Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe154dcb0-6b84-4207-b71f-8dc72ac0482f 154068

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ Γ' ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 12 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, Ιταλική και Τουρκική και απευθύνεται σε Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαπούς που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ Γ' ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η διεύθυνση της οποίας αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., εντός των ημερομηνιών που ανακοινώνονται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την Υπουργική απόφαση προκήρυξης των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και συμπληρώνουν την αίτησή τους δηλώνοντας την πρόθεσή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠΓ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής και εγγραφής υποψηφίων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Στις εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υλοποιείται εντός προθεσμίας που ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση της Προκήρυξης των εξετάσεων.

       Όχι Όχι

      • 1 Για κοινό διαβαθμισμένο test επιπέδων Α1-Α2 60 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1410

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Για κοινό διαβαθμισμένο test επιπέδων Β1-Β2 80 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1411

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Για κοινό διαβαθμισμένο test επιπέδων Γ1-Γ2 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1413

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Ταυτοποιητικό έγγραφο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο νόμιμο ισχύον έγγραφο ταυτοπροσωπίας όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο ασθενείας, με το οποίο πιστοποιείται το όνομα πατρός του υποψηφίου και το οποίο φέρει επικυρωμένη πρόσφατη φωτογραφία). Για ανηλίκους υποψήφιους κάτω των δώδεκα ετών, που δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας ισχύει η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι, ή από τα Κ.Ε.Π. Για αλλοδαπούς υποψήφιους, εφόσον είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Στην περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου από μη κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος δεν έχει αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια και έχει νομίμως τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, ισχύουσα άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αποδεικτικό πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση ανηλίκου υποψηφίου (<18 ετών), υπογεγραμμένη δήλωση του γονέα ή του τρίτου που έχει την επιμέλειά του στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητά του (ως προς την επιμέλεια του υποψηφίου) και ότι υποβάλει εκ μέρους του την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Η δήλωση μπορεί να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη ή έγγραφη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική (εκδοθείσα μέσω της υπηρεσίας Gov.gr). Σε περίπτωση που η δήλωση είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη, απαιτείται και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο του δηλούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7320

      • 4 Αξιολογική έκθεση/διάγνωση γνωμάτευση Γνωμάτευση

       Αξιολογική έκθεση/διάγνωση γνωμάτευση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υποψηφίου ατόμου με αναπηρία (Α.με.Α) ή υποψηφίου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ο υποψήφιος θα πρέπει να μεταφορτώσει, ανάλογα με την περίπτωση αναπηρίας ή της μαθησιακής δυσκολίας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αξιολογική έκθεση/διάγνωση γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), ή από Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.), ή από Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) ή από Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή από το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, από τα οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλείται και οι ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζει ή/και, προκειμένου για υποψηφίους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες η ειδική μαθησιακή δυσκολία του υποψηφίου με λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης και των ιδιαίτερων δυσκολιών του. Στην περίπτωση υποψηφίου Α.με.Α χωρίς πιστοποίηση από ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας και μέχρις ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 8520

      • Υπουργική Απόφαση 2 και 26 27299/Α5 2021 928 Β

       Περιγραφή Το άρθρο 2 αναφέρεται στην υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠΓ και των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Το άρθρο 26 αναφέρεται στη εξέταση των ατόμων Α.με.Α. και των υποψηφίων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στη διενέργεια των εξετάσεων στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα και στην επιλογή των ειδικών περιπτώσεων ατόμων Α.με.Α. και ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=2017020365

      • Υπουργική Απόφαση 2 και 26 170141/Α5 2017 3650 Β

       Περιγραφή Το άρθρο 2 αναφέρεται στην υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠΓ και των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Το άρθρο 26 αναφέρεται στη εξέταση των ατόμων Α.με.Α. και των υποψηφίων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στη διενέργεια των εξετάσεων στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα και στην επιλογή των ειδικών περιπτώσεων ατόμων Α.με.Α. και ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=2017020365

      • Υπουργική Απόφαση 2 και 26 14420/Α5 2008 218 Β

       Περιγραφή Το άρθρο 2 αναφέρεται στην υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠΓ και των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Το άρθρο 26 αναφέρεται στη εξέταση των ατόμων Α.με.Α. και των υποψηφίων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στη διενέργεια των εξετάσεων στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα και στην επιλογή των ειδικών περιπτώσεων ατόμων Α.με.Α. και ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=2017020365

      • Νόμος 1-5 2740 1999 186 Α

       Περιγραφή Με το ν. 2740/1999 (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις), όπως ισχύει, θεσμοθετείται το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, το οποίο χορηγείται κατά τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στα άρθρα 1 έως και 5.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100186

      • Νόμος 13 3149 2003 141 Α

       Περιγραφή Με την παράγραφο 19β του αρ. 13 του ν. 3149/2003 τροποποιείται η παράγραφος 2 και η παράγραφος 6 του αρ. 2 για το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Με την παράγραφο 19δ του αρ. 13 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του αρ. 2. Με την παράγραφο 19ε του αρ. 13 προστέθηκε εδάφιο στην παράγραφο 6 του αρ. 2.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100141

      • 1 Έκδοση απόφασης προκήρυξης των εξετάσεων του ΚΠΓ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι Εξετάσεις του ΚΠΓ ανακοινώνονται μετά από πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη των Εξετάσεων

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση Δελτίου τύπου για την προκήρυξη των εξετάσεων ΚΠΓ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Δελτίο Τύπου για την προκήρυξη των Εξετάσεων του ΚΠΓ αναρτάται στην επίσημη Ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που χρειάζεται ο υποψήφιος για τις ημερομηνίες των εξετάσεων, την προθεσμία των αιτήσεων, τις περιοχές εξέτασης, το Ωρολόγιο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τις σύντομες προδιαγραφές.

       Όχι Όχι


      • 3 Eνεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής υποβολής αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Ε΄ Εφαρμογών Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Η ηλεκτρονική εφαρμογή συμπλήρωσης και υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ παραμένει ενεργή για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην Υπουργική απόφαση Προκήρυξης των εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ και αφού δημιουργήσουν λογαριασμό πληκτρολογώντας username, password και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπληρώνουν τα απαιτούμενα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, μεταφορτώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλουν την αίτησή τους. Κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής παρέχεται υποστήριξη υποψηφίων που πραγματοποιείται τηλεφωνικά καθόλη την προθεσμία υποβολής αιτήσεων που ορίζεται στην Υπουργική απόφαση Προκήρυξης των εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι αιτήσεις των υποψηφίων παραλαμβάνονται μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας καθόλη τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων από τους υποψηφίους. Ο υποψήφιος επιλέγει στην αίτηση του τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύει η Επιτροπή που θα ελέγξει τα δικαιολογητικά του. Από την εν λόγω Διεύθυνση θα παραλάβει σε περίπτωση επιτυχίας το πιστοποιητικό του

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος και οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας ελέγχουν, ενημερώνουν τους υποψηφίους για τυχόν λάθη στις υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων για τις εξετάσεις του ΚΠΓ , δεσμεύουν τα παράβολα και οριστικοποιούν τις αιτήσεις.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση υποψηφίου για την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης - Έκδοση ατομικού δελτίου εξεταζόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για την οριστικοποίηση της αίτησής του και τη δυνατότητα εκτύπωσης του ατομικού Δελτίου Εξεταζόμενου για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του ΚΠΓ που παράγεται αυτόματα από την εφαρμογή.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.