Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7c59c248-7869-4b15-9496-8d960fb10fd0 759248

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Συγχρηματοδοτούμενων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Συγχρηματοδοτούμενων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ-www.inedivim.gr) στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν α) στο πρώτο στάδιο, ηλεκτρονικά αίτηση ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ για ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό/επικαιροποίησης στοιχείων των ήδη ενταγμένων β) στο δεύτερο στάδιο, αίτηση για την επιλογή και ανάθεση έργου στο ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό των Σ.Δ.Ε.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι ενταγμένο στο Μητρώο ΣΔΕ, προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου και παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα γνωστικά αντικείμενα της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Αγγλικής Γλώσσας, της Κοινωνικής

Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Πολιτισμικής και Αισθητικής Αγωγής.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτησης ένταξης νέων μελών στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. / επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του.

Σημειώσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο μητρώο ΣΔΕ, στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (www.inedivim.gr), στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr, στην οποία επισυνάπτουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με την εκάστοτε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τα ήδη ενταγμένα μέλη του Μητρώου, καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της αίτησής τους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Δημιουργία λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Σύμβαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού,Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Συμβούλων Ψυχολόγων για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Κατοχή και υποβολή του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (πτυχίου) ανά γνωστικό αντικείμενο.

       Όχι Όχι

      • 1 Πτυχίο

       Πτυχίο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προϋπόθεση ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η κατοχή και υποβολή του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (πτυχίου) ανά γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με τους γραμματισμούς που διδάσκονται στα Σ.Δ.Ε. και του γνωστικού αντικειμένου από τους υποψήφιους (ειδικότητες των εκπαιδευτικών).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • 2 Διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών/ δεύτερο πτυχίο/ πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης, εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο. Αποδεικτικό σπουδών

       Διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών/ δεύτερο πτυχίο/ πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης, εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 3 Πιστοποιητικά επιμόρφωσης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά επιμόρφωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Όχι 8619

      • 4 Βεβαιώσεις προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας. Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο. Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας. Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 9703

      • 5 Τίτλοι γλωσσομάθειας. Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλοι γλωσσομάθειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών. Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 6 Γνώση χειρισμού Η/Υ. Εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο. Αποδεικτικό

       Γνώση χειρισμού Η/Υ. Εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 3798

      • 7 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας. Αποδεικτικό ανεργίας

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 9040

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Σε υποψήφιους γονείς τρίτεκνων οικογενειών/σε μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)/μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα/ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος) προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 9 Βεβαίωση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης ή εκτύπωση της καρτέλας "Αναλυτικά Στοιχεία Εκπαιδευτή" από την αντίστοιχη ενότητα στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/adult-educators. Βεβαίωση

       Βεβαίωση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης ή εκτύπωση της καρτέλας "Αναλυτικά Στοιχεία Εκπαιδευτή" από την αντίστοιχη ενότητα στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/adult-educators.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 10 Βεβαίωση ένταξης στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή ή του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ένταξης στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή ή του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ένταξης σε Μητρώο

       Όχι 9703

      • Νόμος 71, 73 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Στελέχωση των Σ.Δ.Ε. Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Υπουργική Απόφαση Κ1/83488/12-07-2021 2021 3136 Β

       Περιγραφή «Kαθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του ν.4763/2020 (Α΄254)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203136

       ΑΔΑ ΩΙΦΑ46ΜΤΛΗ-8ΕΦ

      • Υπουργική Απόφαση Κ1/104754 2020 3394 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας(Σ.Δ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203394

       ΑΔΑ Ω98Χ46ΜΤΛΗ-52Κ

      • Υπουργική Απόφαση 6 5953/2014 2014 1861 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201861

      • 1 Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Σ.Δ.Ε./επικαιροποίηση στοιχείων των ήδη ενταγμένων μελών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή: α) στο πρώτο στάδιο, νέων αιτήσεων ένταξης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στο μητρώο Σ.Δ.Ε. και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του μητρώου Σ.Δ.Ε. , και β) στο δεύτερο στάδιο, αίτησης για την επιλογή και ανάθεση έργου στο ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό των Σ.Δ.Ε.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης των υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε./επαλήθευση προσόντων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την οριστική υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων προς ένταξη στο Μητρώο Σ.Δ.Ε., πραγματοποιείται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Ο τρόπος, η διάρκεια της περιόδου αυτής, τα μέλη των επιτροπών διενέργειας του ελέγχου των δικαιολογητικών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάρτηση απόφασης επικύρωσης προσωρινών πινάκων ένταξης των υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά των έλεγχο των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών της αίτησης των υποψηφίων για την ένταξη στο Μητρώο, αναρτάται στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η απόφαση του Δ.Σ. με την οποία επικυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες ένταξης των υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις. Η ένσταση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr) στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση απόφασης επικύρωσης οριστικών πινάκων ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Μετά την εξέταση των ενστάσεων, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ. ΒΙ.Μ.: α) η απόφαση Δ.Σ. η οποία επικυρώνει τον οριστικό πίνακα ένταξης των υποψήφιων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. και β) ο οριστικός πίνακας ένταξης στο Μητρώο ταξινομημένος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση πρόσκλησης των ενταγμένων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Mέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οι ενταγμένοι στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. καλούνται, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου για τη σχολική χρονιά. Στο συγκεκριμένο στάδιο (2ο Στάδιο) της σχετικής Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Σ.Δ.Ε. Η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr) μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων ένταξης των υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.

       Όχι Όχι


      • 6 Μοριοδότηση των αιτήσεων που αφορούν στη συμμετοχή στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου-προσωρινοί πίνακες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Τα μόρια υπολογίζονται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση τα επαληθευμένα προσόντα των ενταγμένων μελών στο Μητρώο Σ.Δ.Ε., τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση στο 2ο Στάδιο της σχετικής Πρόσκλησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανάρτηση απόφασης επικύρωσης προσωρινών πινάκων κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης υφίσταται η δυνατότητα υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά( στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Οι ενστάσεις συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο 20 ευρώ. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτές, το παράβολο επιστρέφεται.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάρτηση απόφασης επικύρωσης των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την εξέταση των ενστάσεων, αναρτάται στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η απόφαση του Δ.Σ. η οποία επικυρώνει τα πρακτικά των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων και τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση υποψηφίων για τις διαθέσιμες ώρες ανά Σ.Δ.Ε. και εκτός έδρας Τμήμα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι, μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων, ενημερώνονται μέσω ανακοίνωσης στο ιστότοπο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr) για τις διαθέσιμες ώρες ανά Σ.Δ.Ε. και τα εκτός έδρας τμήματα και καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, σε αποκλειστική προθεσμία να εισέλθουν ξανά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, με τους ίδιους κωδικούς που υπέβαλαν την αίτηση υποψηφιότητας, ώστε να: -Δηλώσουν εκ νέου τα Σ.Δ.Ε. και τα εκτός έδρας τμήματα με σειρά προτίμησης, της Περιφέρειας για την οποία υπέβαλαν αίτηση. -Επικαιροποιήσουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση το πεδίο «καθεστώς απασχόλησης» που αφορά το εργασιακό τους καθεστώς. - Επικαιροποιήσουν τις μέγιστες επιθυμητές εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης. -Αποσύρουν το ενδιαφέρον τους εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμούν να απασχοληθούν σε ΣΔΕ τη συγκεκριμένη σχολική περίοδο

       Όχι Όχι


      • 10 Επιλογή υποψηφίων-Ανάθεση εκπαιδευτικού έργου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για τις ανατιθέμενες διδακτικές ώρες ανά ΣΔΕ ή εκτός έδρας τμήμα και καλούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία για την αποδοχή ή μη της ανάθεσης των διαθέσιμων διδακτικών ωρών. Οι υποψήφιοι που αποδέχονται την ανάθεση των διαθέσιμων ωρών, οφείλουν να παρουσιαστούν στο Σ.Δ.Ε. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία μετά από την απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. Σε διαφορετική περίπτωση, η μη παρουσία τους λαμβάνεται ως άρνηση και καλείται ο επόμενος του οριστικού πίνακα κατάταξης.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.