Μεταβίβαση κυριότητας πλοίων κοινών διατάξεων και πλοιαρίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1d680fe3-435c-46b0-831c-49d5d6460b25 826421

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, ΤΟΜΕΑΣ ΝΗΟΛΟΓΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10 έως 15

Κόστος

Από 51 έως 256 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην μεταβίβαση της κυριότητας των πλοίων κοινών διατάξεων και πλοιαρίων, λόγω πώλησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΟΜΕΑΣ ΝΗΟΛΟΓΙΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση με θεώρηση γνησίου υπογραφής και προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης εφόσον την αίτηση υποβάλλει άλλο πρόσωπο.

Σημειώσεις

Ειδικά για τα πλοία Αναψυχής, η αίτηση είναι συγκεκριμένου τύπου και υποβάλλεται εις διπλούν.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση κυριότητας πλοίων κοινών διατάξεων και πλοιαρίων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Η μεταβίβαση κυριότητας γίνεται εφόσον για τον νέο πλοιοκτήτη συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο χαρτοσήμου 36 ΕΥΡΩ από Δ.Ο.Υ. 36 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Παράβολο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ α) 10 Ευρώ για πλοιάρια (έως 10 κόρους καθαρής χωρητικότητας). β) 50 Ευρώ για πλοία Α’ Κλάσης (από 10-60 κόρους καθαρής χωρητικότητας) γ) 120 Ευρώ για πλοία Β’ Κλάσης (από 60 κόρους καθαρής χωρητικότητας). 10 € - 120 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 Σε πλοία κάτω των 99,99 οχ 5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3041

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 4 Σε πλοία άνω και των 100 οχ και μέχρι 999,99 οχ 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3042

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 5 Σε πλοία άνω των 1.000 οχ και μέχρι 9.999,99 οχ 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3043

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 6 Σε πλοία άνω των 10.000 οχ & μέχρι 29.999,99 οχ 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3044

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 7 Σε πλοία άνω και των 30.000 οχ 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3045

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 1 Ιδιωτικό συμφωνητικό (Bill of sale) με θεώρηση γνησίου υπογραφών πωλητή - αγοραστή από Δημόσια Αρχή ή μέσω gov.gr. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ιδιωτικό συμφωνητικό (Bill of sale) με θεώρηση γνησίου υπογραφών πωλητή - αγοραστή από Δημόσια Αρχή ή μέσω gov.gr.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Θεώρηση ιδιωτικού συμφωνητικού από Δ.Ο.Υ. α. για καταβολή ή μη του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας, για άνω των 10 Κόρων Καθαρής χωρητικότητας και β. για καταβολή τέλους χαρτοσήμου, για τα κάτω των 10 Κόρων Καθαρής Χωρητικότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 2 Δήλωση φόρου μεταβίβασης από αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τα πλοία άνω των 10 κόρων καθαρής χωρητικότητας (ισχύει 45 ημέρες). Δήλωση

       Δήλωση φόρου μεταβίβασης από αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τα πλοία άνω των 10 κόρων καθαρής χωρητικότητας (ισχύει 45 ημέρες).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 3 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του πλοίου από Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά (ισχύει 45 ημέρες). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του πλοίου από Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά (ισχύει 45 ημέρες).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Φωτοτυπία ταυτότητας αγοραστή. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία ταυτότητας αγοραστή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Βεβαίωση

       Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Φωτ/πίας της Επαγγελματικής Άδειας (σε ισχύ) Άδεια

       Φωτ/πίας της Επαγγελματικής Άδειας (σε ισχύ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο τα Τουριστικά και τα Αλιευτικά πλοία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 8 Κατάθεση παλαιού πρωτότυπου Εγγράφου Εθνικότητας πλοίου και προσκόμιση νέου Εγγράφου Εθνικότητας. Έγγραφο εθνικότητας

       Κατάθεση παλαιού πρωτότυπου Εγγράφου Εθνικότητας πλοίου και προσκόμιση νέου Εγγράφου Εθνικότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προμήθεια από Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • 9 Έγκριση από ΥΝΑΝΠ / Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας Τμήμα δ’ (ΔΠΝ δ’) Έγκριση

       Έγκριση από ΥΝΑΝΠ / Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας Τμήμα δ’ (ΔΠΝ δ’)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Εφόσον το μεταβιβαζόμενο πλοίο είναι Επιβατηγό – Δρομολογιακό (Ε/Γ-Δ/Ρ), Επιβατηγό – Οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ), Φορτηγό – Οχηματαγωγό (Φ/Γ- Ο/Γ), Επιβατηγό – Τουριστικό (Ε/Γ-Τ/Ρ) άνω των εξήντα (60) κόρων καθαρής χωρητικότητας και ζητείται η μετονομασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8880

      • 10 Έγκριση από την οικεία Εποπτεία Αλιείας όπου είναι καταχωρημένο το αλιευτικό σκάφος. Έγκριση

       Έγκριση από την οικεία Εποπτεία Αλιείας όπου είναι καταχωρημένο το αλιευτικό σκάφος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον το μεταβιβαζόμενο πλοίο είναι επαγγελματικό Αλιευτικό απαιτείται τόσο για τη μεταβίβαση όσο και για την τυχόν μετονομασία – μετανηολόγηση και οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων του πλοίου – πλοιαρίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 8880

      • 11 Βεβαίωση σύστασης και ισχύος εταιρείας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Βεβαίωση σύστασης και ισχύος εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Ζητείται εφόσον οι συμβαλλόμενοι (αγοραστής – πωλητής) είναι εταιρείες. (α) Υπηρεσία ΓΕΜΗ για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Ανώνυμες Εταιρείες, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, (β) ΥΝΑΝΠ/ Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών για τις Ναυτικές Εταιρείες του Ν. 959/79, (γ) ΥΝΑΝΠ/ Τμήμα Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και Ν.Ε.Π.Α. για τις Ν.Ε.Π.Α.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 12 Πρακτικό εταίρων ή Δ.Σ. για αγορά ή πώληση πλοίου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πρακτικό εταίρων ή Δ.Σ. για αγορά ή πώληση πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ζητείται εφόσον οι συμβαλλόμενοι (αγοραστής – πωλητής) είναι εταιρείες. Πρακτικό εταίρων για τις εταιρείς ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε., Ν.Ε. (ν.959/79) και τις Ν.Ε.Π.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Άλλο

       Όχι 9338

      • 13 Καταστατικό εταιρειών με τυχόν τροποποιήσεις. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό εταιρειών με τυχόν τροποποιήσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 14 Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου - διαχειριστή της αγοράστριας εταιρείας (με θεώρηση γνησίου υπογραφής) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου - διαχειριστή της αγοράστριας εταιρείας (με θεώρηση γνησίου υπογραφής)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υ.Δ. με το παρακάτω κείμενο: ΄΄Αντίκλητος της εταιρείας .....................για το πλοίο …………..............Ν.Π. ........, είναι ο .................…………...... Δ/νση......................... τηλ. ...........… ΄΄. Σε περίπτωση που αντίκλητος οριστεί άλλος πλην του παραπάνω δηλούντος χρειάζεται Υ.Δ. περί αποδοχής του ως αντικλήτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 15 Περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης του συμβολαιογράφου (θεωρημένη από Δ.Ο.Υ.) Έκθεση

       Περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης του συμβολαιογράφου (θεωρημένη από Δ.Ο.Υ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που το πλοίο αποκτήθηκε ύστερα από Δημόσιο Αναγκαστικό Πλειστηριασμό από Έλληνα, φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, προσκομίζεται η ανωτέρω Κατακυρωτική Έκθεση αντί του Ιδιωτικού Συμφωνητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6631

      • Νόμος 6 3816 1958 32 Α

       Περιγραφή Περί πλοιοκτησίας/μεταβιβασης κυρότητας ελληνικού πλοίου. Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (άρθρο 6).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100032

      • Νόμος 5020 2023 29 Α

       Περιγραφή Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100029

      • 1 Έλεγχος αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος υποβαλλόμενης αίτησης και συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών, ως προς την ορθότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Μεταβίβαση κυριότητας πλοίων κοινών διατάξεων και πλοιαρίων και έκδοση νέου εγγράφου εθνικότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ορθά, τότε ο αρμόδιος Νηολόγος προχωρά στην μεταγραφή κυριότητας του πλοίου, στο οικείο Βιβλίο.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στο νηολόγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η συμφωνία γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται σε καταχώριση στο νηολόγιο. Η αποδοχή της πρότασης μπορεί να γίνει και με χωριστό έγγραφο. Αν το έγγραφο της συμφωνίας, της πρότασης ή της αποδοχής της πρότασης για τη μεταβίβαση της κυριότητας πλοίου καταρτίζεται στην αλλοδαπή, απαιτείται νόμιμη θεώρηση. Χωρίς την καταχώριση στο νηολόγιο σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν επέρχεται η μεταβίβαση της κυριότητας του πλοίου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.