Θεώρηση Ημερολογίων - Μητρώων των Μονάδων Παραγωγής Σκυροδέματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd23474c8-645d-4190-9a10-5148f8fcff20 563974

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην θεώρηση Ημερολογίων - Μητρώων που τηρούνται από νέες ή υφιστάμενες μονάδες παραγωγής σκυροδέματος. Σε αυτά απαιτείται η αναγραφή των αποτελεσμάτων των ελέγχων των δοκιμίων σκυροδέματος (ανά τύπο και ημερήσια παραγωγή) και των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σκυροδέματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Θεώρησης Ημερολογίων-Μητρώων Μονάδων Παραγωγής Σκυροδέματος.

Σημειώσεις

Αφορά Νέες ή Υφιστάμενες Μονάδες Παραγωγής Σκυροδέματος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Θεώρηση Ημερολογίων-Μητρώων των Μονάδων Παραγωγής Σκυροδέματος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Άδεια Λειτουργίας της Μονάδας Άδεια

       Άδεια Λειτουργίας της Μονάδας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάλληλα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η νόμιμη Άδεια Λειτουργίας της Μονάδας. Το δικαιολογητικό αφορά Νέες Μονάδες Παραγωγής Σκυροδέματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Εξουσιοδότηση από τον διαχειριστή της εταιρείας για τον υπογράφοντα την αίτηση. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση από τον διαχειριστή της εταιρείας για τον υπογράφοντα την αίτηση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αφορά Νέες Μονάδες Παραγωγής Σκυροδέματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση ότι τα Ημερολόγια- Μητρώα της εταιρείας θα αποστέλλονται εφεξής στη ΔΚΕΔΕ για θεώρηση και όχι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Η θεώρηση των Ημερολογίων- Μητρώων των μονάδων παραγωγής σκυροδέματος μπορεί να γίνει και στα Εργαστήρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με την §Β 5.8 του ΚΤΣ-16). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ότι τα Ημερολόγια- Μητρώα της εταιρείας θα αποστέλλονται εφεξής στη ΔΚΕΔΕ για θεώρηση και όχι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Η θεώρηση των Ημερολογίων- Μητρώων των μονάδων παραγωγής σκυροδέματος μπορεί να γίνει και στα Εργαστήρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με την §Β 5.8 του ΚΤΣ-16).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό απαιτείται για την θεώρηση Ημερολογίων -Μητρώων Νέας Μονάδας Παραγωγής Σκυροδέματος καθώς και Υφιστάμενης Μονάδας Παραγωγής Σκυροδέματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Τα Ημερολόγια- Μητρώα πρέπει είναι αριθμημένα ανά σελίδα, να αναγράφουν τον τίτλο της εταιρείας και την ακριβή θέση της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος Έγγραφο

       Τα Ημερολόγια- Μητρώα πρέπει είναι αριθμημένα ανά σελίδα, να αναγράφουν τον τίτλο της εταιρείας και την ακριβή θέση της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αφορά Νέες Μονάδες Παραγωγής Σκυροδέματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 5 Τα Ημερολόγια-Μητρώα περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄1561/02-06-2016. Άλλο

       Τα Ημερολόγια-Μητρώα περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄1561/02-06-2016.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αφορά Νέες Μονάδες Παραγωγής Σκυροδέματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 6 Φωτοαντίγραφο της σελίδας με την προηγούμενη θεώρηση, καθώς και φωτοαντίγραφο της πρώτης και τελευταίας συμπληρωμένης σελίδας του προηγούμενου θεωρημένου Ημερολογίου - Μητρώου. Έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο της σελίδας με την προηγούμενη θεώρηση, καθώς και φωτοαντίγραφο της πρώτης και τελευταίας συμπληρωμένης σελίδας του προηγούμενου θεωρημένου Ημερολογίου - Μητρώου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την Θεώρηση Ημερολογίων-Μητρώων για Υφιστάμενες Μονάδες Παραγωγής Σκυροδέματος απαιτείται μόνο το παρόν δικαιολογητικό, με Α/Α 7 και το δικαιολογητικό, Υπεύθυνη Δήλωση, με Α/Α 4

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Υπουργική Απόφαση 3328 2016 1561 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016. Αφορά τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να ικανοποιεί το σκυρόδεμα και η εκτέλεση έργων από σκυρόδεμα.Απ.Πραξης:Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201561

      • 1 Παραλαβή της αίτησης Θεώρησης Ημερολογίων-Μητρώων Μονάδων Παραγωγής Σκυροδέματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατατίθεται η αίτηση, τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και τα Ημερολόγια-Μητρώα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Θεώρηση Ημερολογίων-Μητρώων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.