Παραπομπή στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.) του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση72287f4d-d678-497a-8765-0483519908d7 722874

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΦΚΑ, Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης, ΚΕ.Π.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο της ορθότητας και της πληρότητας των γνωματεύσεων των Α’ Υ.Ε. και Β’ Υ.Ε. όσον αφορά στην υγειονομική κρίση κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε οριζόμενων στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) και η έκδοση πορισμάτων επί αυτών και αφορά σε δειγματοληπτικούς ή στοχευμένους ελέγχους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης, ΚΕ.Π.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται να υποβάλλει αίτημα για έλεγχο των γνωματεύσεων που τον αφορούν από την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου. Ο έλεγχος διενεργείται είτε για δειγματοληπτικούς λόγους μετά από εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης (είτε σε τυχαίο δείγμα γνωματεύσεων είτε στοχευμένα ανά περιοχή, ιατρική ειδικότητα, ΚΕ.Π.Α., Α’ Υ.Ε. ή Β’Υ.Ε., κλπ.) είτε υποχρεωτικά λόγω σημαντικής διαφοροποίησης της αποδιδόμενης βαθμίδας αναπηρίας μεταξύ Α’ Υ.Ε. και Β’ Υ.Ε. είτε κατόπιν επαρκώς τεκμηριωμένων καταγγελιών είτε στοχευμένα κατόπιν σχετικού αιτήματος για έλεγχο που αποστέλλεται από άλλον φορέα ή υπηρεσία του Δημοσίου προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης.

Τελευταία ενημέρωση

28/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Παραπομπή στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.)

Σημειώσεις

Ο φορέας ή Υπηρεσία του Δημοσίου/ Καταγγέλων υποβάλει αίτημα ελέγχου είτε απευθείας στη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης είτε μέσω της Γραμματείας ΚΕ.Π.Α. προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης και υπό τη μορφή αιτιολογημένων ενημερωτικών - εισηγητικών σημειωμάτων και με επαρκώς τεκμηριωμένες καταγγελίες.

Αιτήματα για έλεγχο από την Ε.Δ.Ε. δύνανται να αποστέλλονται και αποκλειστικά μέσω των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α. υπό τη μορφή αιτιολογημένου ενημερωτικού - εισηγητικού σημειώματος προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης. Στην περίπτωση υποβαλλόμενου αιτήματος σε Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., το αίτημα εξετάζεται σε πρώτη φάση από τις κατά τόπους Γραμματείες ΚΕ.Π.Α και εφόσον εξακριβωθεί η υπαγωγή τους στις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ.Α. Φ10021/35835/2122/09.12.2013 (Β΄ 96/2014) αποστέλλεται στη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης υπό τη μορφή ενημερωτικού σημειώματος, στο οποίο εκτίθενται τα πραγματικά γεγονότα και οι λόγοι για τους οποίους καθίσταται απαραίτητος ο έλεγχος.

Ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται να υποβάλλει αίτημα για έλεγχο των γνωματεύσεων που τον αφορούν από την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραπομπή στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.) του ΚΕ.Π.Α.


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ιατρών Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών Πιστοποίησης Αναπηρίας
      Μητρώο ΚΕΠΑ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαιτείται εντολή Προϊσταμένου της Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης (Δ.Ι.Α.) για τη διενέργεια του δειγματοληπτικού ελέγχου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απαιτείται να έχει υποβληθεί επαρκώς τεκμηριωμένη καταγγελία στην περίπτωση των ατομικών περιπτώσεων που αφορούν σε πάσης φύσεως καταβαλλόμενες συνταξιοδοτικές παροχές, επιδόματα, οικονομικές ενισχύσεις ή διευκολύνσεις που χορηγούνται από φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή Υπηρεσίες του Δημοσίου στα άτομα με αναπηρία.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Να υφίσταται σημαντική διαφοροποίηση της βαθμίδας αναπηρίας και αποδιδόμενων ποσοστών αναπηρίας μεταξύ Α’ Υ.Ε. και Β’ Υ.Ε. υγειονομικής κρίσης. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός.

       Ναι Ναι

      • 4 Αναπηρίας Να υφίσταται Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) που έχει εκδοθεί από Α Υ.Ε. ή Β Υ.Ε. του ΚΕ.Π.Α. .

       Όχι Όχι

      • 1 Στην περίπτωση καταγγελίας, απαιτείται η αποστολή αιτιολογημένου ενημερωτικού - εισηγητικού σημειώματος στο οποίο εκτείθενται τα πραγματικά γεγονότα και οι λόγοι για τους οποίους καθίσταται απαραίτητος ο έλεγχος. Εισήγηση

       Στην περίπτωση καταγγελίας, απαιτείται η αποστολή αιτιολογημένου ενημερωτικού - εισηγητικού σημειώματος στο οποίο εκτείθενται τα πραγματικά γεγονότα και οι λόγοι για τους οποίους καθίσταται απαραίτητος ο έλεγχος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9779

      • Απόφαση 29 83779 2022 4830 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204830

      • Υπουργική Απόφαση Φ10021/35835/2122 2014 96 Β

       Περιγραφή Σύνθεση και λειτουργία στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου Γνωματεύσεων όλων των Υγειονομικών Επιτροπών Πιστοποίησης Βαθμού Αναπηρίας του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α΄ 270).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200096

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Αυτεπάγγελτος δειγματοληπτικός έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος διενεργείται δειγματοληπτικά και σκοπό έχει τον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας των γνωματεύσεων Α’ ΥΕ και Β’ ΥΕ, είτε σε τυχαίο δείγμα γνωματεύσεων είτε στοχευμένα με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αιτήματος για διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φορέας ή Υπηρεσία του Δημοσίου/ Καταγγέλων υποβάλει αίτημα ελέγχου είτε απευθείας στη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης είτε μέσω της Γραμματείας ΚΕ.Π.Α. προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης και υπό τη μορφή αιτιολογημένων ενημερωτικών - εισηγητικών σημειωμάτων και με επαρκώς τεκμηριωμένες καταγγελίες.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση όπου το αίτημα για έλεγχο από την Ε.Δ.Ε. υποβάλλεται μέσω των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α., το αίτημα εξετάζεται σε πρώτη φάση από τη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και εξακριβώνεται η υπαγωγή του στις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ.Α. Φ10021/35835/2122/09.12.2013 (Β΄ 96/2014) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου. Στην περίπτωση όπου το αίτημα δεν εμπίπτει στις διατάξεις της προαναφερθείσας Υ.Α. , ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος, ενώ στην περίπτωση που εμπίπτει στις διατάξεις, το αίτημα προωθείται στη Δ.Ι.Α. υπό τη μορφή ενημερωτικού σημειώματος εκθέτοντας τα πραγματικά περιστατικά και τους λόγους για τους οποίους καθίσταται απαραίτητος ο έλεγχος από την Ε.Δ.Ε. . Στο ενημερωτικό σημείωμα επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των στοιχείων που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα. Για όσες περιπτώσεις έχει κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος γνησιότητας των ιατρικών δικαιολογητικών η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης/ Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες για επιβεβαίωση της γνησιότητας. Σε τυχόν μη επιβεβαίωση γνησιότητας προβαίνει σε κάθε πρόσθετη ενέργεια που απορρέει από το αποτέλεσμα αυτό, όπως ενημέρωση αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, φορέων κ.ά.

       Ναι Όχι


      • 4 Εντολή για διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης δίνει την εντολή να διενεργηθεί ο σχετικός δειγματοληπτικός έλεγχος.

       Όχι Όχι


      • 5 Προγραμματισμός Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προγραμματίζεται η Επιτροπή που θα διενεργήσει το δειγματοληπτικό έλεγχο σε συνέχεια στης εντολής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης.

       Σημειώσεις Οι ορισθέντες ιατροί της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου μετέχουν εκ περιτροπής στο έργο της Επιτροπής ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ιατρός που συμμετείχε σε Α’Υ.Ε. ή Β’Υ.Ε. για αξιολόγηση αιτούντος δεν δύναται να συμμετέχει στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου, η οποία θα ελέγξει τις γνωματεύσεις που αφορούν τον ίδιο αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 6 Συνεδρίαση Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τη συνεδρίαση, η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου έχει πρόσβαση στον Διοικητικό Φάκελο Αξιολόγησης, ο οποίος περιλαμβάνει τις αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τον Ι.Ε.Φ., τις Γ.Α. και Γ.ΑΠ.Α. και κάθε διοικητικό έγγραφο που αφορά στο φυσικό πρόσωπο και έχει περιέλθει στο Κ.Ε.Π.Α. με οποιαδήποτε διαδικασία.

       Σημειώσεις Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν ειδικής αδείας, να μεταβαίνει επιτόπου στα ΚΕ.Π.Α. ανά την επικράτεια, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο και υποβοηθητικό για το έργο της.

       Όχι Όχι


      • 7 Πόρισμα Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Ε.Δ.Ε. εκδίδει πόρισμα στο οποίο καταγράφεται κάθε αποτέλεσμα των διενεργούμενων ελέγχων προς επεξεργασία και αξιολόγηση για τις περαιτέρω, κατά περίπτωση, επιβεβλημένες διοικητικές ενέργειες από τη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης.

       Σημειώσεις Τα πορίσματα της Επιτροπής θα επέχουν θέση γνωμοδότησης. Στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφαίνεται ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανατροπής των υφιστάμενων γνωματεύσεων, τα περιστατικά θα εισάγονται για επανεξέταση, με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης σε Β’ Υ.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας, στην οποία θα τίθεται υπόψη το εκάστοτε πόρισμα της Ε.Δ.Ε..

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.