Πιστοποιητικό Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση12ec8236-0e86-4b3e-a61f-aebcade45114 600111

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 έως 60 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού Έγκρισης Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων των κατηγοριών EX/II, EX/III, FL, AT και MEMUs από Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας (Δημόσια και Ιδιωτικά).

Τα οχήματα αυτά πρέπει να συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις του Μέρους 9 της Συμφωνίας ADR. Η συμμόρφωση των οχημάτων με τις απαιτήσεις αυτές πιστοποιείται με την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης, σύμφωνα με το τμήμα 9.1.3 της Συμφωνίας ADR.

Το Πιστοποιητικό εκδίδεται τόσο κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος σε κυκλοφορία όσο και πριν την κυκλοφορία του οχήματος στη χώρα μας στο στάδιο που προηγείται της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (σχετική διαδικασία 316411: Άδεια κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Τελευταία ενημέρωση

19/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Έκδοσης Πιστοποιητικού Έγκρισης Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό Έγκρισης για Οχήματα Μεταφοράς Ορισμένων Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Πιστοποιητικό Έγκρισης Οχήματος ADR

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό Έγκρισης Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Βεβαίωση ταχογράφου Βεβαίωση

       Βεβαίωση ταχογράφου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 2 Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Επιθεώρησης Δεξαμενής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR από φορέα επιθεώρησης δεξαμενών ADR της χώρας μας ή για μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση από κοινοποιημένο φορέα. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Επιθεώρησης Δεξαμενής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR από φορέα επιθεώρησης δεξαμενών ADR της χώρας μας ή για μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση από κοινοποιημένο φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται στην περίπτωση βυτιοφόρου οχήματος ή οχήματος συστοιχείας δοχείων (battery vehicle), τόσο κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όσο και κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 3 Προηγούμενο Πιστοποιητικό Έγκρισης Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR από ΚΤΕΟ της χώρας Πιστοποιητικό

       Προηγούμενο Πιστοποιητικό Έγκρισης Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR από ΚΤΕΟ της χώρας

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8619

      • 4 Βεβαίωση αντιπροσωπίας για τον επιβραδυντή Βεβαίωση

       Βεβαίωση αντιπροσωπίας για τον επιβραδυντή

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ζητείται κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος, εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 5 Πιστοποιητικό σωληνώσεων Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό σωληνώσεων

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό σωληνώσεων απαιτείται κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο βυτιοφόρου οχήματος διανομής πετρελαίου θέρμανσης. Εκδίδεται από διπλωματούχους/πτυχιούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς, περιλαμβάνει σχεδιάγραμμα και έγχρωμες φωτογραφίες των σωληνώσεων καθώς και Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με τους κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 6 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Δοκιμής Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR από φορέα επιθεώρησης οχημάτων ADR Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο Πιστοποιητικού Δοκιμής Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR από φορέα επιθεώρησης οχημάτων ADR

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C %CE%94%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82 %CE%9F%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82 ADR

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται πριν την κυκλοφορία του οχήματος στις εξής περιπτώσεις: α) εισαγόμενο όχημα χωρίς ισχύον Πιστοποιητικό Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR από τη χώρα της προηγούμενης ταξινόμησης του οχήματος ή με ισχύον Πιστοποιητικό Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR από τη χώρα της προηγούμενης ταξινόμησης του οχήματος εφόσον τα στοιχεία του Πιστοποιητικού δεν αντιστοιχούν στο όχημα. β) όχημα το οποίο τίθεται για πρώτη φορά στην κυκλοφορία διεθνώς και δεν είναι ελκυστήρας ή όχημα μεταφοράς αποσπώμενης δεξαμενής (demountable tank) άνω των 1.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής (tank-container) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς δεξαμενής σε αφαιρούμενο αμάξωμα (tank swap-body) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς φορητής δεξαμενής (portable tank) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGCs) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς αφαιρούμενων χωνευτηρίων για UN 3257.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 7 Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Έγκρισης Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR από τη χώρα προηγούμενης ταξινόμησης του οχήματος Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Έγκρισης Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR από τη χώρα προηγούμενης ταξινόμησης του οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό κατατίθεται στο ΚΤΕΟ στην περίπτωση εισαγόμενου οχήματος το οποίο πρόκειται να ταξινομηθεί στη χώρα μας και διαθέτει ισχύον Πιστοποιητικό Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR από τη χώρα της προηγούμενης ταξινόμησης του οχήματος και εφόσον τα στοιχεία του Πιστοποιητικού αντιστοιχούν στο όχημα. Στην περίπτωση αυτή το παραγόμενο πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR από το ΚΤΕΟ θα έχει την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού της χώρας προηγούμενης ταξινόμησης, δεν θα έχει διάρκεια ισχύος ένα έτος όπως αναφέρεται στην ενότητα "Βασικές πληροφορίες" της παρούσας διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 8619

      • 8 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου σύμφωνα με τον Κανονισμό UN Αρ. 105 Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου σύμφωνα με τον Κανονισμό UN Αρ. 105

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται στην περίπτωση ελκυστήρα ή οχήματος μεταφοράς αποσπώμενης δεξαμενής (demountable tank) άνω των 1.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής (tank-container) άνω των 3.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς δεξαμενής σε αφαιρούμενο αμάξωμα (tank swap-body) άνω των 3.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς φορητής δεξαμενής (portable tank) άνω των 3.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGCs) άνω των 3.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς αφαιρούμενων χωνευτηρίων για UN 3257, τα οποία τίθενται για πρώτη φορά στην κυκλοφορία διεθνώς και διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σύμφωνα με τον Κανονισμό UN Αρ. 105. Μαζί με το Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου σύμφωνα με τον Κανονισμό UN Αρ. 105 κατατίθενται και βεβαίωση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του κατασκευαστή, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στο όχημα που να μεταβάλλουν την εγκυρότητα της έγκρισης και βεβαίωση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του κατασκευαστή με την οποία βεβαιώνεται ότι οι προσδέσεις είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του κεφ. 9.7. της Συμφωνίας ADR ανάλογα με το είδος της μεταφερόμενης δεξαμενής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 8619

      • 9 Βεβαίωση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του κατασκευαστή, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στο όχημα που να μεταβάλλουν την εγκυρότητα της έγκρισης. Στη βεβαίωση αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος. Βεβαίωση

       Βεβαίωση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του κατασκευαστή, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στο όχημα που να μεταβάλλουν την εγκυρότητα της έγκρισης. Στη βεβαίωση αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται στην περίπτωση ελκυστήρα ή οχήματος μεταφοράς αποσπώμενης δεξαμενής (demountable tank) άνω των 1.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής (tank-container) άνω των 3.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς δεξαμενής σε αφαιρούμενο αμάξωμα (tank swap-body) άνω των 3.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς φορητής δεξαμενής (portable tank) άνω των 3.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGCs) άνω των 3.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς αφαιρούμενων χωνευτηρίων για UN 3257, τα οποία τίθενται για πρώτη φορά στην κυκλοφορία διεθνώς και διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σύμφωνα με τον Κανονισμό UN Αρ. 105.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 9703

      • 10 Βεβαίωση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του κατασκευαστή με την οποία βεβαιώνεται ότι οι προσδέσεις είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του κεφ. 9.7. της Συμφωνίας ADR ανάλογα με το είδος της μεταφερόμενης δεξαμενής. Βεβαίωση

       Βεβαίωση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του κατασκευαστή με την οποία βεβαιώνεται ότι οι προσδέσεις είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του κεφ. 9.7. της Συμφωνίας ADR ανάλογα με το είδος της μεταφερόμενης δεξαμενής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται στην περίπτωση οχήματος μεταφοράς αποσπώμενης δεξαμενής (demountable tank) άνω των 1.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής (tank-container) άνω των 3.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς δεξαμενής σε αφαιρούμενο αμάξωμα (tank swap-body) άνω των 3.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς φορητής δεξαμενής (portable tank) άνω των 3.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGCs) άνω των 3.000 λίτρων ή οχήματος μεταφοράς αφαιρούμενων χωνευτηρίων για UN 3257, τα οποία τίθενται για πρώτη φορά στην κυκλοφορία διεθνώς και διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σύμφωνα με τον Κανονισμό UN Αρ. 105.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 9703

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8, Παράρτημα Ι.1.Β, Μέρος 9 Γ5/145078 2021 3202 Β

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A30465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%99%CE%A46?inline=true

       ΑΔΑ ΨΞΣ0465ΧΘΞ-ΙΤ6

      • Υπουργική Απόφαση Άρθρο 2, Άρθρο 9, Άρθρο 13 Παράρτημα Ι σημεία ελέγχου με κωδικό ομάδας 16000 οικ. 19111/192 2019 1003 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%96465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%98%CE%913?inline=true

       ΑΔΑ ΩΡΓΖ465ΧΘΞ-ΘΑ3

      • Υπουργική Απόφαση οικ. Γ4/91661/3951 2019 5059 Β

       Περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Πληροφοριακού συστήματος πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR - Υποχρεώσεις των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) για την καταχώριση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων σχετικά με τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων ADR.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%9D%CE%95465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A8%CE%A86?inline=true

       ΑΔΑ ΩΒΝΕ465ΧΘΞ-ΨΨ6

      • Εγκύκλιος οικ. Γ4/52608/1577 2020

       Περιγραφή Έλεγχος σήμανσης δεξαμενής ADR και αποστολή φωτογραφίας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος πιστοποιητικών οχημάτων ADR ΚΤΕΟ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%966465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%99%CE%9A%CE%9D?inline=true

       ΑΔΑ 66Ζ6465ΧΘΞ-ΙΚΝ

      • Υπουργική Απόφαση 3 132756 2023 2887 Β

       Περιγραφή Έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και φορείς επιθεώρησης ADR.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9A%CE%9B6465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A8%CE%9E%CE%9C

       ΑΔΑ 9ΚΛ6465ΧΘΞ-ΨΞΜ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 200035 2023 4101 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης αρ. Γ5/145078/2021 (Β’ 3202) με θέμα «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής» για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2022/2407 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2022 «για την τροποποίηση των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με στόχο την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο"

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%99%CE%93465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%93%CE%95%CE%95?inline=true

       ΑΔΑ 69ΙΓ465ΧΘΞ-ΓΕΕ

      • 1 Προσκόμιση οχήματος στο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποδοχή του προσκομιζόμενου οχήματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται τα δικαιολογητικά πριν τον έλεγχο του οχήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το όχημα ελέγχεται ότι ικανοποιεί τα σημεία ελέγχου με κωδικό ομάδας 16000 (Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων κατηγοριών EX/II, EX/III, FL, AT και MEMUs) του Παραρτήματος Ι του άρθρου 13 της υ.α. οικ. 19111/192/2019 (Β΄ 1003) και δεν διαπιστώνονται Σοβαρές ή Επικίνδυνες Ελλείψεις. Εφόσον πρόκειται για εισαγόμενο όχημα με ισχύον πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR από τη χώρα της προηγούμενης ταξινόμησης του οχήματος, πραγματοποιείται μόνο έλεγχος ταυτοποίησης οχήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται το Πιστοποιητικό Έγκρισης Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.