Οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Πυροσβεστικού Σώματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση98a4cf89-de47-4fbd-b7fd-bdb9d2ed1f14 960413

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Επιτροπή διαχείρισης / Ταμειακή επιτροπή., ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Πυροσβεστικού Σώματος

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Επιτροπή διαχείρισης / Ταμειακή επιτροπή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Πρόκειται για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την οικονομική ενίσχυση ενός Πυροσβεστικού ή Πολιτικού Υπαλλήλου του Πυροσβεστικού Σώματος (ή συγγενών αυτού, σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου) , από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, εφόσον είναι δικαιούχος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώσεις

Η αίτηση αποστέλλεται μέσω Εγκυκλίου 54 (εσωτερική αλληλογραφία Π.Σ.) προς το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων. Σε περίπτωση θανάτου μετόχου, τα μέλη της οικογένειάς του, μπορούν να υποβάλλουν αναφορά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, Σταθμό ή Κλιμάκιο που υπηρετούσε ο μέτοχος, προς το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων. Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της αίτησης και των διακιολογητικών δια ζώσης ή ταχυδρομικά μπορείτε να τα αποστείλετε στο email της Υπηρεσίας: aps.disse.dimsxes@psnet.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δεν προβλέπεται η άσκηση έννομων μέσων
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ταμείο Αλληλοβοήθειας ή Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας του Π.Σ.

      Επίσημος τίτλος

      Δικαιολογητικά για την οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Πυροσβεστικού Σώματος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,


      • 1 Χρήσης Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι μέτοχοι. Μέτοχοι του λογαριασμού δύναται να γίνουν οι εν ενεργεία μόνιµοι πυροσβεστικοί και πολιτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος. Οι παραπάνω µπορούν να γίνουν µέτοχοι ύστερα από αίτησή τους από την ηµεροµηνία σύστασης του λογαριασµού ή την ορκοµωσία τους, εφόσον αυτή είναι µεταγενέστερη. Σε περίπτωση που υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώµάτος δεν καταστεί µέτοχος από τις παραπάνω ηµεροµηνίες, δύναται να υποβάλλει αίτηση σε µεταγενέστερο χρόνο µε την υποχρέωση καταβολής όλων των αναδροµικών του εισφορών και τυγχάνει των ευεργετικών διατάξεων µετά την παρέλευση έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος που δεν είναι µέτοχοι του λογαριασµού και οι οποίοι τραυµατίζονται κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, καθίστανται αυτοδίκαια µέτοχοι από την ηµεροµηνία του συµβάντος, µε την υποχρέωση καταβολής των αναλογούντων σε αυτούς αναδροµικών και τυγχάνουν άµεσα των ευεργετηµάτων.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Σε περίπτωση θανάτου τα µέλη της οικογένειας του μετόχου, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης. Ως µέλη οικογενείας του µετόχου νοούνται η σύζυγος και τα προστατευόµενα τέκνα του και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύζυγος και τέκνα, οι γονείς αυτού.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Πρόσφατη φορολογική δήλωση Φορολογικά πιστοποιητικά

       Πρόσφατη φορολογική δήλωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 3 Εκκαθαριστικό σημείωμα (Ε1) Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εκκαθαριστικό σημείωμα (Ε1)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7140

      • 4 Γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Πυροσβεστικού Σώματος ή εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για μετάβαση στην αλλοδαπή (όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη). Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Πυροσβεστικού Σώματος ή εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για μετάβαση στην αλλοδαπή (όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 8520

      • 5 Αποδεικτικά έγγραφα δαπανών ασθενείας που δεν καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς, όταν υπάρχουν. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αποδεικτικά έγγραφα δαπανών ασθενείας που δεν καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς, όταν υπάρχουν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 7210

      • 6 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4961/2022 και ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4961/2022 και ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 1701

      • 7 Βεβαίωση οικείου Αστυνοµικού Τµήµατος ή άλλης Δηµόσιας Αρχής στις περιπτώσεις θεοµηνιών, πυρκαγιών ή άλλων σοβαρών ατυχηµάτων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση οικείου Αστυνοµικού Τµήµατος ή άλλης Δηµόσιας Αρχής στις περιπτώσεις θεοµηνιών, πυρκαγιών ή άλλων σοβαρών ατυχηµάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 9703

      • 8 Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ήθελε προσκοµιστεί από τον ενδιαφερόµενο (λ.χ. οδοιπορικά έξοδα, διαμονή) ή ήθελε ζητηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης, προς απόδειξη της οικονοµικής του δυσχέρειας και ανάγκης. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ήθελε προσκοµιστεί από τον ενδιαφερόµενο (λ.χ. οδοιπορικά έξοδα, διαμονή) ή ήθελε ζητηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης, προς απόδειξη της οικονοµικής του δυσχέρειας και ανάγκης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 9102

      • 9 IBAN (διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού) δικαιούχου Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       IBAN (διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού) δικαιούχου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Υπουργική Απόφαση 9632 2009 1710 Β
      • 1 Παραβή Αιτημάτων από Δικαιούχους Οικονομικής Ενίσχυσης Ταμείου Αλληλοβοηθείας Πυροσβεστικού Σώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων

       Όχι Όχι


      • 2 Συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης


       Περιγραφή Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει παρόντων τουλάχιστον πέντε εκ των µελών αυτής εκ των οποίων απαραιτήτως ο Πρόεδρος και ο Υγειονοµικός Αξιωµατικός ή οι αναπληρωτές αυτών.

       Σημειώσεις Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του Προέδρου.

       Όχι Όχι


      • 3 Εγκριτική Απόφαση για πραγματοποίηση δαπάνης


       Περιγραφή Ο Γραµµατέας της Επιτροπής Διαχείρισης, αφού συντάξει τα πρακτικά της συνεδρίασης και αυτά υπογραφούν από τα συµµετέχοντα µέλη και τον Πρόεδρο, αποστέλλει έγγραφη εντολή πληρωµής υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο προς την Ταµειακή Επιτροπή που έχει τη λογιστική παρακολούθηση. Με τη λήψη της έγγραφης εντολής πληρωµής ο Πρόεδρος της Ταµειακής Επιτροπής πληρώνει μέσω IBAN, λογαριασμού Εθνικής Τραπέζης τον δικαιούχο.

       Σημειώσεις Ο δικαιούχος οικονομικής ενίσχυσης επιβαρύνεται τα έξοδα της μεταφοράς χρημάτων, σε περίπτωση που είναι δικαιούχος άλλου Τραπεζικού Ιδρύματος.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.