Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2521bf79-84fc-49f6-9203-6b446c53744f 860798 Electronic submission of APD

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρεωτική υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) κάθε μήνα από εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του e - Ε.Φ.Κ.Α..

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών

Παρατηρήσεις

Η υποβολή των Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομικών ή Τεχνικών Έργων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, τον επόμενο ή μεθεπόμενο (Δημόσιο) μήνα από αυτόν της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, οι εργοδότες ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα της απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου, ενώ οι εργοδότες δημοσίου τομέα υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μεθεπομένου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου. Κατ’ εξαίρεση, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ή σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e - Ε.Φ.Κ.Α. από τους εργοδότες που είναι Διαχειριστές κτιρίων (Πολυκατοικίες κλπ), εκτελούν Δημόσια οικοδομικά και τεχνικά έργα με αυτεπιστασία ή με ανάθεση, οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρεις εργαζόμενους ή εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα με αυτεπιστασία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Κωδικός πρόσβασης για εργοδότες του e - Ε.Φ.Κ.Α.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ eΕΦΚΑ

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εργοδοτών/ Κοινών Επιχειρήσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης απαιτείται η προηγούμενη απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του e - Ε.Φ.Κ.Α. Η διαδικασία απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων Νομικών Προσώπων δύναται να πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Η διαδικασία απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων Φυσικών Προσώπων δύναται να πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για Εργοδότες θα πρέπει να δημιουργηθεί κωδικός χρήστη και συνθηματικό, μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 35 4111 2013 18 Α

       Περιγραφή Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100018

      • Εγκύκλιος 14 2013

       Περιγραφή Τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%22%CE%92%CE%95%CE%9404691%CE%A9%CE%93-%CE%A9%CE%A95%22&page=0

       ΑΔΑ ΒΕΔ04691ΩΓ-ΩΩ5

      • 1 Είσοδος στην εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Σύνδεση χρήστη με τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν αποδοθεί σαν αποτέλεσμα της πιστοποίησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εργοδότες του e - Ε.Φ.Κ.Α.

       Όχι Όχι


      • 2 Δημιουργία Περιόδου Υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Το πρώτο βήμα για την υποβολή μίας νέας Α.Π.Δ. είναι να γίνει κλικ στην επιλογή "δημιουργία περιόδου υποβολής" από την κεντρική οθόνη "ενέργειες".

       Όχι Όχι


      • 3 Μέθοδος υποβολής "συμπλήρωση φόρμας"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλέγοντας ως μέθοδο υποβολής τη "συμπλήρωση φόρμας", ο χρήστης καταχωρεί τις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ. στην εφαρμογή.

       Ναι Όχι


      • 4 Καταχώρηση νέας εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλέγοντας την ενέργεια "συμπλήρωση" εμφανίζεται οθόνη με κενή φόρμα για την συμπλήρωση νέας εγγραφής. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα στοιχεία του εργοδότη και ακολουθεί κενή φόρμα στην οποία παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρηθούν τα μισθολογικά στοιχεία εργαζόμενου.

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος αφορά μια εγγραφή.

       Ναι Όχι


      • 5 Οριστικοποίηση εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση των εγγραφών της Α.Π.Δ. θα πρέπει να επιλεγεί "οριστικοποίηση".

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Το επόμενο βήμα μετά την καταχώρηση στοιχείων και αφού επιλεγεί "οριστικοποίηση" και η Α.Π.Δ. βρίσκεται σε κατάσταση "ολοκλήρωση καταχώρησης" είναι διαθέσιμη η επιλογή "έλεγχος υποβολής". Κάνοντας κλικ στο "έλεγχος υποβολής" ξεκινά ο έλεγχος λαθών υποβολής.

       Ναι Όχι


      • 7 Υποβολή Α.Π.Δ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Όταν ο έλεγχος υποβολής ολοκληρωθεί χωρίς λάθη, η Α.Π.Δ. γυρίζει σε κατάσταση "με δυνατότητα υποβολής". Για να ολοκληρωθεί η οριστική υποβολή της Α.Π.Δ. θα πρέπει να επιλεγεί η ενέργεια "υποβολή" μέχρι η Α.Π.Δ. να γυρίσει σε κατάσταση "υποβολή" και να εμφανιστεί το αποδεικτικό υποβολής, το οποίο είναι διαθέσιμο για εκτύπωση.

       Ναι Ναι


      • 8 Μέθοδος υποβολής "αποστολή αρχείου"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλέγοντας ως μέθοδο υποβολής την "αποστολή αρχείου", παρέχεται η δυνατότητα φόρτωσης έτοιμου αρχείου Α.Π.Δ., το οποίο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές Α.Π.Δ. (π.χ. αν ο χρήστης έχει λογισμικό μισθοδοσίας που παράγει συμβατά αρχεία).

       Ναι Όχι


      • 9 Φόρτωση αρχείου Α.Π.Δ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης οδηγείται στον φάκελο που περιέχει το συμβατό αρχείο Α.Π.Δ. και το επιλέγει (το πλαίσιο διαλόγου είναι λειτουργία του λειτουργικού συστήματος του τοπικού υπολογιστή που εκτελεί την εφαρμογή).

       Ναι Όχι


      • 10 Έλεγχος υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Το επόμενο βήμα μετά τη φόρτωση του αρχείου είναι διαθέσιμη η επιλογή "έλεγχος υποβολής". Κάνοντας κλικ στο "έλεγχος υποβολής" ξεκινά ο έλεγχος λαθών υποβολής.

       Ναι Όχι


      • 11 Υποβολή Α.Π.Δ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Όταν ο έλεγχος υποβολής ολοκληρωθεί χωρίς λάθη, η Α.Π.Δ. γυρίζει σε κατάσταση "με δυνατότητα υποβολής". Για να ολοκληρωθεί η οριστική υποβολή της Α.Π.Δ. θα πρέπει να επιλεγεί η ενέργεια "υποβολή" μέχρι η Α.Π.Δ. να γυρίσει σε κατάσταση "υποβολή" και να εμφανιστεί το αποδεικτικό υποβολής, το οποίο είναι διαθέσιμο για εκτύπωση.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.