Μεταβολή φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa53b3e66-39a8-49b8-b825-251ecf8f3e45 277034

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5 έως 9

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης κάθε φορολογούμενου που λόγω εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, ζητά την αλλαγή της φορολογικής του κατοικίας από την ημεδαπή στην αλλοδαπή.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με την πληρότητα και επάρκεια του φακέλου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αιτήσεις που υποβάλλονται και δικαιολογητικά που προσκομίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης παραλαμβάνονται κανονικά χωρίς κυρώσεις και εξετάζονται, ισχύουσας της δυνατότητας της Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί εντός δύο (2) μηνών.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Έντυπο Μ0


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Με το άρθρο 362 του ν. 4700/2020 ορίστηκε πως η προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν την απόρριψη αιτήματος περί μεταβολής φορολογικής κατοικίας από τη Φορολογική Αρχή, υπάγεται στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Μεταβολή φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή


       Μητρώα που τηρούνται

       Φορολογικό μητρώο

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Φορολογικές Να είναι κάτοχος Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).


        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικής προθεσμίας Υποβολή αίτησης το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης όπου είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος


        Όχι Όχι

       • 3 Χρονικής προθεσμίας Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση με τα δικαιολογητικά μητρώου ως την τελευαταία εργάσιμη του πρώτου δεκαημέρου μηνός Μαρτίου, υποβάλλονται το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο ως άνω Τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο.Υ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο, μεταφρασμένα και επικυρωμένα κατά τα διεθνή νόμιμα.


        Όχι Όχι

       • 1 Έντυπο Μ1 Δήλωση

        Έντυπο Μ1

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9429

       • 2 Έντυπο Μ7 Δήλωση

        Έντυπο Μ7

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9429

       • 3 Έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής για τον ορισμό του φορολογικού εκπροσώπου. Εξουσιοδότηση

        Έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής για τον ορισμό του φορολογικού εκπροσώπου.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3070

       • 4 Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας Φορολογικά πιστοποιητικά

        Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πρόκειται για βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους, όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος ο αιτών τη μεταβολή και να καλύπτει το διάστημα που να αφορά το φορολογικό έτος από το οποίο θέλει να γίνει φορολογικό κάτοικος αλλοδαπής.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7140

       • 5 Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας. Φορολογικά πιστοποιητικά

        Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

        Ναι 7140

       • 6 Αντίγραφο της εκκαθάρισης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού. Φορολογικά πιστοποιητικά

        Αντίγραφο της εκκαθάρισης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για τις περιπτώσεις που δεν εκδίδονται από την αλλοδαπή φορολογική αρχή τα δικαιολογητικά με α/α 5 ή 6.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

        Όχι 7140

       • 7 Βεβαίωση από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του αιτούντα μεταβολής φορολογικής κατοικίας στο άλλο κράτος. Βεβαίωση

        Βεβαίωση από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του αιτούντα μεταβολής φορολογικής κατοικίας στο άλλο κράτος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Αφορά μόνο τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν εκδίδεται από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές της αλλοδαπής κανένα από τα δικαιολογητικά με α/α 5 ή 6 ή 7.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

        Όχι 9703

       • 8 Έγγραφο ανάληψης μισθωτής εργασίας, έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας και υπαγωγής του στην ασφαλιστική νομοθεσία της αλλοδαπής, εγγραφής σε δημοτολόγιο, μίσθωσης κατοικίας, εγγραφής ή παρακολούθησης σχολείων των τέκνων στη χώρα αυτή. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

        Έγγραφο ανάληψης μισθωτής εργασίας, έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας και υπαγωγής του στην ασφαλιστική νομοθεσία της αλλοδαπής, εγγραφής σε δημοτολόγιο, μίσθωσης κατοικίας, εγγραφής ή παρακολούθησης σχολείων των τέκνων στη χώρα αυτή.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Από το εν λόγω δικαιολογητικό πρέπει να αποδεικνύεται η ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασης στη χώρα όπου δηλώνει κάτοικος, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 183 ημέρες στη χώρα αυτή μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, ήτοι στο προηγούμενο έτος από εκείνο εντός του οποίου γίνεται η αίτηση μεταβολής.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8181

       • 9 Πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας από τη χώρα στην οποία δηλώνει κάτοικος των δύο (2) προηγούμενων ετών από το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση μεταβολής. Φορολογικά πιστοποιητικά

        Πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας από τη χώρα στην οποία δηλώνει κάτοικος των δύο (2) προηγούμενων ετών από το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση μεταβολής.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

        Όχι 7140

       • 10 Στοιχεία για την απασχόλησή του στην αλλοδαπή, από τα οποία αποδεικνύεται ο μόνιμος ή μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της απασχόλησης, στοιχεία για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή, στοιχεία για την ύπαρξη ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας του και λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην αλλοδαπή, στοιχεία για την απόκτηση φορολογικού, ασφαλιστικού ή αντίστοιχου μητρώου στην αλλοδαπή (πχ ΑΜ κοινωνικής ασφάλισης). Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Στοιχεία για την απασχόλησή του στην αλλοδαπή, από τα οποία αποδεικνύεται ο μόνιμος ή μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της απασχόλησης, στοιχεία για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή, στοιχεία για την ύπαρξη ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας του και λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην αλλοδαπή, στοιχεία για την απόκτηση φορολογικού, ασφαλιστικού ή αντίστοιχου μητρώου στην αλλοδαπή (πχ ΑΜ κοινωνικής ασφάλισης).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται μόνο στις περιπτώσεις που ένας εκ των συζύγων ή των μερών συμφώνου συμβίωσης αιτείται τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

        Όχι 7210

       • Νόμος 4 4172 2013 167 Α

        Περιγραφή Στο άρθρο (παρ. 1, 2 και 2α), όπως ισχύει, ορίζεται η φορολογική κατοικία φυσικών προσώπων στην Ελλάδα, ενώ περιλαμβάνεται εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση κανονιστικής απόφασης από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100167

       • Υπουργική Απόφαση 1201 2017 4441 Β

        Περιγραφή Περιγραφή της διαδικασίας μεταβολής της φορολογικής κατοικίας σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν. 4174/2013, με αναλυτική περιγραφή τωβν απιτούμενων δικαιολογητικών (ΠΟΛ 1201/2017 - ΑΔΑ: ΩΔ0846ΜΠ3Ε-12Δ).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204441

       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Κατάθεση των δικαιολογητικών με φυσικό τρόπο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Πρωτοκόλληση και παραλαβή δικαιολογητικών Μ0-Μ1-Μ7 (μαζί με ορισμό φορολογικού εκπροσώπου) από την αρμόδια ΔΟΥ. Συμπλήρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας.

        Ναι Όχι


       • 3 Ψηφιακή κατάθεση δικαιολογητικών μέσω του myaade.gov.gr

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει με ηλεκτρονικό τρόπο τα δικαιολογητικά Μ0-Μ1-Μ7 (μαζί με ορισμό φορολογικού εκπροσώπου). Πρωτοκόλληση και παραλαβή δικαιολογητικών Μ0-Μ1-Μ7. Συμπλήρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας.

        Ναι Όχι


       • 4 Συμπληρωματική κατάθεση λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών ως αποδεικτικών στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Πρωτοκόλληση και κατάθεση λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών και αποδεικτικών στοιχείων από τον φορολογούμενο (η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω της πύλης myAADE), σε συνέχεια της αρχικής υποβολής, κατά την οποία υφίσταται προθεσμία για τον φορολογούμενο.

        Όχι Όχι


       • 5 Εξέταση αίτησης μεταβολής φορολογικής κατοικίας (έλεγχος πληρότητας φακέλου)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Κατά την εξέταση της αίτησης για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, οι Δ.Ο.Υ. απαιτείται να προβαίνουν σε έλεγχο πληρότητας και επάρκειας του φακέλου που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 6 Έγκριση της Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο φορολογούμενος κρίνεται φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και ο αρμόδιος υπάλληλος συμπληρώνει σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή.

        Ναι Όχι


       • 7 Προώθηση εντύπων μητρώου και δήλωσης ορισμού φορολογικού εκπροσώπου στο Τμήμα Μητρώου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) προωθούνται, μαζί με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρηθούν στο υποσύστημα Μητρώου οι σχετικές μεταβολές.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλλει τα έντυπα (Μ0-Μ1- Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, και πάντως το αργότερο εντός του έτους που υποβάλλεται η αίτηση για τη μεταβολή της κατοικίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία κριθούν πλήρη και επαρκή από τη Φορολογική Διοίκηση, θεωρείται φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, και τα εν λόγω έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) προωθούνται, μαζί με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρηθούν στο υποσύστημα Μητρώου οι σχετικές μεταβολές.

        Ναι Όχι


       • 8 Ενημέρωση συστήματος Φορολογικού Μητρώου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Καταχώρηση στο υποσύστημα Μητρώου των σχετικών μεταβολών. Ως ημερομηνία μεταβολής καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου, η αναγραφόμενη από τον φορολογούμενο στο έντυπο Μ1.

        Ναι Όχι


       • 9 Έκδοση Βεβαίωσης Μεταβολής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Έκδοση της Βεβαίωσης Μεταβολής και κοινοποίηση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. στον φορολογικό εκπρόσωπο του αιτούντα την μεταβολή φορολογικής κατοικίας.

        Ναι Ναι


       • 10 Απόρριψη αιτήματος μεταβολής φορολογικής κατοικίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση που από τον έλεγχο του φακέλου δεν αποδεικνύεται η μεταβολή φορολογικής κατοικίας, η αίτηση απορρίπτεται και ο φορολογούμενος ενημερώνεται από το Τμήμα ή το Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά τίθενται στον φάκελό του.

        Ναι Ναι


       • 11 Απόρριψη αίτησης λόγω ελλιπούς φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αν ο φορολογούμενος (μετά την κατάθεση των Μ0-Μ1-Μ7 και του ορισμού φορολογικού εκπροσώπου) δεν προσκομίσει τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση απορρίπτεται και αρχειοθετείται στον φάκελό του.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1 -Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αλλά δεν κριθούν πλήρη και επαρκή ή δεν προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αποτελούν και αποδεικτικά στοιχεία, ενημερώνεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στον φάκελό του.

        Ναι Ναι


       • Μεταβολή φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή Πρόσβαση μέσω myAADE

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.