Πιστοποιητικό Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση12ec8236-0e86-4b3e-a61f-aebcade45114 600111

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 έως 7

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση πιστοποιητικού Έγκρισης Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

  Παρατηρήσεις

  Τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR (EX/II, EX/III, FL, AT και MEMUs) πρέπει να συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις του Μέρους 9 της Οδηγίας ADR. Η συμμόρφωση του οχήματος πιστοποιείται με την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης, σύμφωνα με το τμήμα 9.1.3 της Οδηγίας ADR. Το Πιστοποιητικό Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR εκδίδεται στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας (Δημόσια και Ιδιωτικά), κατά τον Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο για την έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) οχήματος.

  Διάρκεια Ισχύος

  1 Έτος

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Πιστοποιητικό Έγκρισης για Οχήματα Μεταφοράς Ορισμένων Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Πιστοποιητικό Έγκρισης ADR

       Επίσημος τίτλος

       Πιστοποιητικό Έγκρισης Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Τεχνικές Πεδία συμμόρφωσης είναι απαιτήσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, εξοπλισμό πέδησης, πρόληψη κινδύνων από φωτιά, συσκευών περιορισμού ταχύτητας και σύνδεσης ρυμουλκουμένων, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος (EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU), όπως περιγράφονται στο Μέρος 9 του Παραρτήματος Ι.1.Β του άρθρου 8 της κ.υ.α. Γ5/145078/2021 (Οδηγία ADR).

        Όχι Όχι

       • 1 Βεβαίωση ταχογράφου. Βεβαίωση

        Βεβαίωση ταχογράφου.

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 2 Αντίγραφο ισχύοντος Πρακτικού Δοκιμών Δεξαμενής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR από φορέα ελέγχου της χώρας μας ή για εξοπλισμό υπό πίεση από κοινοποιημένο φορέα. Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο ισχύοντος Πρακτικού Δοκιμών Δεξαμενής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR από φορέα ελέγχου της χώρας μας ή για εξοπλισμό υπό πίεση από κοινοποιημένο φορέα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Απαιτείται στην περίπτωση βυτιοφόρου οχήματος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

        Όχι 6866

       • 3 Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR φορέα άλλης χώρας. Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR φορέα άλλης χώρας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Απαιτείται στην περίπτωση εισαγόμενου οχήματος με ισχύον Πιστοποιητικό Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 6866

       • 4 Αντίγραφο Πρακτικού Δοκιμών Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR αρχικού ελέγχου από ΑΕΙ. Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο Πρακτικού Δοκιμών Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR αρχικού ελέγχου από ΑΕΙ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Απαιτείται στην περίπτωση εισαγόμενου οχήματος χωρίς ισχύον Πιστοποιητικό Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR ή στην περίπτωση ανάριθμου οχήματος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 6866

       • 5 Προηγούμενο Πιστοποιητικό Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR. Πιστοποιητικό

        Προηγούμενο Πιστοποιητικό Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR.

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Απαιτείται εφόσον το όχημα είχε περάσει προηγούμενο περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 8619

       • 6 Βεβαίωση αντιπροσωπίας για τον επιβραδυντή, εφόσον απαιτείται. Βεβαίωση

        Βεβαίωση αντιπροσωπίας για τον επιβραδυντή, εφόσον απαιτείται.

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 9703

       • 7 Πιστοποιητικό σωληνώσεων. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό σωληνώσεων.

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προκειμένου για βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης απαιτείται πιστοποιητικό σωληνώσεων που έχει εκδώσει μηχανολόγος μηχανικός με σχεδιάγραμμα, έγχρωμες φωτογραφίες και δήλωση συμμόρφωσης, σύμφωνα με τους κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

        Όχι 8619

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8, Παράρτημα Ι.1.Β, Μέρος 9 Γ5/145078 2021 3202 Β

        Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A30465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%99%CE%A46?inline=true

        ΑΔΑ ΨΞΣ0465ΧΘΞ-ΙΤ6

       • Υπουργική Απόφαση Άρθρο 2, Άρθρο 9, Άρθρο 13 Παράρτημα Ι σημεία ελέγχου με κωδικό ομάδας 16000 οικ. 19111/192 2019 1003 Β

        Περιγραφή Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%96465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%98%CE%913?inline=true

        ΑΔΑ ΩΡΓΖ465ΧΘΞ-ΘΑ3

       • Υπουργική Απόφαση οικ. Γ4/91661/3951 2019 5059 Β

        Περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Πληροφοριακού συστήματος πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR - Υποχρεώσεις των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) για την καταχώριση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων σχετικά με τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων ADR.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%9D%CE%95465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A8%CE%A86?inline=true

        ΑΔΑ ΩΒΝΕ465ΧΘΞ-ΨΨ6

       • Εγκύκλιος οικ. Γ4/52608/1577 2020

        Περιγραφή Έλεγχος σήμανσης δεξαμενής ADR και αποστολή φωτογραφίας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος πιστοποιητικών οχημάτων ADR ΚΤΕΟ.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%966465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%99%CE%9A%CE%9D?inline=true

        ΑΔΑ 66Ζ6465ΧΘΞ-ΙΚΝ

       • 1 Προσκόμιση οχήματος στο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερομένος προσκομίζει το όχημα προς έλεγχο.

        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ελέγχονται τα δικαιολογητικά πριν τον έλεγχο του οχήματος.

        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος οχήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Το όχημα ελέγχεται ότι ικανοποιεί τα σημεία ελέγχου με κωδικό ομάδας 16000 (Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων κατηγοριών EX/II, EX/III, FL, AT και MEMUs) του Παραρτήματος Ι του άρθρου 13 της υ.α. οικ. 19111/192/2019 (Β΄ 1003) και δεν διαπιστώνονται Σοβαρές ή Επικίνδυνες Ελλείψεις.

        Σημειώσεις Για όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, το οποίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος 9 της Οδηγίας ADR πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό έγκρισης, ο ελάχιστος χρόνος διενέργειας πλήρους περιοδικού τεχνικού ελέγχου προσαυξάνεται κατά δέκα λεπτά της ώρας.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση Πιστοποιητικού Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εκδίδεται το Πιστοποιητικό Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.