Μητρώο Εκπαιδευτών Εκτέλεσης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση43c5a75f-d759-4255-b47b-1f9c7cbfcf3d 339271

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ένταξη ενδιαφερομένων στο μητρώο εκπαιδευτών σε προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές σε αντίστοιχα προγράμματα επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών επιχειρήσεων Β΄ και Γ κατηγορίας επικινδυνότητας ώστε οι τελευταίοι να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ένταξης στο μητρώο εκπαιδευτών προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών εργαζομένων και εργοδοτών ως τεχνικοί ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών σε προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας: α) τουλάχιστον 600 ωρών συνολικής απασχόλησης για 2 έτη (μπορούν να επιλεγούν τα δύο καλύτερα έτη) ή β) τουλάχιστον 1800 ωρών συνολικά για όλα τα έτη απασχόλησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

       Ναι Ναι

      • 3 Εργασιακές Ιατρος με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.

       Ναι Ναι

      • 4 Εκπαιδευτικές Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ τεχνολογικών και θετικών επιστημών που επίσης κατέχουν: α) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία ή β) βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 70 ωρών έως 31-12-2013 ή γ) βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 70 ωρών που εκτελέσθηκε μέχρι 31-12-2002 από: i)το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ή ii) ΑΕΙ και ΤΕΙ ή iii) το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ι.ΕΚ.Ε.Μ Τ.Ε.Ε.).

       Ναι Ναι

      • 5 Εργασιακές Εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΕΙ και ΤΕΙ που κατέχει μια από τις καθοριζόμενες ειδικότητες με το άρθρο 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. με αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στον τομέα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

       Ναι Ναι

      • 6 Εργασιακές Επιθεωρητές Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ Τεχνολογικών ή Θετικών Επιστημών που αποδεδειγμένα ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί στο Υπουργείο Εργασίας, με θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

       Ναι Ναι

      • 1 Βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται το πρότυπο "Βιογραφικό Εκπαιδευτή" (Έντυπο Γ) της ετήσιας Εγκυκλίου με θέμα: "Εφαρμογή για το έτος ....... της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει."

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από την αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από την αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.sepe.gov.gr/dimosiefseis/anakoinoseis/programmata-epimorfosis-se-themata-asfaleias-stin-ergasia-etous-2022-epikairopoiisi-27-09-2022/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: α) τουλάχιστον 600 ωρών συνολικής απασχόλησης για 2 έτη (μπορούν να επιλεγούν τα δύο καλύτερα έτη) ή β) τουλάχιστον 1800 ωρών συνολικά για όλα τα έτη απασχόλησης τους. Προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ως εργοδότης δεν λαμβάνεται υπόψη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 3 Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από σχολή αλλοδαπής προέλευσης απαιτείται και έγγραφο με την επίσημη μετάφραση στα ελληνικά του τίτλου από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 4 Βεβαίωση ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας. Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.sepe.gov.gr/dimosiefseis/anakoinoseis/programmata-epimorfosis-se-themata-asfaleias-stin-ergasia-etous-2022-epikairopoiisi-27-09-2022/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαιώση παρέχεται συνήθως από τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 5 Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.sepe.gov.gr/dimosiefseis/anakoinoseis/programmata-epimorfosis-se-themata-asfaleias-stin-ergasia-etous-2022-epikairopoiisi-27-09-2022/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από σχολή αλλοδαπής προέλευσης απαιτείται και έγγραφο με την επίσημη μετάφραση στα ελληνικά του τίτλου από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 6 Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 70 ωρών που υλοποιήθηκε έως 31-12-2013 ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού επιμόρφωσης για σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 70 ωρών που υλοποιήθηκε έως 31-12-2002 από: i.το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ή ii.ΑΕΙ και ΤΕΙ ή iii.Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ι.ΕΚ.Ε.Μ Τ.Ε.Ε.) συνοδευόμενο και από το αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 70 ωρών που υλοποιήθηκε έως 31-12-2013 ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού επιμόρφωσης για σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 70 ωρών που υλοποιήθηκε έως 31-12-2002 από: i.το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ή ii.ΑΕΙ και ΤΕΙ ή iii.Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ι.ΕΚ.Ε.Μ Τ.Ε.Ε.) συνοδευόμενο και από το αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.sepe.gov.gr/dimosiefseis/anakoinoseis/programmata-epimorfosis-se-themata-asfaleias-stin-ergasia-etous-2022-epikairopoiisi-27-09-2022/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 7 Βεβαίωση από ΑΕΙ ή ΤΕΙ εκπαιδευτικής εμπειρίας στο συγκεκριμένο ίδρυμα τουλάχιστον δύο ετών στον τομέα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Βεβαίωση από ΑΕΙ ή ΤΕΙ εκπαιδευτικής εμπειρίας στο συγκεκριμένο ίδρυμα τουλάχιστον δύο ετών στον τομέα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.sepe.gov.gr/dimosiefseis/anakoinoseis/programmata-epimorfosis-se-themata-asfaleias-stin-ergasia-etous-2022-epikairopoiisi-27-09-2022/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει επίσης να κατέχει μια από τις καθοριζόμενες με το άρθρο 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. ειδικότητες, οι οποίες απαιτούνται για την άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 4441

      • 8 Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υπηρεσιακό έγγραφο

       Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.sepe.gov.gr/dimosiefseis/anakoinoseis/programmata-epimorfosis-se-themata-asfaleias-stin-ergasia-etous-2022-epikairopoiisi-27-09-2022/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 6440

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για την ενασχόληση με θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για την ενασχόληση με θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.sepe.gov.gr/dimosiefseis/anakoinoseis/programmata-epimorfosis-se-themata-asfaleias-stin-ergasia-etous-2022-epikairopoiisi-27-09-2022/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Μπορεί να κατατεθεί είτε από εν ενεργεία υπαλλήλους είτε από συνταξιούχους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7320

      • Νόμος Πρώτο 3850 2010 84 Α

       Περιγραφή Ο νόμος 3850/2010 αποτελεί Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ). Σχετικά είναι τα Άρθρα 12 και 22 του ΚΝΥΑΕ με θέμα το απαιτούµενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας και την επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και εκπροσώπων των εργαζοµένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

      • Υπουργική Απόφαση 5 39278/1823 2018 3001 Β

       Περιγραφή Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203001

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και χρέωση στον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση του φορέα διακινείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία προς τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος Εποπτείας Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων ΙΡΙΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση του φορέα διακινείται από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος προς τον αρμόδιο υπάλληλο μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων ΙΡΙΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του φακέλου της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει το περιεχόμενο του φακέλου που κατέθεσε ο φορέας ως προς την πληρότητα και το περιεχόμενο του. Αν χρειαστεί έρχεται σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο τηλεφωνικά ή με email για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά έγγραφα.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαπίστωση της πληρότητας και ορθότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος αφού ελέγξει τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί διαπιστώνει ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προωθεί τον φάκελο στον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος με θετική εισήγηση.

       Ναι Όχι


      • 5 Διαπίστωση της μη πληρότητας ή/και ορθότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος αφού ελέγξει τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί διαπιστώνει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προωθεί τον φάκελο στον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος με αρνητική εισήγηση.

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος της αίτησης από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος ελέγχει την αίτηση σύμφωνα με την εισήγηση του υπαλλήλου και την προωθεί για υπογραφή στον αρμόδιο Διευθυντή.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαπίστωση της πληρότητας και ορθότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου προωθεί τον φάκελο στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης με θετική εισήγηση.

       Ναι Όχι


      • 8 Διαπίστωση της μη πληρότητας ή/και ορθότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου προωθεί τον φάκελο στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης με αρνητική εισήγηση.

       Ναι Όχι


      • 9 Έλεγχος της αίτησης από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης ελέγχει την αίτηση σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Τμηματάρχη.

       Όχι Όχι


      • 10 Έγκριση της αίτησης και ένταξη στο μητρώο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης εγκρίνει την αίτηση και την προωθεί στον υπάλληλο ο οποίος καταχωρεί τον ενδιαφερόμενο στο μητρώο εκπαιδευτών.

       Ναι Ναι


      • 11 Απόρριψη της αίτησης και μη ένταξη στο μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης απορρίπτει την αίτηση.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.