Μετατόπιση παροχής της ΕΥΔΑΠ από χώρο εντός του οικοπέδου στο πεζοδρόμιο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4a1489a1-e76b-4dda-b174-074d7d6ad36c 414891

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΕΥΔΑΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε αιτήσεις μετατόπισης της παροχής της ΕΥΔΑΠ από ιδιόκτητο χώρο στο πεζοδρόμιο.

Βασικές πληροφορίες

Αρμόδιος ιδιωτικός φορέας

ΕΥΔΑΠ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΕΥΔΑΠ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

21/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Μετατόπιση παροχής της ΕΥΔΑΠ από χώρο εντός του οικοπέδου στο πεζοδρόμιο.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται σε ΚΕΠ σε κατάστημα της ΕΥΔΑΠ ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔΑΠ ( https://www.eydap.gr/ ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετατόπιση της παροχής από χώρο από ιδιόκτητο χώρο στο πεζοδρόμιο.

      Επίσημος τίτλος

      Μετατόπιση παροχής της ΕΥΔΑΠ από χώρο εντός του οικοπέδου στο πεζοδρόμιο

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών πρέπει να είναι διαχειριστής ή ιδιοκτήτης του ακινήτου που επιθυμεί την μετατόπιση της παροχής υδροδότησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή του αιτήματος μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔΑΠ απαιτείται ηλεκτρονική εγγραφή του χρήστη με τη χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Λογαριασμός κατανάλωσης ΕΥΔΑΠ. Αποδεικτικό

       Λογαριασμός κατανάλωσης ΕΥΔΑΠ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 2 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα


       Σημειώσεις: Απαιτείται απλή επίδειξη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 3 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 4 Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Επίδειξη μέσω gov.gr Wallet, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος που να δηλώνει: «Είμαι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής στο ακίνητο επί της οδού ..……………………………………………………………………….. το οποίο υδροδοτείται από την παροχή με αριθμό μητρώου ……………………….αριθμό μετρητή ……………..………. και επιθυμώ να γίνει μετατόπιση της παροχής μου από το χώρο του οικοπέδου που βρίσκεται ,στο πεζοδρόμιο». Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος που να δηλώνει: «Είμαι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής στο ακίνητο επί της οδού ..……………………………………………………………………….. το οποίο υδροδοτείται από την παροχή με αριθμό μητρώου ……………………….αριθμό μετρητή ……………..………. και επιθυμώ να γίνει μετατόπιση της παροχής μου από το χώρο του οικοπέδου που βρίσκεται ,στο πεζοδρόμιο».

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση Νομικών προσώπων την Υπεύθυνη Δήλωση καταθέτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 18113 2006 1118 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών ΕΥΔΑΠ – αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕΧΩΔΕ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201118

      • Νόμος 114,115 4812 2021 110 Α

       Περιγραφή Ανανέωση σύμβασης χορήγησης αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100110

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Φυσική Ταυτοποίηση Πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ταυτοποιεί φυσικά τον αιτούντα μέσω του ταυτοποιητικού εγγράφου που προσκομίζει (αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ,διαβατήριο, άδεια παραμονής για πολίτες τρίτης χώρας).

       Ναι Όχι


      • 3 Είσοδος στην ηλεκτρονική σελίδα https://www.eydap.gr/ της ΕΥΔΑΠ


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πολίτης που επιθυμεί την μετατόπιση της παροχής της ΕΥΔΑΠ από χώρο εντός του οικοπέδου στο πεζοδρόμιο μπορεί να το δηλώσει μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ .

       Ναι Όχι


      • 4 Καταχώριση στοιχείων αιτήματος ηλεκτρονικά


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πολίτης καταχωρίζει τα αιτούμενα δεδομένα ,όπως αυτά του ζητούνται και υποβάλλει το αίτημα.

       Σημειώσεις Κατά την διαδικασία αυτή είναι χρήσιμο να γνωρίζει τον Αριθμό Μετρητή και τον Αριθμό Μητρώου καθώς αυτό θα διευκολύνει την διαδικασία .

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ελέγχει τα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητα τους.

       Ναι Όχι


      • 6 Καταχώριση στοιχείων και οριστικοποίηση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος καταχωρίζει το αίτημα συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία.

       Ναι Όχι


      • 7 Παράδοση αριθμού πρωτοκόλου στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 8 Ολοκλήρωση του αιτήματος - Ενημέρωση του αιτούντα από την αρμόδια υπηρεσία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης ενημερώνεται από την αρμόδιο παράρτημα της ΕΥΔΑΠ για την περαίωση του αιτήματός του.

       Ναι Ναι


      • 9 Αυτόματη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου ηλεκτρονικού αιτήματος       Ναι Ναι


      • 10 Ενημέρωση του αιτούντα για την περαίωση του αιτηματός του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης ενημερώνεται τηλεφωνικά από την αρμόδιο παράρτημα της ΕΥΔΑΠ για την περαίωση του αιτήματός του.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.