Μεταβίβαση μερίσματος θανόντος μερισματούχου στην ορφανική οικογένεια (ΜΤΠΥ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7b4a74ce-ca4d-416c-b9c2-c67b06c2e3c7 375024

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση μετόχων και μερισματούχων., ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη μεταβίβαση του μερίσματος που ελάμβανε όσο ήταν εν ζωή ένας μερισματούχος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος). Μετά το θάνατο του μερισματούχου, το μέρισμα μεταβιβάζεται στα μέλη της ορφανικής του οικογένειας μετά από αίτησή τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση μετόχων και μερισματούχων.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για την μεταβίβαση του μερίσματος δεν είναι προ απαιτούμενη η μεταβίβαση της σύνταξης. Εκείνο όμως που προέχει είναι να έχει δηλωθεί στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ο θάνατος του μερισματούχου πριν την αίτηση μεταβίβασης. Η αίτηση μεταβίβασης μερίσματος θανόντος μερισματούχου μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, όταν όμως έχει παρέλθει διετία από τον θάνατο τότε τα δικαιούμενα ποσά των αναδρομικών μερισμάτων δεν ξεκινούν από την ημέρα θανάτου αλλά δύο χρόνια από την αίτηση. Εφόσον μετά τον θάνατο του μερισματούχου ο χήρος ή η χήρα ή ορφανό τέκνο συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, καθώς εάν τα ανήλικα τέκνα ενηλικιωθούν ή περατώσουν τις σπουδές τους μέχρι και την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, ή λήξει το πιστοποιητικό αναπηρίας τότε, στις περιπτώσεις αυτές το μέλος της ορφανικής οικογένειας παύει να δικαιούται μέρισμα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση μεταβίβασης μερίσματος θανόντος μερισματούχου στην ορφανική οικογένεια.

Σημειώσεις

Κάθε μέλος ορφανικής οικογένειας που αιτείται το μέρισμα του θανόντος μερισματούχου πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο της αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση μερίσματος θανόντος μερισματούχου στην ορφανική οικογένεια


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μερισματούχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Οικογενειακές Προϋπόθεση για να δικαιωθεί κάποιος το μέρισμα ενός θανόντος μερισματούχου είναι να ανήκει στα μέλη της ορφανικής τους οικογένειας. Να είναι δηλαδή χήρος/χήρα, άγαμο και ανήλικο τέκνο, άγαμο τέκνο που σπουδάζει μέχρι την ηλικία των 24 ετών, άγαμο και ανίκανο (67% και άνω) τέκνο για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος. Σημειώνεται ότι ανικανότητα πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο θανάτου του μερισματούχου. Αναλυτικότερα: Η χορήγηση του μερίσματος στο/στη χήρο/α εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις: Χήρος/α δικαιούται μέρισμα εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας κατά το χρόνο θανάτου του/της μερισματούχου. Εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται μέρισμα για διάστημα τριών (3) ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή μερίσματος αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του/της. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εφόσον και για όσο χρόνο υπάρχει άγαμο ανήλικο τέκνο ή άγαμο ενήλικο τέκνο φοιτητής/ρια σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής ή αναγνωρισμένης αλλοδαπής, μέχρι την ηλικία των 24 ετών, ή άγαμο ενήλικο τέκνο ανίκανο κατά το χρόνο θανάτου του μερισματούχου για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω, ή ο χήρος/α είναι ανίκανος/η κατά το χρόνο του θανάτου του μερισματούχου για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Εάν υποβληθούν όλες μαζί οι αιτήσεις μεταβίβασης μερίσματος τότε σε αυτές επισυνάπτεται μία μόνο φορά η ληξιαρχική πράξη θανάτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 2 Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κάθε μέλος ορφανικής οικογένειας που αιτείται το μέρισμα του θανόντος μερισματούχου πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση μεταβίβασης την φωτοτυπία των δύο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος Αποδεικτικό εισοδήματος

       Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό αφορά στην φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου (π.χ. φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενημερότητας κ.λ.π.) από το οποίο να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο του/της δικαιούχου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (λοιπά στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος ή της φορολογικής δήλωσης δεν χρειάζονται).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 4 Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού απαιτείται ως αποδεικτικό του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό του μερίσματος. Για τον λόγο αυτό στη φωτοτυπία πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με πρώτο το όνομα του/της δικαιούχου στην περίπτωση κοινού τραπεζικού λογαριασμού. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο, απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία. Από 1/6/2016 και μετά το σύνολο των μερισμάτων της ορφανικής οικογένειας κατατίθεται στον χήρο/α, και σε περίπτωση που δεν υφίσταται δικαίωμα αυτού, στα λοιπά δικαιούμενα μέλη της ορφανικής οικογένειας. Επίσης, σε περίπτωση που υπάρχουν τέκνα του θανόντος από προηγούμενο γάμο ή εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή υιοθετημένα, τότε το αναλογούν μέρισμα των τέκνων κατατίθεται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 5 Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών Δημοτικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-egguteron-suggenon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην αίτηση μεταβίβασης πρέπει να επισυνάπτεται και πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του/της θανόντος/ούσης μερισματούχου στο οποίο θα αναφέρεται απαραίτητα και η οικογενειακή τους κατάσταση. Να αναφέρεται επίσης η ημερομηνία τέλεσης του γάμου ή συμφώνου συμβίωσης με τον/την θανόντα/ούσα και ότι ο γάμος αυτός ή το σύμφωνο συμβίωσης δεν είχε ποτέ λυθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4705

      • 6 Πιστοποιητικό ή βεβαίωση σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό ή βεβαίωση σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στη περίπτωση άγαμων ορφανών τέκνων που ζητούν τη μεταβίβαση του μερίσματος του θανόντος γονέα τους και τα οποία φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής, θα λαμβάνουν το μέρισμα μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει, τόσο κατά την αίτηση της μεταβίβασης μερίσματος όσο και κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, να καταθέτουν στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων σχετικό πιστοποιητικό ή βεβαίωση σπουδών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 7 Πιστοποιητικό ανικανότητας ΑΣΥΕ ή ΚΕΠΑ. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Πιστοποιητικό ανικανότητας ΑΣΥΕ ή ΚΕΠΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο χήρος ή η χήρα έχουν αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, ή και άγαμο ορφανό τέκνο το οποίο είναι ανίκανο για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, θα πρέπει, κατά την αίτηση της μεταβίβασης του μερίσματος, να επισυνάπτεται σχετικό πιστοποιητικό ανικανότητας ΑΣΥΕ ή ΚΕΠΑ. Σημειώνεται πως όταν το ποσοστό αναπηρίας είναι 80% και άνω, τότε το μέρισμα είναι αφορολόγητο. Επίσης, η αναπηρία λογίζεται μόνο εφόσον αυτή υπάρχει κατά τον θάνατο του θανόντος συζύγου και γονέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • Προεδρικό Διάταγμα 45 422 1981 114 Α

       Περιγραφή Για την μεταβίβαση του μερίσματος θανόντος μερισματούχου στα μέλη της ορφανικής οικογένειάς του εφαρμόζονται οι διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν του του άρθρο 45 Μεταβίβασις δικαιώματος εις μέρισμα του ΠΔ 422/1981 Περί Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100114

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Γραμματείας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων πρωτοκολλά την αίτηση μεταβίβασης, την συσχετίζει με την μερίδα του θανόντος μερισματούχου και τη διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Αναζήτηση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν είχε υποβληθεί το σύνολο αυτών, τότε το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει σχετικό έγγραφο με το οποίο ζητείται η κατάθεση των δικαιολογητικών αυτών.

       Όχι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία μεταβίβασης μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του μερίσματος.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος μεταβίβασης μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 7 Έγκριση μεταβίβασης μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης μεταβίβασης μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση του ΔΣ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων για την μεταβίβαση του μερίσματος θανόντος μερισματούχου στα μέλη της ορφανικής του οικογένειας αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων στην οποία έχουν πρόσβαση οι δικαιούχοι μέσω της "προσωποποιημένης πληροφόρησης".

       Σημειώσεις https://www.mtpy.gr/prosopopoihmenh-plhroforhsh/

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.