Μεταβολή Στοιχείων Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5fef2c79-2b85-44db-8b3c-c24bd4ef8bcd 392394

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία, ΕΦΚΑ, ΚΕΠ, ΗΔΙΚΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώρηση στην πλατφόρμα του ΑΜΚΑ, οποιασδήποτε μεταβολής έχει επέλθει στα στοιχεία του αιτούντος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΗΔΙΚΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Καμία μεταβολή στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο δεν αλλάζει τον ΑΜΚΑ μετά την 1.6.2009, ο οποίος παραμένει σταθερός και αμετάβλητος και προσδιορίζει για πάντα ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Επίδειξη από τον αιτούντα

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Σημειώσεις

Απαιτείται απλή αναφορά του ΑΜΚΑ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αλλαγή στοιχείων ΑΜΚΑ Επικαιροποίηση στοιχείων ΑΜΚΑ

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβολή Στοιχείων ΑΜΚΑ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος ΑΜΚΑ.

       Όχι Όχι

      • 2 Νόμιμης Διαμονής Για πολίτες τρίτης χώρας και Διεθνούς Προστασίας ή άδεια διαμονής και τα ταυτοποιητικά έγγραφα χρειάζεται να είναι σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 1 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) Δήλωση

       Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται απλή αναφορά του ΑΜΚΑ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Στρατιωτική ταυτότητα ή Ταυτότητα σωμάτων ασφαλείας. Εναλλακτικά αντί του φυσικού (έγχαρτου) Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μέσω του ID wallet του gov.gr. Για πολίτες της ΕΕ: δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Για ομογενείς με ταυτότητα ομογενούς (ΕΔΤΟ) και διαβατήριο. Για πολίτες τρίτων χωρών: Διαβατήριο σε ισχύ και έγγραφα για την νόμιμη είσοδο και διαμονή στη χώρα, ή Δελτίο ασύλου (Άδεια Διαμονής) σε ισχύ, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Στρατιωτική ταυτότητα ή Ταυτότητα σωμάτων ασφαλείας. Εναλλακτικά αντί του φυσικού (έγχαρτου) Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μέσω του ID wallet του gov.gr. Για πολίτες της ΕΕ: δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Για ομογενείς με ταυτότητα ομογενούς (ΕΔΤΟ) και διαβατήριο. Για πολίτες τρίτων χωρών: Διαβατήριο σε ισχύ και έγγραφα για την νόμιμη είσοδο και διαμονή στη χώρα, ή Δελτίο ασύλου (Άδεια Διαμονής) σε ισχύ, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται η επίδειξη του ταυτοποιητικού εγγράφου στην περίπτωση που η αιτούμενη μεταβολή αφορά στοιχεία της ταυτότητας. (Νέα ταυτότητα, αλλαγή επωνύμου κλπ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται η απλή αναφορά του ΑΦΜ στην περίπτωση που η μεταβολή αφορά προσθήκη ΑΦΜ στα στοιχεία του ΑΜΚΑ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 5392

      • 4 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται στις περιπτώσεις που η μεταβολή αφορά: Προσθήκη κυρίου ονόματος λόγω ονοματοδοσίας/ βάπτισης. Μεταβολή κυρίου ονόματος, πατρωνύμου, μητρωνύμου ή επωνύμου. Διόρθωση ημερομηνίας ή τόπου γέννησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3964

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του τρίτου προσώπου ότι εκπροσωπεί τον αιτούντα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του τρίτου προσώπου ότι εκπροσωπεί τον αιτούντα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος μέσω τρίτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 7320

      • 6 Δήλωση στοιχείων επικοινωνίας. Δήλωση

       Δήλωση στοιχείων επικοινωνίας.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου) απαιτείται απλή αναφορά τους από τον αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 9429

      • 7 Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Η Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης μπορεί να προσκομισθεί στη θέση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης στις περιπτώσεις προσθήκης κύριου ονόματος σε ανήλικο λόγω ονοματοδοσίας ή βάπτισης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 1275

      • 8 Άδεια Διαμονής ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) Άδεια διαμονής

       Άδεια Διαμονής ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για πολίτες τρίτων χωρών και Διεθνούς προστασίας απαιτείται η επίδειξη της ισχύουσας άδειας διαμονής ή του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) για τους ομογενείς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • Νόμος 153 3655 2008 58 Α

       Περιγραφή Καθιέρωση του ΑΜΚΑ ως αριθμού εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100058

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4, 7 7791/245/Φ80321 2009 596 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Απογραφή ΑΜΚΑ μέσω εκπροσώπου. Διαδικασία Μεταβολής ή Επικαιροποίησης ατομικών στοιχείων Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200596

      • 1 Προσέλευση σε ΚΕΠ       Όχι Όχι


      • 2 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 4 Ανεπιτυχής Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • 5 Επιτυχής Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 6 Καταχώρηση μεταβολών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Απλή μεταβολή       Ναι Όχι


      • 8 Εκτύπωση και παράδοση βεβαίωσης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 9 Εκτεταμένη μεταβολή       Ναι Όχι


      • 10 Σκανάρισμα δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 11 Υποβολή αιτήματος στην ΗΔΙΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ προωθεί μέσω e-mail το αίτημα της μεταβολής στοιχείων στην ΗΔΙΚΑ

       Ναι Όχι


      • 12 Παράδοση αντιγράφου αιτήματος στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 13 Επεξεργασία αιτήματος από ΗΔΙΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 14 Ενημέρωση αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 15 Εκτύπωση και παράδοση βεβαίωσης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.