Κατάθεση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηeb1e531b-8800-45b9-be11-c5cb1e299bea 153188

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα συλλογικών συμβάσεων και συλλογικής οργάνωσης., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 ώρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την κατάθεση Συλλογικής Ρύθμισης Εργασίας, προκείμενου να αποκτήσει κανονιστική ισχύ.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Παρατηρήσεις

Αναφέρεται μόνο στην κατάθεση Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής, Κλαδικής και Εθνικής Γενικής, Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης.

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - εξουσιοδότηση προς κατάθεση ΣΣΕ/ΔΑ.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάθεση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης (Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής, Κλαδικής, Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας)

      Επίσημος τίτλος

      Κατάθεση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης (Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής, Κλαδικής, Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,      • 1 Ταυτοπροσωπίας Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση "Κατάθεσης ΣΣΕ/ΔΑ" με σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο από συμβαλλόμενη συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών με φυσική παρουσία και ακολούθως συντάσσεται πράξη κατάθεσης στο σώμα της Συλλογικής Ρύθμισης Εργασίας.


       Όχι Όχι

      • 2 Πληρότητας Έλεγχος δικαιολογητικών και εξωτερικών τυπικών χαρακτηριστικών της Συλλογικής Ρύθμισης Εργασίας (άρθρο 5, ν.1876/1990, ΦΕΚ 27Α΄).


       Όχι Όχι

      • 1 Εξουσιοδότηση για κατάθεση ΣΣΕ/ΔΑ Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση για κατάθεση ΣΣΕ/ΔΑ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 2 Συλλογική Ρύθμιση Εργασίας Νομοθετικό κείμενο

       Συλλογική Ρύθμιση Εργασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5895

      • Νόμος 5 1876 1990 27 Α

       Περιγραφή Διαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100027

      • 1 Κατάθεση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αποτέλεσμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων (κείμενα Συλλογικών Ρυθμίσεων Εργασίας) καταρτίζεται εγγράφως σε τρία πρωτότυπα, ένα εξ αυτών κατατίθεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Καταχωρείται η Συλλογική Ρύθμιση Εργασίας στο αντίστοιχο βιβλίο πρωτοκόλλου (ΣΣΕ, ΔΑ κλπ) και λαμβάνει έναν αύξοντα αριθμό, ο οποίος μαζί με την ημερομηνία κατάθεσης αποτελούν την πράξη κατάθεσης (Π.Κ.). Το πρόσωπο που καταθέτει τη Συλλογική Ρύθμιση φέρει Δελτίο Ταυτότητας και γραπτή εξουσιοδότηση από τη Συνδικαλιστική Οργάνωση που το εξουσιοδοτεί για την κατάθεση. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στην Π.Κ., υπογράφει ο καταθέτης και ο παραλαβών υπάλληλος και τίθεται η στρόγγυλη σφραγίδα.

       Σημειώσεις Αναφέρεται μόνο στην κατάθεση Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής, Κλαδικής και Εθνικής Γενικής, Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάθεση σχετικής Εξουσιοδότησης προκειμένου να κατατεθεί η ΣΣΕ/ΔΑ και να λάβει Πράξη Κατάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση σχετικής Εξουσιοδότησης προκειμένου να κατατεθεί η ΣΣΕ/ΔΑ και να λάβει Πράξη Κατάθεσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν.1876/1990 (Α΄ 27) όπως ισχύει.

       Σημειώσεις Αναφέρεται μόνο στην κατάθεση Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής, Κλαδικής και Εθνικής Γενικής, Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Πράξη Κατάθεσης επί της ΣΣΕ/ΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος της εξουσιοδότησης και των εξωτερικών τυπικών χαρακτηριστικών του άρθρου 5 του ν.1876/1990 (Α΄ 27) όπως ισχύει, ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει την Πράξη Κατάθεσης επί της ΣΣΕ/ΔΑ.

       Σημειώσεις Αναφέρεται μόνο στην κατάθεση Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής, Κλαδικής και Εθνικής Γενικής, Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.