Πιστοποιητικό μεταφοράς τέφρας από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση89b72efd-bce4-4b42-b588-01aff58f9954 897244 Transfer of ashes from abroad to Greece

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4 + (
1
)

Κόστος

10 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται στους συγγενείς αποβιωσάντων στο εξωτερικό Ελλήνων ή και πολιτών άλλων χωρών, οι οποίοι επιθυμούν την μεταφορά της τέφρας των εκλιπόντων τους από το εξωτερικό στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Συνήθως, η διαδικασία διεκπεραιώνεται από τα γραφεία τελετών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού μεταφοράς τέφρας

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επικοινωνεί με την αρμόδια Προξενική Αρχή ή να ελέγχει την ιστοσελίδα αυτής, προκειμένου να ενημερωθεί για τυχόν επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό μεταφοράς τέφρας από το εξωτερικό στην Ελλάδα

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό μεταφοράς τέφρας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D6

       ,,,,


      • 1 Τεχνικές Η τέφρα τοποθετείται υποχρεωτικά από τα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και τις μονάδες αποτέφρωσης οστών νεκρών εντός ειδικού σκεύους (τεφροδόχος) καλά κλεισμένου.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Για τη μεταφορά της τέφρας από εταιρείες παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, πρέπει αυτή να βρίσκεται εντός σφραγισμένης τεφροδόχου και συνοδεύεται από πιστοποιητικό αποτέφρωσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταβάλλεται στο Προξενείο. 10 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Ληξιαρχική πράξη θανάτου επιχωρίων Αρχών (χώρας στην οποία συνέβη το γεγονός). Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική πράξη θανάτου επιχωρίων Αρχών (χώρας στην οποία συνέβη το γεγονός).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η ληξιαρχική πράξη θανάτου πρέπει να είναι θεωρημένη με σφραγίδα apostille όπου αυτό απαιτείται, μεταφρασμένη στα ελληνικά και με επικυρωμένη την υπογραφή του μεταφραστή από την Προξενική Αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 2 Πιστοποιητικό Αποτέφρωσης από το αποτεφρωτήριο. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Αποτέφρωσης από το αποτεφρωτήριο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι επικυρωμένο με σφραγίδα apostille, όπου αυτό απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Έγγραφο άδειας εξόδου από τη χώρα. Άδεια

       Έγγραφο άδειας εξόδου από τη χώρα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από το γραφείο τελετών και είναι θεωρημένο με σφραγίδα apostille, όπου αυτό απαιτείται, μεταφρασμένο στα ελληνικά και με επικυρωμένη την υπογραφή του μεταφραστή).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 4 Έγγραφο με τα στοιχεία πτήσης προς Ελλάδα (σε όποιες χώρες απαιτείται), μεταφρασμένο στα ελληνικά και με επικυρωμένη την υπογραφή του μεταφραστή. Έγγραφο

       Έγγραφο με τα στοιχεία πτήσης προς Ελλάδα (σε όποιες χώρες απαιτείται), μεταφρασμένο στα ελληνικά και με επικυρωμένη την υπογραφή του μεταφραστή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 4084

      • 5 Ληξιαρχική πράξη θανάτου από το Μητρώο Πολιτών. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική πράξη θανάτου από το Μητρώο Πολιτών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Η ληξιαρχική πράξη θανάτου εκτυπώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Προξενείου, αφού πρώτα έχει καταχωρίσει τα απαιτούμενα στοιχεία στο Μητρώο Πολιτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • Προεδρικό Διάταγμα 16 2014 24 Α

       Περιγραφή Προξενικά τέλη και δικαιώματα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/Download Small/?fek pdf=20140100024

      • Νόμος 299, 300, 307 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Καθήκοντα Έμμισθων Προξενικών Αρχών, Προξενικών Γραφείων Πρεσβειών και Άμισθων Προξενικών Αρχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 παρ. 3 210 1975 63 Α

       Περιγραφή Περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19750100063

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση από τον πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή από το Προξενείο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Προξενείου παραλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού.

       Όχι Όχι


      • 3 Ελεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Προξενείου εξετάζει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαπίστωση ότι έχει δηλωθεί ο θάνατος στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάληλλος του Προξενείου διαπιστώνει, είτε μέσω των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος είτε μέσω του Μητρώου Πολιτών, ότι έχει προηγηθεί η δήλωση θανάτου στο Μητρώο Πολιτών.

       Ναι Όχι


      • 5 Διαπίστωση ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάληλλος του Προξενείου διαπιστώνει, είτε μέσω των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος είτε μέσω του Μητρώου Πολιτών, ότι δεν έχει προηγηθεί η δήλωση θανάτου στο Μητρώο Πολιτών.

       Ναι Όχι


      • 6 Καταχώριση στοιχείων στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία στο Μητρώο Πολιτών.

       Ναι Όχι


      • 7 Εκτύπωση ληξιαρχικής πράξης θανάτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκτύπωση από το Μητρώο Πολιτών της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

       Ναι Όχι


      • 8 Ελεγχος για την ορθότητα της ληξιαρχικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελεγχος για την ορθότητα των αναγραφομένων στοιχείων της ληξιαρχικής πράξης.

       Ναι Όχι


      • 9 ΄Εκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος μετά τον έλεγχο της ορθότητας στοιχείων, εκδίδει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου.

       Ναι Όχι


      • 10 Εκτύπωση ληξιαρχικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εκτυπώνει όσα αντίγραφα ληξιαρχικής πράξης ζητηθούν.

       Ναι Όχι


      • 11 Πληρωμή από τον αιτούντα για την ληξιαρχική πράξη θανάτου, τέλους δέκα (10) ευρώ


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών καταθέτει στο Προξενείο το ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά αντίγραφο για την πληρωμή του τέλους.

       Ναι Όχι


      • 12 ΄Εκδοση του πιστοποιητικού μεταφοράς τέφρας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος συντάσσει και εκδίδει το πιστοποιητικό μεταφοράς τέφρας.

       Όχι Όχι


      • 13 Πληρωμή πιστοποιητικού μεταφοράς τέφρας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εισπράττει δέκα (10) ευρώ και επικολλά στο πιστοποιητικό το προξενικό ένσημο.

       Όχι Όχι


      • 14 Παράδοση του πιστοποιητικού στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Προξενική Αρχή παραδίδει αυθημερόν το πιστοποιητικό στον αιτούντα.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.