Μέριμνα για την εξέταση προσφυγών σχετικά με τις εν γένει λατομικές δραστηριότητες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4ede0d28-fb29-478f-bba6-4a38db726777 428294

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

100 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών στρεφόμενων κατά αποφάσεων Περιφερειακών υπηρεσιών ή Αποκεντρωμένων διοικήσεων, είτε σε εξέταση προσφυγών στρεφόμενων κατά των εντολών και αποφάσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, είτε σε εξέταση προσφυγών εκμεταλλευτών λατομείων μαρμάρου, φυσικών λίθων ή αδρανών υλικών στρεφόμενων κατά αποφάσεων των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου/Νοτίου Ελλάδος περί επιβολής χρηματικών ποινών λόγω μη υποβολής ετήσιων στοιχείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας αφορά το χρόνο ανταπόκρισης της υπηρεσίας και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος απάντησης του τυχόν άλλου εμπλεκόμενου φορέα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Προσφυγή κατά απόφασης.

Σημειώσεις

Επί προσφυγών: 1. κατά αποφάσεων Περιφερειακών υπηρεσιών ή Αποκεντρωμένων διοικήσεων, 2. κατά των εντολών και αποφάσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλείων, 3. των εκμεταλλευτών λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων κατά αποφάσεων των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου/Νοτίου Ελλάδος επί επιβολής χρηματικών ποινών λόγω μη υποβολής ετήσιων στοιχείων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Μη ψηφιακή υπογραφή και σφραγίδα εταιρείας ή πληρεξουσίου δικηγόρου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    NACE

    • 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
    • 08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου, εξόρυξη αργίλου και καολίνης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μέριμνα για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 61 το ν.4512/18 και κατά αποφάσεων Περιφερειακών υπηρεσειών ή Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του άρθρου 8 του ν.3200/55, σχετικά με τις εν γένει λατομικές δραστηριότητες.

      Επίσημος τίτλος

      Μέριμνα για την εξέταση προσφυγών σχετικά με τις εν γένει λατομικές περιοχές.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Να υπάρχει έννομο συμφέρον και/ή ενεργητική νομιμοποίηση.

       Όχι Όχι

      • 1 Προσφυγές ενώπιον Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2176

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Απόφαση κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή. Απόφαση

       Απόφαση κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών κατά αποφάσεων Περιφερειακών υπηρεσιών ή Αποκεντρωμένων διοικήσεων. 2. Εξέταση προσφυγών κατά των εντολών και αποφάσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλείων. 3. Εξέταση προσφυγών εκμεταλλευτών λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων κατά αποφάσεων των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου/Νοτίου Ελλάδος επιβολής χρηματικών ποινών λόγω μη υποβολής ετήσιων στοιχείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 61 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 2717 1999 97 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100097

      • Νόμος 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 2503 1997 107 Α

       Περιγραφή Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100107

      • Νόμος 3200 1955 97 Α

       Περιγραφή Περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19550100097

      • Προεδρικό Διάταγμα 51 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/οικ.12050/2233/23.05.2011 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 14 ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/17.10.2018 2018 5018 Β

       Περιγραφή Παράβολο για την έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών ασκούμενων ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205018

      • 1 Παραλαβή και καταχώρηση Προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο το έγγραφο/φάκελος και πρωτοκολλείται.

       Όχι Όχι


      • 2 Τυπικός Έλεγχος νομιμότητας Προσφυγής (εντός ή εκτός προθεσμίας, παράβολο).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σχετικός Έλεγχος για την τυπική νομιμότητα του εγγράφου της προσφυγής (ύπαρξη παραβόλου, ημερομηνία κατάθεσης, υπογραφή).

       Όχι Όχι


      • 3 Έγγραφο της υπηρεσίας για παροχή απόψεων προς τη δημόσια αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση (Περιφερειακή Υπηρεσία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Σώμα Επιθεώρησης Βορείου/Νοτίου Ελλάδος - Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έγγραφο με το οποίο ζητούνται οι απόψεις της υπηρεσίας που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία της υπόθεσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή και επεξεργασία του απαντητικού εγγράφου απόψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξέταση της επάρκειας των στοιχείων του φακέλου για την έκδοση απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία - Αξιολόγηση των στοιχείων του σχετικού φακέλου της υπόθεσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αξιολόγηση των στοιχείων για την αποδοχή ή απόρριψη της προσφυγής.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης επί ιεραρχικής προσφυγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης επί ιεραρχικής προσφυγής κατά αποφάσεων Περιφερειακών υπηρεσιών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Σώματος Επιθεώρησης Βορείου/Νοτίου Ελλάδος (Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων). Η απόφαση αναρτάται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/f/YPEN.

       Σημειώσεις 1. Έκδοση απόφασης αποδοχής προσφυγής και ακύρωσης της προσβαλλόμενης πράξης, ή 2. Έκδοση απόφασης απόρριψης της προσφυγής.

       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση απόφασης επί ειδικής διοικητικής προσφυγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης επί προσφυγών κατά αποφάσεων Περιφερειακών υπηρεσιών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η απόφαση αναρτάται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/f/YPEN.

       Σημειώσεις 1. Έκδοση απόφασης ακύρωσης εν όλω ή εν μέρει της προσβαλλόμενης πράξης, ή 2. Έκδοση απόφασης απόρριψης της προσφυγής.

       Ναι Ναι


      • 8 Έκδοση απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά αποφάσεων Περιφερειακών υπηρεσιών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Σώματος Επιθεώρησης Βορείου/Νοτίου Ελλάδος (Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων). Η απόφαση αναρτάται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/f/YPEN.

       Σημειώσεις 1. Έκδοση απόφασης τροποποίησης της προσβαλλόμενης πράξης, ή 2. Έκδοση απόφασης απόρριψης της προσφυγής.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.