Εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe2e2b885-59a6-419a-bb66-c8c446749b79 228855

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 έως 24 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού που είναι απαραίτητο για την κατάθεση αιτήματος πολιτογράφησης από αλλογενείς αλλοδαπούς πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Της διαδικασίας διεξαγωγής της εξέτασης προηγείται υποβολή αίτησης συμμετοχής ψηφιακά με την καταβολή του απαραίτητου παραβόλου συμμετοχής (δείτε σχετικά τον κωδ. 259001 Αίτηση Συμμετοχής στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)). Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας για Πολιτογράφηση διενεργούνται δύο φορές το χρόνο (συνήθως Μάιο και Νοέμβριο) πανελλαδικά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Επί της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν χωρεί δικαίωμα ένστασης ή προσφυγής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εξετάσεις ΠΕΓΠ, Εξετάσεις για Πολιτογράφηση

      Επίσημος τίτλος

      Εξετάσεις Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο εξεταζόμενων ΠΕΓΠ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) πρέπει να έχει υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Εξεταζόμενου Υπηρεσιακό έγγραφο

       Δελτίο Εξεταζόμενου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Διαβατήριο σε ισχύ. Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Διαβατήριο σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 3 Άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης ανανέωσης άδειας διαμονής. Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης ανανέωσης άδειας διαμονής.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • Νόμος 6 4735 2020 197 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100197

      • Απόφαση 64506 2022 5149 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ.10 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205149

      • 1 Προσέλευση σε εξεταστικό


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι την καθορισμένη ημέρα των εξετάσεων προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο που έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με το Δελτίο Εξεταζόμενου.

       Σημειώσεις Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν δελτίο εξεταζόμενου από τις 7 έως τις 8 το πρωί.

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα μέλη της επιτροπής εξεταστικού κέντρου ελέγχουν το δελτίο εξεταζόμενου μαζί με το διαβατήριο και την άδεια διαμονής των υποψηφίων για να επιτρέψουν την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο.

       Σημειώσεις Η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται για τους υποψήφιους από την είσοδό τους στο Εξεταστικό Κέντρο έως το πέρας της εξεταστικής διαδικασίας, γι’ αυτό τα παραδίδουν και φυλάσσονται σε ειδικό ασφαλή χώρο. Εάν διαπιστωθεί πως κάποιος υποψήφιος κατέχει ή χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ή άλλο τηλεπικοινωνιακό σύστημα, αυτόματα αποκλείεται από τις εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 3 Τοποθέτηση υποψηφίων σε αίθουσες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι τοποθετούνται στις αίθουσες εξέτασης.

       Σημειώσεις Υποψήφιοι με ίδιο επώνυμο ή συγγενική σχέση τοποθετούνται υποχρεωτικά σε διαφορετικές αίθουσες εξέτασης.

       Όχι Όχι


      • 4 Μετάδοση θεμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Μετάδοση των θεμάτων μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης του Υπουργείου Παιδείας.

       Σημειώσεις Τα θέματα μεταδίδονται ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα και διαμοιράζονται στις αίθουσες.

       Όχι Όχι


      • 5 Γραπτή εξέταση γνώσεων στη Γεωγραφία, Ιστορία, Πολιτισμό και Θεσμούς του Πολιτεύματος – Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εξέταση περιλαμβάνει είκοσι (20) ερωτήσεις στις θεματικές ενότητες (4 Γεωγραφία, 4 Πολιτισμού, 6 Ιστορίας και 6 Θεσμών Πολιτεύματος) και δεκαοκτώ (18) ερωτήσεις και σύνθεση σύντομου κειμένου στην Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου.

       Ναι Όχι


      • 6 Διάλειμμα


       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης μεσολαβεί διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών.

       Ναι Όχι


      • 7 Κατανόηση προφορικού λόγου


       Περιγραφή Ακούγεται ηχητικό απόσπασμα επί του οποίου οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε δέκα (10) ερωτήσεις κατανόησης.

       Ναι Όχι


      • 8 Παραγωγή προφορικού λόγου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι ανά δύο συμμετέχουν σε τρεις διαφορετικές δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου ενώπιον δύο εξεταστών για τις οποίες βαθμολογούνται άμεσα.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποχώρηση υποψηφίων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 10 Μεταφορά γραπτών στα βαθμολογικά κέντρα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα γραπτά από τα εξεταστικά κέντρα μεταφέρονται στα οριζόμενα βαθμολογικά κέντρα.

       Ναι Όχι


      • 11 Βαθμολόγηση γραπτών


       Περιγραφή Τα γραπτά δίνονται σε πρώτο βαθμολογητή. Στη συνέχεια η βαθμολογία καλύπτεται και ανατίθενται σε δεύτερο βαθμολογητή.

       Σημειώσεις Εφόσον προκύψει διαφορά άνω του 20% μεταξύ βαθμολογητών η βαθμολογία καλύπτεται εκ νέου και ανατίθεται σε τρίτο βαθμολογητή. Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται από του δύο βαθμολογητές με την υψηλότερη βαθμολογία.

       Ναι Όχι


      • 12 Προετοιμασία για εξέταση γνώσεων στη Γεωγραφία, Ιστορία, Πολιτισμό και Θεσμούς του Πολιτεύματος – Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών (άνω των 62 ετών και με μαθησιακές δυσκολίες) εξετάζονται στα ίδια θέματα με τους λοιπούς υποψηφίους. Είκοσι (20) ερωτήσεις στις θεματικές ενότητες (4 Γεωγραφία, 4 Πολιτισμού, 6 Ιστορίας και 6 Θεσμών Πολιτεύματος) και 18 ερωτήσεις και σύνθεση σύντομου κειμένου στην Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου.

       Σημειώσεις Τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% εξετάζονται σε μειωμένη ύλη (10 ερωτήσεις στις θεματικές ενότητες και δεκαοκτώ (18) ερωτήσεις και σύνθεση σύντομου κειμένου στην Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου.

       Ναι Όχι


      • 13 Εξέταση ενώπιον τριμελούς επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών μετά την προετοιμασία τους εξετάζονται προφορικά ενώπιον ειδικής τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από δύο εκπαιδευτικούς και πρόεδρο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Ναι Όχι


      • 14 Βαθμολόγηση υποψηφίου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί της τριμελούς επιτροπής βαθμολογούν τις προφορικές απαντήσεις των υποψηφίων. Εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 20% βαθμολογεί και ο πρόεδρος της επιτροπής. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τις δύο μεγαλύτερες βαθμολογίες.

       Ναι Όχι


      • 15 Αποστολή τετραδίων στα βαθμολογικά κέντρα


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 16 Καταχώριση βαθμολογίας


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 17 Έκδοση αποτελεσμάτων


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έχουν βαθμολογία από είκοσι (20) και πάνω στις ερωτήσεις γνώσεων, σαράντα (40) και πάνω στη γλώσσα και συνολικά εβδομήντα (70) και πάνω.

       Όχι Όχι


      • 18 Έκδοση πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για τους επιτυχόντες των εξετάσεων παράγεται το ψηφιακό Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα υποβολής της αίτησης.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.