Ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέτρων δέουσας επιμέλειας μέσω της εφαρμογής eGov-KYC

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc05ccc67-42d0-4abb-bc1c-c4acb07e4558 204584

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

9 λεπτά

Περιγραφή

Η υπηρεσία eGov-KYC προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική στην προσκόμιση δικαιολογητικών για τη βεβαίωση στοιχείων του πολίτη σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία (ν. 4557/2018). Η άντληση και διάθεση των στοιχείων του πολίτη από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του Δημοσίου προϋποθέτει κάθε φορά την προηγούμενη ρητή και ειδική συγκατάθεσή του.

Οι κατηγορίες των δεδομένων που δύνανται να αντλούνται και να διαβιβάζονται είναι οι εξής:

α) Στοιχεία ταυτότητας

β) Στοιχεία επικοινωνίας

γ) Στοιχεία εισοδήματος

δ) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου στο Δημόσιο

ε) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

στ) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας επιτηδευματία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

15/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση συγκατάθεσης φυσικού προσώπου για διαβίβαση δεδομένων στο οικείο Πιστωτικό Ίδρυμα ή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέτρων δέουσας επιμέλειας μέσω της εφαρμογής eGov-KYC


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Φορολογικές Η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό O πελάτης των πιστωτικών ιδρυμάτων - χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ΠΙ-ΧΟ) μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μέσω ανακατεύθυνσής του από το περιβάλλον διαδικτυακών συναλλαγών του ΠΙ-ΧΟ, εφόσον διαθέτει κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet).

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης O πελάτης έχει επιβεβαιώσει τον αριθμό κινητού του τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (https://notify.gov.gr) ώστε να μπορεί να δεχθεί κωδικό μιας χρήσης σ΄αυτόν.

       Όχι Όχι

      • 4 Πιστοποίησης O πελάτης έχει επιβεβαιώσει τον αριθμό κινητού του τηλεφώνου μέσω της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Υπεύθυνσης Δήλωσης/ Εξουσιοδότησης, ώστε να μπορεί να δεχθεί κωδικό μιας χρήσης σ΄αυτόν.

       Ναι Ναι

      • 1 Κωδικοί TAXISnet Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Κωδικοί TAXISnet

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 2 Δεύτερος παράγοντας ταυτοποίησης - Επιβεβαιωμένος Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας ή στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης/Εξουσιοδότησης. Αποδεικτικό

       Δεύτερος παράγοντας ταυτοποίησης - Επιβεβαιωμένος Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας ή στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης/Εξουσιοδότησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Υπουργική Απόφαση 9747 2021 1357 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέτρων δέουσας επιμέλειας μέσω της εφαρμογής eGov-KYC

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201357

      • Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 39 ΠΝΠ της 13ης Απριλίου 2020 2020 84 Α

       Περιγραφή Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100084

      • 1 Το φυσικό πρόσωπο συνδέεται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του οικείου Πιστωτικού Ιδρύματος ή Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού και λαμβάνει ενημέρωση για την υποχρέωσή του να επικαιροποιήσει/επαληθεύσει τα στοιχεία του ή παίρνει την πρωτοβουλία να επικαιροποιήσει/επαληθεύσει τα στοιχεία του εφόσον αυτά έχουν μεταβληθεί

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Το Πιστωτικό Ίδρυμα ή ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός ενημερώνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του το φυσικό πρόσωπο για την υποχρέωση να επικαιροποιήσει/επαληθεύσει τα στοιχεία του ή το φυσικό πρόσωπο προβαίνει στην αντίστοιχη ενέργεια καθώς υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία του.

       Όχι Όχι


      • 2 Το φυσικό πρόσωπο επιλέγει η επικαιροποίηση των στοιχείων του να γίνει με χρήση της υπηρεσίας eGov-KYC

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 3 Ταυτοποίηση φυσικού προσώπου στην υπηρεσία eGov-KYC

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για την είσοδο στην υπηρεσία eGov-KYC, το φυσικό πρόσωπο κάνει χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet) ή άλλους τρόπους ισχυρής αυθεντικοποίησης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στον ν. 4727/2020 (Α΄184).

       Όχι Όχι


      • 4 Προβολή κατηγοριών και ειδικότερων πεδίων δεδομένων που θα διαβιβαστούν στο οικείο Πιστωτικό Ίδρυμα ή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή H υπηρεσία eGov-KYC προβάλλει στο φυσικό πρόσωπο τις κατηγορίες και τα ειδικότερα πεδία των δεδομένων που θα διαβιβαστούν στο οικείο Πιστωτικό Ίδρυμα ή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό κατόπιν της δικής του συγκατάθεσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Άντληση δεδομένων φυσικού προσώπου από τα αντίστοιχα μητρώα του Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


       Όχι Όχι


      • 6 Επισκόπηση δεδομένων από το φυσικό πρόσωπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία eGov-KYC παρέχει στο φυσικό πρόσωπο τη δυνατότητα επισκόπησης των δεδομένων του, ως έχουν κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση συγκατάθεσης φυσικού προσώπου και διαβίβαση δεδομένων στο οικείο Πιστωτικό Ίδρυμα ή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Εφόσον το φυσικό πρόσωπο δώσει ρητή και ειδική συγκατάθεση στην υπηρεσία eGov-KYC, ανακατευθύνεται στο περιβάλλον του Πιστωτικού Ίδρύματος ή Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού και τα δεδομένα αντλούνται και διαβιβάζονται στο οικείο Πιστωτικό Ίδρυμα ή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό

       Ναι Ναι


      • 8 Άρνηση χορήγησης συγκατάθεσης για τη διαβίβαση δεδομένων σε Πιστωτικό Ίδρυμα ή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Το φυσικό πρόσωπο αρνείται να χορηγήσει συγκατάθεση για τη διαβίβαση των δεδομένων του και ανακατευθύνεται στο περιβάλλον του Πιστωτικού Ιδρύματος ή Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού χωρίς να λάβει χώρα διαβίβαση δεδομένων

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.