Μετατόπιση Παροχής - Μετρητή Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ) ΔΕΔΔΗΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4a445165-d837-4b19-9960-c5ce0b92c049 444516

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 8

Κόστος

43,9 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη μετατόπιση παροχής – μετρητή, για την οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση. Απαραίτητη είναι η συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86. Προκειμένου να προωθηθεί το έργο για κατασκευή, απαιτούνται τα ακόλουθα:
 • Καταβολή της οικονομικής επιβάρυνσης, που αντιστοιχεί στη δαπάνη μετατόπισης της παροχής- μετρητή,
 • Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.

Βασικές πληροφορίες

Αρμόδιος ιδιωτικός φορέας

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στον ιστότοπο: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να εισέλθει, είτε με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, είτε ως απλός επισκέπτης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Μετατόπιση Παροχής - Μετρητή Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ)

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται με τους εξής τρόπους:
 • Στο γραφείο διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα,
 • Ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου της ΔΕΔΔΗΕ -->https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/
 • Σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετατόπιση Παροχής - Μετρητή Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ)

      Επίσημος τίτλος

      Μετατόπιση Παροχής - Μετρητή Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ) ΔΕΔΔΗΕ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Για τη μετατόπιση παροχής - μετρητή Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ), απαραίτητη είναι η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Καταβολή της οικονομικής επιβάρυνσης, που αντιστοιχεί στη δαπάνη μετατόπισης της παροχής- μετρητή.

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Απαιτείται Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να διαθέτει ο χρήστης προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Θα χρειαστεί να καταβληθεί η οικονομική επιβάρυνση, που αντιστοιχεί στη δαπάνη μετατόπισης της παροχής- μετρητή. Το κόστος είναι κυμαινόμενο. 43.9 € -

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Γνωστοποίηση του Αριθμού Παροχής ή εναλλακτικά φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Γνωστοποίηση του Αριθμού Παροχής ή εναλλακτικά φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Αποδεικτικό καταβολής της οικονομικής επιβάρυνσης, που αντιστοιχεί στη δαπάνη μετατόπισης της παροχής- μετρητή. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής της οικονομικής επιβάρυνσης, που αντιστοιχεί στη δαπάνη μετατόπισης της παροχής- μετρητή.


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για το κόστος της μετατόπισης, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 3 Αίτηση μικρών εργασιών (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) Αίτηση

       Αίτηση μικρών εργασιών (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: https://deddie.gr/media/17908/%CE%B5597-21-aithsh-mikron-ergasion.pdf

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 6009

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Συναίνεσης

       Όχι 7320

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη(ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου σε ισχύ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη(ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου σε ισχύ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Σε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, προκειμένου να τα καταθέσει συμπληρωματικά. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Σε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, προκειμένου να τα καταθέσει συμπληρωματικά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Παροχής στοιχείων

       Όχι 9102

      • 7 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 8 Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Επίδειξη μέσω gov.gr Wallet, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 4001 2011 179 Α

       Περιγραφή Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100179

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 404 2015 2773 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012) και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 104/ 31.01.2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202773

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 165 2014

       Περιγραφή Έγκριση του Προγράµµατος «Εγγυηµένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές» του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυµης Εταιρείας (∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε. ), κατόπιν της υπ’ αριθ. 665/30.12.2013 Απόφασης της ΡΑΕ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%975%CE%99%CE%94%CE%9E-%CE%91%CE%9E7

       ΑΔΑ ΒΙΗ5ΙΔΞ-ΑΞ7

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 83 2014

       Περιγραφή Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε∆∆ΗΕ)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9A%CE%A3%CE%99%CE%94%CE%9E-3%CE%A11

       ΑΔΑ ΒΙΚΣΙΔΞ-3Ρ1

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 404 2015 2773 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του «Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 1463/2013), μετονομασία του σε «ΕγχειρίδιοΔιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202773

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 182 2013 1463 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚΒ΄82/2006) και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201463

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/E/2242 2006 135 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200135

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 130414 2019 4825 Β

       Περιγραφή Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204825

      • 1 Υποβολή αίτησης για μετατόπιση παροχής - μετρητή Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ)


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα για αποξήλωση παροχής ψηφιακά ή στο γραφείο διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και μέσω ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης: Είσοδος στην εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης του ακινήτου εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

       Σημειώσεις URL εφαρμογής: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/

       Ναι Όχι


      • 3 Επιλογή κατηγορίας αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επιλογή κατηγορίας αιτήματος από λίστα.

       Ναι Όχι


      • 4 Επισύναψη δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επισυνάπτονται στο σχετικό πεδίο τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 5 Καταχώριση του αριθμού παροχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 6 Καταχώριση αριθμού τηλεφώνου - παραλαβή OTP

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την επιβεβαίωση του αριθμού τηλεφώνου του, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το αίτημα οριστικά.

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή αριθμού αιτήματος με SMS

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 9 Υποβολή αίτησης μέσω ΚΕΠ: Φυσική ταυτοποίηση του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 10 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ ελέγχει την πληρότητα των προϋποθέσεων και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 11 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρίζει τα στοιχεία του πολίτη, πρωτοκολλεί το αίτημα και παραδίδει στον πολίτη τη βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Ναι Όχι


      • 12 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αποστολή του φακέλου στον αρμόδιο Φορέα πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά (e-mail), είτε με ταχυδρομείο.

       Ναι Όχι


      • 13 Υποβολή της αίτησης στο γραφείο διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σημείο εξυπηρέτησης: Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

       Ναι Όχι


      • 14 Παραλαβή και επεξεργασία του αιτήματος από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 15 Προώθηση του έργου για κατασκευή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.