Επιστροφή κρατήσεων ΒΟΕΑ από Μ.Τ.Α. σε περίπτωση που ο κύριος ασφαλισμένος γονέας στερείται μερίσματος από οποιαδήποτε αιτία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcec29a06-c901-48ba-b961-e78a15c6a56e 296914

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επιστροφή κρατήσεων που έχει καταβάλει ο κυρίως ασφαλισμένος γονέας υπέρ του Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), στην περίπτωση που αυτός δεν δικαιωθεί σύνταξης και κατά συνέπεια και μερίσματος. Oι εν λόγω κρατήσεις επιστρέφονται στο ασφαλισμένο για τη λήψη του βοηθήματος τέκνο, υπολογιζόμενες με βάση το ποσό της τελευταίας κράτησης που καταβλήθηκε. Αν το ασφαλισμένο τέκνο είναι ανήλικο, οι κρατήσεις επιστρέφονται στους γονείς αυτού, κατ’ ισομοιρία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΒΟΕΑ λόγω μη δικαίωσης μερίσματος

Σημειώσεις

e-mail: hrdir.mta@haf.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Άσκηση προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση ή επίδοση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης ή σε κάθε άλλη περίπτωση από τότε που αυτός έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιστροφή κρατήσεων ΒΟΕΑ από Μ.Τ.Α. σε περίπτωση που ο κύριος ασφαλισμένος γονέας στερείται μερίσματος από οποιαδήποτε αιτία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Μη δικαίωση σύνταξης

       Όχι Όχι

      • 1 Απορριπτική Απόφαση για κανονισμό σύνταξης από τον ΕΦΚΑ Απόφαση

       Απορριπτική Απόφαση για κανονισμό σύνταξης από τον ΕΦΚΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Φορολογική ενημερότητα για «είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)» Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική ενημερότητα για «είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)»

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Απαιτούνται οι φορολογικές ενημερότητες και των δύο γονέων σε περίπτωση που το τέκνο είναι ανήλικο ή η φορολογική ενημερότητα του ιδίου του τέκνου σε περίπτωση που είναι ενήλικο. email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 3 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού είτε του τέκνου σε περίπτωση που είναι ενήλικο είτε των γονέων αυτού σε περίπτωση που είναι ανήλικο. email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα ότι συμφωνεί για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα ότι συμφωνεί για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο άλλος γονέας του τέκνου θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, να δηλώσει τα εξής: "συμφωνώ να κατατεθεί το επιστρεφόμενο ποσό στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό με αρ. ΙΒΑΝ" (αναγράφει τον δηλωθέντα αριθμό). Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας επιθυμεί το ποσό, που του αναλογεί, να κατατεθεί σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό τροποποιεί αναλόγως την υπεύθυνη δήλωση και υποβάλλει τον δικό του τραπεζικό λογαριασμό. email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 453090 1983 706 Β
      • 1 Λήψη αίτησης και δικαιολογητικών από ΜΤΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση προς το Δ.Σ./Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση Απόφασης στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Λογιστικού ΜΤΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Ένταλμα πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.