Ετήσια υποβολή στοιχείων ραδιοφωνικών σταθμών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8f69919d-f08c-4d07-a0cc-4444231a0378 869919

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 14

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ετήσια υποβολή στοιχείων ραδιοφωνικών σταθμών. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί μία φορά τον χρόνο υποχρεούνται να υποβάλουν συγκεκριμένα στοιχεία στο Ε.Σ.Ρ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ετήσια υποβολή στοιχείων ραδιοφωνικών σταθμών

Σημειώσεις

Ο παραπάνω σύνδεσμος παραπέμπει στην σχετική σελίδα του διακτυακού τόπου του Ε.Σ.Ρ. όπου αναφέρονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ετήσια υποβολή στοιχείων ραδιοφωνικών σταθμών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο ραδιοφωνικών σταθμών (ανά νομό)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διαβιβαστικό Διαβιβαστικό

       Διαβιβαστικό

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.esr.gr/%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%83%CF%81/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το διαβιβαστικό αφορά εταιρείες και πρέπει να περιλαμβάνει: το όνομα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που είναι φορέας του ραδιοφωνικού σταθμού το όνομα του ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υπόδειγμα του διαβιβαστικού βρίσκεται στον σύνδεσμο (link) που δίδεται, στην επιλογή: Έντυπο 1α: Έντυπο 1α Κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 5353

      • 2 Διαβιβαστικό Διαβιβαστικό

       Διαβιβαστικό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το διαβιβαστικό αφορά ατομικές επιχειρήσεις και πρέπει να περιλαμβάνει: το ονοματεπώνυμο του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ που λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό το όνομα του ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υπόδειγμα του διαβιβαστικού βρίσκεται στον σύνδεσμο (link) https://www.esr.gr/%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%83%CF%81/, στην επιλογή: Έντυπο 1β: Κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων (ατομικών επιχειρήσεων)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 5353

      • 3 Διαβιβαστικό Διαβιβαστικό

       Διαβιβαστικό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Το διαβιβαστικό αφορά ΝΠΔΔ, σωματεία, ΑΜΚΕ και πρέπει να περιλαμβάνει: την επωνυμία του υποχρέου (ΝΠΔΔ, σωματεία, ΑΜΚΕ) που λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό το όνομα του ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υπόδειγμα του διαβιβαστικού βρίσκεται στον σύνδεσμο (link) https://www.esr.gr/%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%83%CF%81/, στην επιλογή: Έντυπο 1γ Κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων (ΝΠΔΔ, σωματείων, ΑΜΚΕ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 5353

      • 4 Ισολογισμός και συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις Ισολογισμός

       Ισολογισμός και συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Αφορά σε εταιρείες που οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισολογισμού και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 9796

      • 5 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δήλωση

       Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για αποδεικτικό καταχώρισης ή αντίγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου της πιο πρόσφατα υποβληθείσας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στην Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, από τα πρόσωπα που οφείλουν να το υποβάλουν

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 6 Κατάσταση μετόχων ή εταίρων Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάσταση μετόχων ή εταίρων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Αφορά εταιρείες. Υπόδειγμα της κατάστασης εταίρων ή μετόχων βρίσκεται στον σύνδεσμο (link) https://www.esr.gr/%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%83%CF%81/, στην επιλογή: Έντυπο 3: Αναλυτική κατάσταση μετόχων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 8689

      • 7 Πρακτικό ανώτατου συλλογικού οργάνου Πρακτικό

       Πρακτικό ανώτατου συλλογικού οργάνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Αφορά εταιρείες. Πρέπει να κατατεθεί τελευταίο πρακτικό του ανώτατου συλλογικού οργάνου της εταιρείας (Γεν. Συνέλευση)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 8360

      • 8 Ε1 Φορολογικά πιστοποιητικά

       Ε1

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά ατομικές επιχειρήσεις. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 7140

      • 9 Ε3 Φορολογικά πιστοποιητικά

       Ε3

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά ατομικές επιχειρήσεις. Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (έντυπο Ε3)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 7140

      • 10 Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δήλωση

       Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Αφορά ΝΠΔΔ, σωματεία, ΑΜΚΕ. Αποδεικτικό καταχώρισης ή αντίγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου της πιο πρόσφατα υποβληθείσας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στην Αρχή Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 9429

      • 11 Στοιχεία ταυτότητας σταθμού Δήλωση

       Στοιχεία ταυτότητας σταθμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υπόδειγμα δήλωσης στοιχείων σταθμού βρίσκεται στον σύνδεσμο (link) https://www.esr.gr/%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%83%CF%81/, στην επιλογή: Έντυπο 6: Στοιχεία ταυτότητας σταθμού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 12 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας Φορολογικά πιστοποιητικά

       Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 13 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 14 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σταθμού με αναφορά στα ονόματα του παραγωγού/δημοσιογράφου κάθε εκπομπής και στις τυχόν ώρες δικτύωσης με άλλο σταθμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Νόμος 14 Σύνταγμα 1975

       Περιγραφή Άρθρο 14 παρ. 9 εδάφιο α του Συντάγματος

       Νομικές παραπομπές https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-14/

      • Προεδρικό Διάταγμα 1, 4 310 1996 214 Α

       Περιγραφή Έλεγχος διαφάνειας στα Μ.Μ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100214

      • Νόμος 4 2863 2000

       Περιγραφή Εθνικό Συμβούλιιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100262

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • 4 Ολοκλήρωση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.