Μεταφορά οπλιτών ή στρατευσίμων στους υπόχρεους μειωμένης θητείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9e48fc5e-e3bc-47b4-b35b-cfe6d3804ec8 618496

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 5 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταφορά οπλιτών ή στρατευσίμων, στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης (θητείας) εξάμηνης ή εννεάμηνης διάρκειας, εφόσον το επιθυμούν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
 1. Όλοι οι αδελφοί από τέσσερα ή περισσότερα ζώντα αδέλφια.
 2. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.
 3. Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.
 4. Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
 5. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Όσοι γεννήθηκαν και διαμένουν έκτοτε μόνιμα στο εξωτερικό δύναται να απολυθούν μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
 6. Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές Ένοπλες Δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
 7. Όσοι μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια λόγω γέννησής τους σε έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3284/2004.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

 1. Όλοι οι αδελφοί από τρία ζώντα αδέλφια.
 2. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.
 3. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.
 4. Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. Ειδικές διατάξεις καθορίζουν τις κατηγορίες, τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες και τα δικαιολογητικά για :

 • α. Το μόνο ή μεγαλύτερο γιο ή αδελφό προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής καθώς και όλους τους γιους ή αδελφούς προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας.
 • β. Όσους εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία.
 • γ. Ειδικών κατηγοριών ομογενών.

Τελευταία ενημέρωση

04/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη μεταφορά οπλιτών ή στρατευσίμων στους υπόχρεους μειωμένης θητείας.

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά δε, σε περίπτωση απόρριψης, ενημερώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταφορά σε μειωμένη θητεία στράτευσης, Μείωση διάρκειας στρατιωτικής θητείας

      Επίσημος τίτλος

      Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας, εφόσον επιθυμούν, οι παρακάτω κατηγορίες οπλιτών: 1. Όλοι οι αδελφοί από τέσσερα ή περισσότερα ζώντα αδέλφια. 2. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει. 3. Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων. 4. Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία. 5. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Όσοι γεννήθηκαν και διαμένουν έκτοτε μόνιμα στο εξωτερικό δύναται να απολυθούν μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. 6. Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές Ένοπλες Δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 7. Όσοι μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια λόγω γέννησής τους σε έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3284/2004.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας, εφόσον επιθυμούν, οι παρακάτω κατηγορίες οπλιτών: 1. Όλοι οι αδελφοί από τρία ζώντα αδέλφια. 2. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία. 3. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας. 4. Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.

       Ναι Ναι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Το αίτημα υποβάλλεται: 1. Από τους στρατεύσιμους: Οποτεδήποτε μετά την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, εφόσον με τη μεταφορά τους στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν υπέχουν παραπέρα στρατιωτική υποχρέωση. 2. Από τους οπλίτες: Οποτεδήποτε μετά την κατάταξή τους.

       Όχι Όχι

      • 4 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να μην φέρει την ιδιότητα του έφεδρου αξιωματικού, του δόκιμου έφεδρου αξιωματικού και του επίκουρου αξιωματικού, καθώς οι παραπάνω κατηγορίες δεν υπάγονται στις διατάξεις περί μειωμένης θητείας.

       Όχι Όχι

      • 5 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Οι οπλίτες που επιθυμούν να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, πρέπει να έχουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση ή βεβαίωση δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής, από τα οποία να προκύπτει η οικογενειακή τους κατάσταση. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση ή βεβαίωση δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής, από τα οποία να προκύπτει η οικογενειακή τους κατάσταση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση είναι δίμηνη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο φερόμενος ως ανίκανος για κάθε εργασία γονέας, αδερφός ή σύζυγος, δηλώνει ότι δεν ασκεί κάποιο επάγγελμα ή εργασία, καθώς και τους λόγους υγείας που επικαλείται. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο φερόμενος ως ανίκανος για κάθε εργασία γονέας, αδερφός ή σύζυγος, δηλώνει ότι δεν ασκεί κάποιο επάγγελμα ή εργασία, καθώς και τους λόγους υγείας που επικαλείται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: ΠΡΟΣΟΧΗ: απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται ανικανότητα για εργασία γονέα ή αδελφού για τη μεταφορά του στη μειωμένη θητεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 7320

      • 3 Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή. Σε περίπτωση σπουδών στην Ελλάδα συνυποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών από την οικεία σχολή ή τις οικείες σχολές (αφορά στους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή. Σε περίπτωση σπουδών στην Ελλάδα συνυποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών από την οικεία σχολή ή τις οικείες σχολές (αφορά στους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: ΠΡΟΣΟΧΗ: απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται την ιδιότητά του ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού για τη μεταφορά του στη μειωμένη θητεία. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού είναι εξάμηνη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 8619

      • 4 Επίσημα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του ξένου κράτους που αποδεικνύουν την ένοπλη υπηρεσία, από τα οποία προκύπτει η συνολική διάρκεια υπηρεσίας με στρατιωτική ιδιότητα, οι ημερομηνίες κατάταξης και απόλυσης, οι τυχόν ενδιάμεσες απολύσεις και επανακατατάξεις, καθώς και ο βαθμός και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Επίσημα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του ξένου κράτους που αποδεικνύουν την ένοπλη υπηρεσία, από τα οποία προκύπτει η συνολική διάρκεια υπηρεσίας με στρατιωτική ιδιότητα, οι ημερομηνίες κατάταξης και απόλυσης, οι τυχόν ενδιάμεσες απολύσεις και επανακατατάξεις, καθώς και ο βαθμός και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: ΠΡΟΣΟΧΗ: απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται το γεγονός ότι υπηρέτησε ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά του στη μειωμένη θητεία. Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα του περιεχομένου τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, ενώ αντίγραφα των ως άνω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α΄ 45).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 4441

      • 5 Έγγραφο ή αποδεικτικό ιθαγένειας ή υπηκοότητας. Ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας προκύπτει από έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών ή της Διεύθυνσης Ιθαγένειας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αποδεικτικό ιθαγένειας / υπηκοότητας

       Έγγραφο ή αποδεικτικό ιθαγένειας ή υπηκοότητας. Ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας προκύπτει από έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών ή της Διεύθυνσης Ιθαγένειας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΠΡΟΣΟΧΗ: απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, επειδή απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια λόγω γέννησής του στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, για τη μεταφορά του στη μειωμένη θητεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 2712

      • 6 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 7, 8, 55 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 : Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ. 2, 3, 4 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067). Άρθρο 8 : Διαδικασία – δικαιολογητικά για την υπαγωγή στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ. 5 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067). Άρθρο 55 : Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών ομογενών, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 77 του ν.3883/10 (ΦΕΚ 167 Α/24-09-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100100167) και το άρθρο 29 του ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157 Α/04-08-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100157).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Υπουργική Απόφαση Φ.429.1/10/150128/Σ.21 2006 61 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών. Άρθρο 1 : Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών ομογενών, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’αριθμ. Φ.429.1/3/280118/11 (ΦΕΚ 111 Β/7-2-2011, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20110200111) απόφαση ΥΕΘΑ και το άρθρο 5 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/30/371440/Σ.1672/14 (ΦΕΚ 2822 Β/21-10-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140202822) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200061

      • Υπουργική Απόφαση 1 Φ.429.1/5/150045/Σ.11 2006 34 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 1 : Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 παρ.1 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/03-03-17 (ΦΕΚ 977 Β/23-03-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • Απόφαση Αριθμ. Φ.429.1/8/150107 2006 61 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπαριθμ. Φ.429.1/48/207090/10 (ΦΕΚ 1693 Β/26-10-2010, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100201693) κοινή απόφαση Υπουργών Εξωτερικών - Εθνικής Άμυνας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200061

      • Εγκύκλιος 70 2023

       Περιγραφή Νέες διατάξεις για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Δημοτολόγιο, εκκρεμείς υποθέσεις Μητρώων Αρρένων και λοιπά θέματα.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%226%CE%91%CE%9C%CE%9F46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9F24%22&page=0

       ΑΔΑ 6ΑΜΟ46ΜΤΛ6-Ο24

      • Εγκύκλιος 7240 2023

       Περιγραφή Παράταση έκδοσης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση. Σχετικό: Η αριθ. 70 / 2023 Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2023/01/eggr7240-20230130.pdf

      • Απόφαση σελίδες 59437-59440 Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του επιτόπου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει και ψηφιακά, μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη χρήση κωδικών taxisnet (https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect). Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα του περιεχομένου τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, ενώ αντίγραφα των ως άνω εγγράφων γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, σε απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση υποβολής του αιτήματος ψηφιακά, μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το αίτημα που επιθυμεί να υποβάλει, αναρτά στην ιστοσελίδα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και επικαιροποιεί τα στοιχεία ταυτοποίησης, διαμονής και επικοινωνίας του, εφόσον αυτό απαιτείται. Αφού ο ενδιαφερόμενος βεβαιωθεί ότι τα στοιχεία της αίτησής του είναι ορθά, επιλέγει το κουμπί "Υποβολή". Εφόσον είναι όλα εντάξει, θα μεταφερθεί στη σελίδα με τίτλο "Αποτελέσματα", στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του, η ημερομηνία υποβολής και η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του αιτήματος γίνεται μέσω του μενού "Οι Αιτήσεις μου".

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έλεγχος συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων για την υποβολή του αιτήματος, καθώς και της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραπομπή γονέα, αδελφού ή συζύγου σε Υγειονομική Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων (Μόνο όταν γίνεται επίκληση ανικανότητας για εργασία).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ανικανότητα για εργασία γονέα, αδελφού και συζύγου πρέπει να οφείλεται σε λόγους υγείας. Δεν θεωρούνται ανίκανοι για κάθε εργασία όσοι ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία. Η παραπομπή στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των επικαλουμένων ανικανότητα για κάθε εργασία γίνεται με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας. Αρμόδια για την κρίση της ανικανότητας ή μη για κάθε εργασία όσων επικαλούνται ανικανότητα για εργασία είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς. Ειδικά για τους διαμένοντες στο νομό Αττικής, αρμόδια είναι η Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών (ΕΑΑ), ή η Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή η Ανωτάτη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ), εφόσον ο αιτών τη μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ανήκει στο Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα.

       Όχι Όχι


      • 4 Παρουσίαση γονέα, αδελφού ή συζύγου στην Επιτροπή και έκδοση γνωμάτευσης (μόνο όταν γίνεται επίκληση ανικανότητας για εργασία).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται γνωμάτευση από την Υγειονομική επιτροπή περί της ανικανότητας ή μη για κάθε εργασία και αποστέλλεται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία προβαίνει στην ουσιαστική εξέταση του αιτήματος και των προϋποθέσεων υπαγωγής του ενδιαφερόμενου στις ισχύουσες διατάξεις (αποδοχή ή απόρριψη).

       Όχι Όχι


      • 6 Αποδοχή Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για την ολοκλήρωση του αιτήματος μέσω του πεδίου "Οι Αιτήσεις μου", στην ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Η μεταφορά του αιτούντος στους υπόχρεους μειωμένης θητείας γνωστοποιείται με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας προς τη Μονάδα του αιτούντος.

       Ναι Ναι


      • 7 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για την ολοκλήρωση του αιτήματος μέσω του πεδίου "Οι Αιτήσεις μου", στην ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Η απόρριψη του αιτήματος γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο με έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας, με σαφή και πλήρη αιτιολογία.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.