Μεταβίβαση μοτοποδηλάτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0e6ec6a6-1c30-4668-8222-7b773ce2ae03 746646

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 10

Κόστος

17,04 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην μεταβίβαση μοτοποδηλάτου (άρθρα 88 και 90 του Ν. 2696/1999) έως 50 κυβικά εκατοστά, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί για την αγορά ή την πώληση του. Οι ενδιαφερόμενοι (πωλητής- αγοραστής), είτε τα νομίμως εξουσιοδοτημένα ή πληρεξούσια πρόσωπα, προσέρχονται στα Αστυνομικά Τμήματα ή στα ΚΕΠ για να αιτηθούν τη μεταβίβαση μοτοποδηλάτου ..

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Παρατηρήσεις

Πριν από κάθε χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (αρχική ή μεταβίβαση), οι αρμόδιες Υπηρεσίες για τη χορήγηση, ελέγχουν τα στοιχεία ταυτότητος του μοτοποδηλάτου, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ αριθ. 33109/2158/87 απόφαση του Υ.Μ.Ε., όπως ισχύει και τα συγκρίνουν με εκείνα που αναγράφονται στην έγκριση και δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση (αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα, χρώμα, εργοστάσιο κατασκευής, διαστάσεις οχήματος, ελαστικών, κ.λπ.). Αν μεταβιβασθεί το μοτοποδήλατο, εκδίδεται νέα άδεια με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας, ανεξάρτητα του αν η άδεια εκδίδεται από την αυτή ή άλλη αρχή. Αρμόδια για την μεταβίβαση και έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας είναι η αστυνομική Υπηρεσία (Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Τροχαίας) του τόπου κατοικίας του αγοραστή.

Παρέχεται σε

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Μεταβίβασης Μοτοποδηλάτου ( εως 50 κυβικά εκατοστά )

Σημειώσεις

Στις περιπτώσεις που ο αιτών και κάτοχος ή κύριος του μοτοποδηλάτου είναι ανήλικος, η αίτηση για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταβίβαση μοτοποδηλάτου

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση μοτοποδηλάτου (άρθρα 88 και 90 του Ν. 2696/1999)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Μοτοποδηλάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,      • 1 Τεχνικές Ο κυβισμός του μοτοποδήλατου να είναι μέχρι 50 ( c.c) κυβικά εκατοστά.


       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει το μοτοποδήλατο για τεχνικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Όταν πρόκειται να μεταβιβαστεί μοτοποδήλατο με ιδιωτικό συμφωνητικό και δεν έχει εκδοθεί προηγουμένως παλαιά άδεια κυκλοφορίας, ο πωλητής οφείλει να προσκομίσει κάθε στοιχείο σχετικό με τον τρόπο που περιήλθε στην κατοχή του το μοτοποδήλατο

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του μοτοποδηλάτου (ιδίως αλλαγής κινητήρα ή κάρτερ σκελετού), για το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας, για να επέλθει η μεταβολή στην άδεια απαιτείται βεβαίωση του υπεύθυνου λειτουργίας νομίμως λειτουργούντος συνεργείου επισκευής οχημάτων, στις εγκαταστάσεις του οποίου έγιναν οι σχετικές εργασίες, στην οποία πιστοποιείται η καταλληλότητα κυκλοφορίας του. Σε περίπτωση που το νέο καρτέρ σκελετού έχει τον ίδιο κωδικό που παραπέμπει στην ίδια μάρκα, τον ίδιο τύπο οχήματος και τα ίδια κυβικά του κινητήρα, δεν απαιτείται η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου, αλλά αρκεί το τιμολόγιο αγοράς νέου κινητήρα.

       Όχι Όχι

      • 1 Μεταβίβαση Άδειας 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1847

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Άδεια ή ανανέωση άδειας(έκδοση από ΕΛΑΣ) 2.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6193

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 2 Ιδιωτικό συμφωνητικό (πωλητήριο) μοτοποδηλάτου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής πωλητού και αγοραστού την ίδια ημερομηνία. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ιδιωτικό συμφωνητικό (πωλητήριο) μοτοποδηλάτου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής πωλητού και αγοραστού την ίδια ημερομηνία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 3 Άδεια κυκλοφορίας (προηγούμενου κατόχου). Άδεια

       Άδεια κυκλοφορίας (προηγούμενου κατόχου).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 4 Αποδεικτικό πληρωμής για τα εξής: Παράβολο Δημοσίου 15 Ευρώ (μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-παράβολο). Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής για τα εξής: Παράβολο Δημοσίου 15 Ευρώ (μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-παράβολο).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία - Κατηγορία Παραβόλου: Άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου- Τύπος Παραβόλου: κωδικός "1847" Μεταβίβαση άδειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 5 Ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μέχρι και για το τρέχον έτος. Άδεια

       Ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μέχρι και για το τρέχον έτος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αξία του διπλοτύπου κάθε έτους, για τα οποία είναι είναι αθεώρητη η άδεια καθορίζεται, από το άρθρο 20 του Ν. 2948/2001 όπως τροπ. με άρθρο 46 του Ν. 4410/2016 (αφορά τέλη κυκλοφορίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 6 Αποδεικτικό ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικό ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 7 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου των ενδιαφερομένων (Πωλητή-Αγοραστή) και των εκπροσώπων όπου απαιτείται. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου των ενδιαφερομένων (Πωλητή-Αγοραστή) και των εκπροσώπων όπου απαιτείται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν κάποιος από τους ενδιαφερόμενους δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο το Διαβατήριο, η Άδεια Παραμονής ή Διαμονής ή η κάρτα περιορισμένης χρονικής διάρκειας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 8 Πράξη συμβολαιογράφου περί μεταβιβάσεως κυριότητας του μοτοποδηλάτου. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Πράξη συμβολαιογράφου περί μεταβιβάσεως κυριότητας του μοτοποδηλάτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 3139

      • 9 Νομιμοποιητικά έγγραφα όταν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα και εταιρία. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα όταν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα και εταιρία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού εφόσον πρόκειται για εταιρία (Νομικό πρόσωπο) με το πρακτικό και τη διάρκεια, το ΦΕΚ δημοσίευσής του ή η εγγραφή στο ΓΕΜΗ όπου θα αναφέρονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία εκπροσώπησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9338

      • 10 Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 2,04€ Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 2,04€

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία - Κατηγορία Παραβόλου: Άδειες (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ).- Τύπος Παραβόλου: κωδικός "6193" Άδεια ή ανανέωση άδειας (Έκδοση από ΕΛ.ΑΣ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Νόμος 88 και 90 2696 1999 57 Α

       Περιγραφή Ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - Κ.Ο.Κ. Κυρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100057

      • Νόμος 46 4410 2016
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2513/2/218-ιδ΄ 2011 1917 Β

       Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων” όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. 2513/4/8-α/18 (ΦΕΚ 184 Β/26-01-2018) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180200184).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201917

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/91/22107/10 2010 2136 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αρ. ΔΙΑΔΠ/Ε/941/23.01.2003 (ΦΕΚ 54/ Β/23.01.2003) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20030200054) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει για διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100202136

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται από τον υπάλληλο του αστυνομικού τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Ορθότητας και Πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις, ενημερώνεται ο/η ενδιαφερόμενος/η για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η άδεια κυκλοφορίας με τα στοιχεία του αγοραστή.

       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται ο πολίτης και παραλαμβάνει την αίτηση από την υπηρεσία στην οποία κατέθεσε την αίτηση

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.