Καταγγελία - δήλωση απασχόλησης (e-ΕΦΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd557381a-a05e-45c8-ba8a-f94531196c1c 358052

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, ΚΕΠ, Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0 έως 5

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην καταγγελία - δήλωση ανασφάλιστης ή υποδηλωμένης εργασίας. Ο εργαζόμενος μπορεί να υποβάλλει εγγράφως καταγγελία-δήλωση απασχόλησης στο αρμόδιο Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) ή στα σημεία εξυπηρέτησης, μέσα σε 12 μήνες από την αποχώρηση ή την απόλυσή του και να ζητήσει την ασφαλιστική του τακτοποίηση από τον e- ΕΦΚΑ.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Ο έλεγχος της καταγγελίας είναι στην αρμοδιότητα του ΠΕΚΑ που υπάγεται η γεωγραφική περιοχή της απασχόλησης. Σε περίπτωση αποδοχής της καταγγελίας συντάσσεται Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) και επιδίδεται στον εργοδότη. Η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας του ασφαλισμένου γίνεται σε 30 ημέρες από την νόμιμη επίδοση της ΠΕΕ. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης από τον εργοδότη η ενημέρωση γίνεται μετά την τελεσιδικία της υποθέσεως (άρθρο 20 του Ν.2972/01).

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αναφορά/Καταγγελία

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Καταγγελία-δήλωση απασχόλησης.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     Ο καταγγέλων σε περίπτωση που διαφωνεί με την απόφαση καταγγελίας μπορεί να υποβάλλει ένσταση/αίτηση θεραπείας στις αρμόδιες Υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ (Τοπικές Διευθύνσεις ή Υποκαταστήματα Μισθωτών).

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Καταγγελία για ένσημα, Καταγγελία για ανασφάλιστη εργασία, Καταγγελία για υποδηλωμένη εργασία ή μη ορθή ασφάλιση

       Επίσημος τίτλος

       Καταγγελία - δήλωση απασχόλησης Ασφαλισμένου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Χρονικής προθεσμίας Ο εργαζόμενος μπορεί να υποβάλλει εγγράφως καταγγελία-δήλωση απασχόλησης στο αρμόδιο Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) ή στα σημεία εξυπηρέτησης μέσα σε 12 μήνες από την αποχώρηση ή την απόλυσή του και να ζητήσει την ασφαλιστική του τακτοποίηση από τον e- ΕΦΚΑ.


        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της καταγγελίας, απαιτείται η χρήση κωδικών taxisnet.

        Όχι Όχι

       • 1 Αποδείξεις πληρωμής. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Αποδείξεις πληρωμής.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εφόσον υπάρχουν.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

        Όχι 7210

       • 2 Σύμβαση απασχόλησης. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Σύμβαση απασχόλησης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εφόσον υπάρχει.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

        Όχι 7210

       • 3 Αντίγραφο Απόφασης Επίλυσης Εργατικών Διαφορών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Αντίγραφο Απόφασης Επίλυσης Εργατικών Διαφορών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εφόσον έχει υποβληθεί και εκεί καταγγελία.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

        Όχι 7210

       • 4 Υπεύθυνες δηλώσεις Μαρτυρίας Συναπασχολούμενων. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

        Υπεύθυνες δηλώσεις Μαρτυρίας Συναπασχολούμενων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εφόσον υπάρχουν

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

        Όχι 8181

       • 5 Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει εργασιακή σχέση με τον εργοδότη. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

        Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει εργασιακή σχέση με τον εργοδότη.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

        Όχι 8181

       • Νόμος 11 2972 2001 291 Α
       • Εγκύκλιος 12 2002

        Περιγραφή Κοινοποίηση των διατάξεων Ν. 2972/01 που αφορούν θέματα Ασφάλισης, Εσόδων και Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης


       • Εγκύκλιος 21 9/2 1998

        Περιγραφή Αναγνώριση στους ασφαλισμένους ημερών εργασίας, για τις οποίες δεν ασφαλίστηκαν από τον εργοδότη τους.


       • Αναγκαστικός Νόμος 1846 1951 179 Α

        Περιγραφή Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19510100179

       • Νόμος 2556 1997 270 Α

        Περιγραφή Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλισης εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100270

       • Επίσημο έγγραφο Γ99/1/231 2010

        Περιγραφή Νέα έντυπα Εκθέσεων Επιτοπίου Ελέγχου και Καταγγελιών-Δηλώσεων Απασχόλησης.


       • 1 Παραλαβή της αίτησης καταγγελίας-δήλωσης απασχόλησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραλαβή της Αίτησης Καταγγελίας και τυχόν δικαιολογητικών, Πρωτόκολλο Αίτησης.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση παραλαβής από ΚΕΠ ή Τοπική Διεύθυνση/Υποκατάστημα Μισθωτών e-ΕΦΚΑ πρέπει να διαβιβαστεί η αίτηση στο αρμόδιο ΠΕΚΑ.

        Όχι Όχι


       • 2 Χρέωση σε Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και σε Ελεγκτή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Χρέωση σε αρμόδιο Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και σε συγκεκριμένο Ελεγκτή των ΠΕΚΑ.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών και καταχώριση καταγγελίας στο Σύστημα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Καταχώριση καταγγελίας στο Πληροφοριακό Σύστημα και πρώτος έλεγχος φακέλου και δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή πρόσκλησης στον εργοδότη για παροχή στοιχείων-υπομνήματος για τις απόψεις του

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η πρόσκληση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή.

        Όχι Όχι


       • 5 Έλεγχος των στοιχείων της καταγγελίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Γίνεται έλεγχος όλων των προσκομισθέντων στοιχείων του καταγγέλοντα και του εργοδότη. Μπορεί να διενεργηθεί και επιτόπιος έλεγχος από το ελεγκτικό όργανο για διαπίστωση των καταγγελομένων.

        Όχι Όχι


       • 6 Λήψη απόφασης και σύνταξη έκθεσης ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά τη μελέτη όλων των στοιχείων του φακέλου γίνεται η εισήγηση για Αποδοχή, Μερική Αποδοχή ή Απόρριψη του αιτήματος του καταγγέλοντα.

        Όχι Όχι


       • 7 Απόρριψη καταγγελίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος καταγγελίας εκδίδεται Απόφαση με τεκμηρίωση της απόρριψης του αιτήματος. Σε περίπτωση που ο καταγγέλων είναι ήδη ορθά ασφαλισμένος από τον εργοδότη συντάσσεται Ενημερωτικό Σημείωμα.

        Ναι Όχι


       • 8 Έγκριση Απόφασης απο Προϊστάμενο Τμήματος Ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Έγκριση της Απόφασης από Προϊστάμενο Τμήματος Ελέγχου.

        Ναι Όχι


       • 9 Έγκριση Απόφασης από Διευθυντή ΠΕΚΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


        Περιγραφή Έγκριση Απόφασης από Διευθυντή ΠΕΚΑ.

        Ναι Ναι


       • 10 Αποδοχή ή μερική Αποδοχή της Καταγγελίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής της καταγγελίας καταλογίζονται οι ανάλογες εισφορές και ημέρες ασφάλισης στον εργοδότη με σύνταξη πράξης (ΠΕΕ) και εκδίδεται Απόφαση αποδοχής/μερικής αποδοχής της καταγγελίας για τον ασφαλισμένο.

        Ναι Όχι


       • 11 Έγκριση Απόφασης από Προϊστάμενο Τμήματος Ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Έγκριση της Απόφασης αποδοχής/μερικής αποδοχής της καταγγελίας.

        Ναι Όχι


       • 12 Έγκριση Απόφασης από Διευθυντή ΠΕΚΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Έγκριση Απόφασης από Διευθυντή ΠΕΚΑ.

        Ναι Όχι


       • 13 Κοινοποίηση της Απόφασης στον καταγγέλοντα και των πράξεων στον εργοδότη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Απόφαση και οι πράξεις επιβολής κοινοποιούνται στον καταγγέλοντα και στον εργοδότη αντίστοιχα με συστημένη επιστολή.

        Ναι Ναι


       • 14 Κοινοποίηση Απόφασης στον καταγγέλοντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Κοινοποίηση της Απόφασης στον καταγγέλοντα με συστημένη επιστολή.

        Ναι Ναι


       • Καταγγελία εργαζόμενου - δήλωση απασχόλησης (eΕΦΚΑ)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.