Καταλογιστική απόφαση για συντάξεις, βοηθήματα, παροχές και επιδόματα που ελήφθησαν αχρεωστήτως

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση267f72ac-755f-4910-8f32-ea96a96d6a3c 166137

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης καταλογισμού σε βάρος συνταξιούχου για ποσά που πιστώθηκαν αχρεωστήτως στον τραπεζικό του λογαριασμό και ξεπερνούν τις 15.000€ ή η σύνταξή του έχει τεθεί σε αναστολή ή έχει διαγραφεί από το μηχανογραφικό σύστημα και δεν είναι εφικτή η παρακράτηση του οφειλόμενου ποσού. Αχρεώστητη καταβολή σύνταξης προκύπτει όταν : 1) Από ενδογενείς ελέγχους της Διοίκησης, διαπιστώνεται ότι καταβαλλόταν υψηλότερο ποσό σύνταξης λόγω λανθασμένου υπολογισμού ή καταβαλλόταν λανθασμένα οποιοδήποτε επίδομα 2) Διαπιστώνεται ότι ο συνταξιούχος της Εθνικής Αντίστασης - Ο.Γ.Α. λαμβάνει σύνταξη και από άλλο Ταμείο, πλην του τέως Ο.Γ.Α., όπως λ.χ. από το τέως Ι.Κ.Α.. 3) Το τέκνο που λαμβάνει εκ μεταβιβάσεως σύνταξη ως άγαμο, εν συνεχεία συνάπτει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση που το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό είναι μικρότερο των 15.000€ και ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να λαμβάνει σύνταξη, δεν εκδίδεται καταλογιστική απόφαση, αλλά απόφαση παρακράτησης από τη σύνταξή του, του οφειλόμενου χρηματικού ποσού.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη γνωστοποίηση της μεταβολής της συνταξιοδοτικής ή προσωπικής κατάσταση κατάστασης, κατά περίπτωση.

Σημειώσεις

Η διαδικασία έκδοσης καταλογιστικής απόφασης μπορεί να προκύψει και αυτεπάγγελτα κατόπιν ελέγχων της Διοίκησης ή καταγγελίας, κατά περίπτωση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταλογιστική απόφαση για αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις και παροχές

      Επίσημος τίτλος

      Καταλογιστική απόφαση για συντάξεις, βοηθήματα, παροχές και επιδόματα που ελήφθησαν αχρεωστήτως


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές 1) Να έχουν πιστωθεί συντάξεις στο τραπεζικό λογαριασμό του συνταξιούχου μετά: α) την χορήγηση σύνταξης από άλλο Ταμείο, β) την ημερομηνία γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης του συνταξιούχου. 2) Εάν εξακολουθήσει η λήψη σύνταξης (περιπτώσεις αχρεωστήτως ληφθέντος ποσού λόγω καταβολής υψηλότερης σύνταξης από λανθασμένο υπολογισμό ή συγκαταβολής με τη σύνταξη επιδόματος που δεν το δικαιούται), το σχετικό οφειλόμενο ποσό πρέπει να υπερβαίνει τα 15.000€, άλλως εκδίδεται απόφαση παρακράτησης αυτού σε μηνιαίες δόσεις από τη σύνταξή του.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Να μην επιστραφούν τα αναζητούμενα ποσά από τον συνταξιούχο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο, με το οποίο του γνωστοποιείται η υποχρέωση επιστροφής του οφειλόμενου ποσού.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Να έχει παρέλθει το εξάμηνο, εντός του οποίου κάθε συνταξιούχος υποχρεούται να γνωστοποιεί τη μεταβολή της συνταξιοδοτικής του κατάστασης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (`Αρθρο 69 παρ. 1 Α.Ν.1854/51).

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση συνταξιοδότησης Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Απόφαση συνταξιοδότησης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ζητείται σε περίπτωση που ο συνταξιούχος Εθνικής Αντίστασης - Ο.Γ.Α. λαμβάνει σύνταξη από άλλο Ταμείο, πλην του τέως Ο.Γ.Α..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 2435

      • 2 Ληξιαρχική Πράξη γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική Πράξη γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • 3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 4 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3531

      • Νόμος 27 παρ.4 1813 1988 243 Α

       Περιγραφή Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 δικαιούνται τη σύνταξη του άρθρου αυτού εφ’ όσον δεν παίρνουν άλλη σύνταξη ή βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή, εκτός της σύνταξης του Ο.Γ.Α.. ( συνταξιουχοι της Εθνικης Αντίστασης).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880100243

      • Νόμος 136 παρ. 3 εδάφιο στ΄ 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου που γεννήθηκε από καταλογισμό που έγινε από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή,...παραγράφεται μετά εικοσαετία από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η με στενή έννοια βεβαίωση αυτής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Προεδρικό Διάταγμα 55 16 1989 6 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την τήρηση ατομικών δελτίων χρεών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100006

      • Προεδρικό Διάταγμα 69, παρ 1 και 3 169 2007 210 Α

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος τέλεσε γάμο και η σύνταξη πρέπει να διακοπεί γιατί δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο, υπόχρεοι για τη δήλωση του γάμου που τελέσθηκε είναι και οι δύο σύζυγοι. Αν αυτοί παραλείψουν να προβούν στη σχετική δήλωση, εκτός από την υποχρέωση να επανορθώσουν τη ζημία που προκύπτει σε βάρος του Δημοσίου από την καταβολή της σύνταξης που δεν οφείλεται, υπόκεινται και σε χρηματική ποινή ίση με τη σύνταξη έξι μηνών, που εισπράττεται και με προσωπική κράτηση. (`Αρθρο 69 παρ. 3 Α.Ν.1854/51) Αν από την παράλειψη της αναγγελίας επέλθει ζημία στο Δημόσιο από σύνταξη που καταβλήθηκε χωρίς να οφείλεται, ο συνταξιούχος υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι το ποσό τη σύνταξης τριών μηνών και παράλληλα υποχρεούται να επανορθώσει και τη ζημία που προκλήθηκε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100210

      • 1 Έλεγχος και επεξεργασία υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εξέταση της αίτησης του συνταξιούχου με την οποία γνωστοποιεί τη μεταβολή της συνταξιοδοτικής ή προσωπικής του κατάστασης ή του αποτελέσματος του ελέγχου της Διοίκησης που αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Υπολογισμός του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των συντάξεων διακόπτεται ή η σύνταξη της Εθνικής Αντίστασης - Ο.Γ.Α. ή η σύνταξη του άγαμου τέκνου ή επανυπολογίζεται η σύνταξη σε περίπτωση λανθασμένου αρχικού υπολογισμού αυτής, κατά περίπτωση και διαπιστώνεται το ποσό που πρέπει να επιστρέψει ο συνταξιούχος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγγραφο προς τον συνταξιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού πρώτα ελεγχθούν τα στοιχεία του συνταξιούχου (Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., Δ/νση) και ταυτοποιηθούν μέσω του taxis, παράγεται ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας, το οποίο αποστέλλεται στον αποδέκτη συστημένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Το προαναφερόμενο έγγραφο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το ποσό που αχρεωστήτως κατεβλήθη, πρέπει να επιστραφεί εφάπαξ σε διάστημα τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση του εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 4 Απάντηση σε Αντιρρήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος υποβάλλει Αντιρρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κατά του περιεχομένου του ενημερωτικού εγγράφου μας, αποστέλλουμε έγγραφη απάντηση (θετική ή αρνητική) και είναι δυνατόν να αλλάξει το υπολογισθέν οφειλόμενο ποσό ή η ημερομηνία πληρωμής του.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση καταλογιστικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον έχει λήξει η προθεσμία των τριών (3) μηνών για την εφάπαξ πληρωμή του αχρεωστήτως ληφθέντος ποσού μέσω Δ.Ο.Υ. και δεν έχει ανταποκριθεί ο συνταξιούχος, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση της καταλογιστικής απόφασης εις βάρος του και την αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2690/1999 ( Α΄45 ) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή καταλογιστικής απόφασης στη Δ.Ο.Υ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την παρέλευση των 15 ημερών από την κοινοποίηση της καταλογιστικής απόφασης στον συνταξιούχο, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1249/1-12-2014 του Υπ. Οικονομικών, η καταλογιστική απόφαση αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ώστε να βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη ως δημόσιο έσοδο (βεβαίωση με την στενή έννοια), βάσει των διατάξεων του άρθρου 136 του ν. 4270/2014.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος βεβαίωσης τριπλότυπης κατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έλεγχος της τριπλότυπης κατάστασης βεβαίωσης του καταλογιστέου ποσού που αποστέλλεται από την Δ.Ο.Υ. στην Υπηρεσία μας ( φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο ).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.