου στις διατάξεις περί εξαγοράς, ο ίδιος λαμβάνει έγγραφη απάντηση της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, που περιέχει σαφή και πλήρη αιτιολογία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εξαγορά του υπολοίπου των στρατιωτικών υποχρεώσεων όσων έχουν συμπληρώσει το 33ο έτος της ηλικίας τους. Εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων.

      Επίσημος τίτλος

      Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους.


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει συμπληρώσει το 33ο έτος της ηλικίας του. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους εγγραφής στα μητρώα αρρένων (άρθρο 3 ν.3421/2005, ΦΕΚ Α΄302).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης ως εξής: α. Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ημερών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. β. Όσοι διατελούν νόμιμα εκτός Ενόπλων Δυνάμεων και έχουν εκπληρώσει χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας είκοσι (20) ημερών, οποτεδήποτε μετά τη λήξη ή διακοπή της νόμιμης παραμονής τους εκτός Ενόπλων Δυνάμεων. γ. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία ή λιποταξία, οποτεδήποτε μετά τη διακοπή της ανυποταξίας ή λιποταξίας τους, αντίστοιχα, εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) ημέρες πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να μην προκαλεί ή να μην έχει προκαλέσει, είτε με τη χρήση πλαστών δικαιολογητικών είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, την έκδοση παράνομων διοικητικών πράξεων προκειμένου να παρατείνει την παραμονή του εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων ή να αποφύγει την υποχρέωση στράτευσής του.

       Όχι Όχι

      • 1 Το παράβολο αυτό αφορά στην εφάπαξ καταβολή του ποσού εξαγοράς της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης. Το ποσό που απαιτείται για την εξαγορά κάθε μήνα υπηρεσίας ανέρχεται σήμερα σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ. Το συνολικό ποσό υπολογίζεται με βάση το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υποχρέωσης που απαιτείται για την οριστική απόλυση των οπλιτών, όπως καθορίζεται με τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις, αφαιρουμένου του χρόνου που έχει υπηρετηθεί. Εφόσον έχει υπηρετηθεί μέρος του μήνα, ο ενδιαφερόμενος εξαγοράζει τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε ημέρα καταβάλλεται το χρηματικό ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του χρηματικού ποσού που προβλέπεται για κάθε μήνα, με τον αριθμό τριάντα. Το ποσό που προκύπτει (27 ευρώ/ημέρα), πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερών του μηνός που απομένουν για εξαγορά. 27 € - 9180 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2431

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 2 Το παράβολο αυτό αφορά στην περίπτωση της τμηματικής εξαγοράς της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και συγκεκριμένα, στην καταβολή της πρώτης δόσης. Το ποσό που απαιτείται για την εξαγορά κάθε μήνα υπηρεσίας ανέρχεται σήμερα σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ. Το συνολικό ποσό υπολογίζεται με βάση το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υποχρέωσης που απαιτείται για την οριστική απόλυση των οπλιτών, όπως καθορίζεται με τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις, αφαιρουμένου του χρόνου που έχει υπηρετηθεί. Εφόσον έχει υπηρετηθεί μέρος του μήνα, ο ενδιαφερόμενος εξαγοράζει τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε ημέρα καταβάλλεται το χρηματικό ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του χρηματικού ποσού που προβλέπεται για κάθε μήνα, με τον αριθμό τριάντα. Το ποσό που προκύπτει (27 ευρώ/ημέρα), πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερών του μηνός που απομένουν για εξαγορά. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, το χρηματικό ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται όπως παρακάτω: α. Για τους υπόχρεους πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το ένα τέταρτο (1/4) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο μέχρι τρείς ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος απόλυσής τους προστεθούν τρία έτη. β. Για τους υπόχρεους εννεάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το ένα τρίτο (1/3) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο, μέχρι δύο ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος απόλυσής τους προστεθούν δύο έτη. γ. Για τους υπόχρεους εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το ένα δεύτερο (1/2) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο ένα δεύτερο (1/2) σε μία δόση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου από την απόλυση έτους. 27 € - 2295 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2432

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 1

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση για εφάπαξ ή τμηματική καταβολή του ποσού εξαγοράς, στην οποία αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. (Σε περίπτωση τμηματικής εξαγοράς, απαιτείται να προκύπτει ο αριθμός δόσεων). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση για εφάπαξ ή τμηματική καταβολή του ποσού εξαγοράς, στην οποία αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. (Σε περίπτωση τμηματικής εξαγοράς, απαιτείται να προκύπτει ο αριθμός δόσεων).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/4.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Πρόσφατο Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ), το οποίο εκδίδει η Μονάδα του ενδιαφερομένου (κατατίθεται μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ). Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρόσφατο Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ), το οποίο εκδίδει η Μονάδα του ενδιαφερομένου (κατατίθεται μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/4.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 6440

      • 3 Δικαιολογητικά για τη μεταφορά του ενδιαφερομένου στη μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση (κατατίθενται μόνο εφόσον υπάρχουν σχετικοί λόγοι). Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Δικαιολογητικά για τη μεταφορά του ενδιαφερομένου στη μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση (κατατίθενται μόνο εφόσον υπάρχουν σχετικοί λόγοι).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/katataxe/metaphora-se-meiomene-theteia-strateuses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 9102

      • 4 Το ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο - κωδικός 2431 ή 2432 κατά περίπτωση) εξόφλησης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης (ΠΡΟΣΟΧΗ: κατατίθεται αφού προσδιοριστεί οριστικά από τη Στρατολογική Υπηρεσία ο προς εξαγορά χρόνος, το χρηματικό ποσό αυτής, οι δόσεις και οι προθεσμίες καταβολής). Ηλεκτρονικό παράβολο

       Το ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο - κωδικός 2431 ή 2432 κατά περίπτωση) εξόφλησης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης (ΠΡΟΣΟΧΗ: κατατίθεται αφού προσδιοριστεί οριστικά από τη Στρατολογική Υπηρεσία ο προς εξαγορά χρόνος, το χρηματικό ποσό αυτής, οι δόσεις και οι προθεσμίες καταβολής).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος εκδίδει ηλεκτρονικό παράβολο (με ή χωρίς κωδικούς taxisnet) : 1) μέσω της ιστοσελίδας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo, είτε 2) μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo) και στη συνέχεια ακολουθώντας τη διαδρομή → «Είσοδος (κατά περίπτωση)» →χορήγηση παραβόλου → Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Κατηγορία Παράβολου: Εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων και Τύπο Παράβολου: την κατά περίπτωση κάθε φορά κατηγορία. Εναλλακτικά για την έκδοση του παραβόλου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής : 1) Στις τράπεζες που υποστηρίζουν on-line πληρωμή. Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο άμεσα για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία. 2) Με χρήση πιστωτικής / προπληρωμένης / χρεωστικής κάρτας Ελληνικών Τραπεζών μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ. Αφορά Πιστοποιημένους Χρήστες στο TaxisNet. Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο άμεσα για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία. 3) Στις τράπεζες που δεν υποστηρίζουν on-line πληρωμή και στα ΕΛΤΑ. Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής του για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • Νόμος 57, 72, 73 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 57 : Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 38 παρ.2 του ν.4494/17 (ΦΕΚ 165 Α/02-11-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170100165), το άρθρο 12 παρ.6 και το άρθρο 39 του ν.4361/16 (ΦΕΚ 10 Α/01-02-2016, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20160100010), το άρθρο 30 του ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α/04-08-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100157) Άρθρο 72 : Τελικές διατάξεις, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ.19 του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067). Άρθρο 73 : Γενικά, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 31 του ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α/04-08-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100157).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.420/82/81981/Σ.303/22-12-2005 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών 2005 1854 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων, στρατευσίμων, οπλιτών και ανυποτάκτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201854

      • Υπουργική Απόφαση Φ.429.1/21/286731/Σ.3153 2016 1798 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (35ο) έτος της ηλικίας τους, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/20-04-18 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1484 Β/27-04-18, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201484).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201798

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59393-59396 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).


      • 1 Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Προσδιορισμός στοιχείων εξαγοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, με βάση τη διάρκεια της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που υπέχει ο ενδιαφερόμενος, προσδιορίζει οριστικά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης: α. Τη διάρκεια του υπολοίπου της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που υπέχει ο ενδιαφερόμενος και εξαγοράζεται. β. Το χρηματικό ποσό που αναλογεί για την εξαγορά, καθώς και τον αριθμό των δόσεων και τις προθεσμίες καταβολής τους σε περίπτωση τμηματικής καταβολής.

       Σημειώσεις Η εξαγορά εφάπαξ ή της πρώτης δόσης (σε περίπτωση τμηματικής εξαγοράς) γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού παραβόλου που εκδίδει η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή και δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου - Έκδοση απόφασης περί τμηματικής εξαγοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού ο ενδιαφερόμενος εξοφλήσει το απαιτούμενο ποσό (είτε της εφάπαξ καταβολής είτε της πρώτης δόσης, σε περίπτωση τμηματικής εξαγοράς), προσκομίζει το ηλεκτρονικό παράβολο στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, η οποία προβαίνει στον έλεγχο και τη δέσμευσή του. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, η Στρατολογική Υπηρεσία ενημερώνει τη Μονάδα του για την ημερομηνία απόλυσής του. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος τελεί εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν υποχρεούται σε επανακατάταξη.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση τμηματικής εξαγοράς, η Στρατολογική Υπηρεσία εκδίδει απόφαση και χρηματικό κατάλογο και τα αποστέλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για τη βεβαίωση και είσπραξη του ποσού με μέριμνά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Στην Απόφαση αναγράφονται υποχρεωτικά: α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία και ο στρατιωτικός αριθμός του υπόχρεου σε καταβολή. β. Η αιτία και η νομική βάση, σύμφωνα με την οποία γίνεται η καταβολή. γ. Το συνολικό ποσό, οι καταβλητέες δόσεις και οι προθεσμίες καταβολής τους. δ. Ο ΚΑΕ προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου καταβάλλεται το χρηματικό ποσό. ε. Η ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές των αρμοδίων οργάνων της Στρατολογικής Υπηρεσίας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.