Πιστοποιητικό μεταφοράς σορού από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηae278aef-ebc2-4663-9b27-028e0a39c76a 846510 Transfer of a corpse from abroad to Greece

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 + (
1
)

Κόστος

10 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται στους συγγενείς αποβιωσάντων στο εξωτερικό Ελλήνων ή και πολιτών άλλων χωρών, οι οποίοι επιθυμούν τη μεταφορά σορού των εκλιπόντων τους από το εξωτερικό στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για πληροφορίες επί ειδικοτέρων θεμάτων όπως λ.χ μεταφορά σορών και απαραίτητα δικαιολογητικά θανόντων από COVID-19 παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Υπουργείο Υγείας (e-mail: ddy@moh.gov.gr).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη μεταφορά σορού από το εξωτερικό στην Ελλάδα.

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επικοινωνεί με την αρμόδια Προξενική Αρχή ή να ελέγχει την ιστοσελίδα αυτής, προκειμένου να ενημερωθεί για τυχόν επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό μεταφοράς σορού από το εξωτερικό στην Ελλάδα

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό μεταφοράς σορού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D6

       ,,,


      • 1 Τεχνικές Για τη μεταφορά της σορού θα πρέπει να γίνει ταρίχευση του νεκρού σύμφωνα με τους επιστημονικούς κανόνες.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Ο νεκρός θα πρέπει να τεθεί μέσα σε κλειστή μεταλλική λάρνακα, της οποίας ο πυθμένας να έχει καλυφθεί με στρώμα 5 εκ. απορροφητικής ύλης εμποτισμένης με αντισηπτική και ταριχευτική ουσία.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Στην περίπτωση που ο θάνατος οφείλεται σε νόσο μεταδοτική θα πρέπει το σώμα να καλυφθεί με κάλυμα που θα περιέχει αντισηπτικό υγρό.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Η μεταλλική λάρνακα θα πρέπει να κλειστεί σε αεροστεγές ξύλινο φέρετρο και να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορεί να μετακινηθεί.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Η σφράγιση της σορού γίνεται ενώπιον των Προξενικών Αρχών κατόπιν ραντεβού.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταβάλλεται στο Προξενείο 10 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Ιατρικό πιστοποιητικό νοσοκομείου ή κλινικής αλλοδαπής περί της αιτίας θανάτου (θεωρημένο με σφραγίδα apostille όπου αυτό απαιτείται, μεταφρασμένο στα ελληνικά και με επικυρωμένη την υπογραφή του μεταφραστή από την Προξενική Αρχή). Πιστοποιητικό

       Ιατρικό πιστοποιητικό νοσοκομείου ή κλινικής αλλοδαπής περί της αιτίας θανάτου (θεωρημένο με σφραγίδα apostille όπου αυτό απαιτείται, μεταφρασμένο στα ελληνικά και με επικυρωμένη την υπογραφή του μεταφραστή από την Προξενική Αρχή).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Πιστοποιητικό ταρίχευσης (θεωρημένο με σφραγίδα apostille όπου αυτό απαιτείται, μεταφρασμένο στα ελληνικά και με επικυρωμένη την υπογραφή του μεταφραστή από την Προξενική Αρχή). Αφορά στη βεβαίωση από τις αρμόδιες Αρχές οτι ακολουθήθηκε η διαδικασία ταρίχευσης της σορού. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ταρίχευσης (θεωρημένο με σφραγίδα apostille όπου αυτό απαιτείται, μεταφρασμένο στα ελληνικά και με επικυρωμένη την υπογραφή του μεταφραστή από την Προξενική Αρχή). Αφορά στη βεβαίωση από τις αρμόδιες Αρχές οτι ακολουθήθηκε η διαδικασία ταρίχευσης της σορού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Ληξιαρχική πράξη θανάτου των επιχώριας Αρχής (χώρας στην οποία βρισκόταν ο θανόντας) Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική πράξη θανάτου των επιχώριας Αρχής (χώρας στην οποία βρισκόταν ο θανόντας)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η ληξιαρχική πράξη θανάτου πρέπει να είναι θεωρημένη με σφραγίδα apostille όπου αυτό απαιτείται, μεταφρασμένη στα ελληνικά και με επικυρωμένη την υπογραφή του μεταφραστή από την Προξενική Αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 4 Ιατρικό πιστοποιητικό στο οποίο δηλώνεται οτι ο θανών δεν έπασχε από μεταδοτική ασθένεια τους τελευταίους έξι μήνες που προηγήθηκαν του θανάτου (θεωρημένο με σφραγίδα apostille όπου αυτό απαιτείται, μεταφρασμένο στα ελληνικά και με επικυρωμένη την υπογραφή του μεταφραστή από την Προξενική Αρχή). Πιστοποιητικό

       Ιατρικό πιστοποιητικό στο οποίο δηλώνεται οτι ο θανών δεν έπασχε από μεταδοτική ασθένεια τους τελευταίους έξι μήνες που προηγήθηκαν του θανάτου (θεωρημένο με σφραγίδα apostille όπου αυτό απαιτείται, μεταφρασμένο στα ελληνικά και με επικυρωμένη την υπογραφή του μεταφραστή από την Προξενική Αρχή).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Εξουσιοδότηση από οικείο του θανόντα που επιβεβαιώνει τη μεταφορά της σορού. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση από οικείο του θανόντα που επιβεβαιώνει τη μεταφορά της σορού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή Προξενείο ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 6 ΄Εγγραφο άδειας εξόδου από τη χώρα. Άδεια

       ΄Εγγραφο άδειας εξόδου από τη χώρα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από το γραφείο τελετών, μεταφρασμένο στα ελληνικά και με επικυρωμένη την υπογραφή του μεταφραστή από την Προξενική Αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 7 Έγγραφο με τα στοιχεία πτήσης προς Ελλάδα (όπου αυτό απαιτείται) μεταφρασμένο στα ελληνικά και με επικυρωμένη την υπογραφή του μεταφραστή από την Προξενική Αρχή. Έγγραφο

       Έγγραφο με τα στοιχεία πτήσης προς Ελλάδα (όπου αυτό απαιτείται) μεταφρασμένο στα ελληνικά και με επικυρωμένη την υπογραφή του μεταφραστή από την Προξενική Αρχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 8 Ληξιαρχική πράξη θανάτου από το Μητρώο Πολιτών Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική πράξη θανάτου από το Μητρώο Πολιτών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Η ληξιαρχική πράξη θανάτου εκτυπώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Προξενείου, αφού πρώτα έχει καταχωρίσει τα απαιτούμενα στοιχεία στο Μητρώο Πολιτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • Νόμος 299, 300, 307 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Καθήκοντα Έμμισθων Προξενικών Αρχών, Προξενικών Γραφείων Πρεσβειών και Άμισθων Προξενικών Αρχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 1315 1983 3 Α

       Περιγραφή Με σκοπό τη διευκόλυνση της διακρατικής μεταφοράς σορών συνάφθηκε η " Σύμβαση 80/26 Οκτωβρίου 1983 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την μεταφορά των ανρθωπίνων σορών μεταξύ των Κρατών Μελών του", στην οποία προσχώρησε και η Ελλάδα και κύρωσε με τον Νόμο 1315/1983.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100003

      • Προεδρικό Διάταγμα 210 1975 63 Α

       Περιγραφή Ρυθμίζονται τα ζητήματα ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19750100063

      • Προεδρικό Διάταγμα 16 2014 24 Α

       Περιγραφή Προξενικά τέλη και δικαιώματα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100024

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση από τον πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή από το Προξενείο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Προξενείου παραλαμβάνει τα απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση του πιστοποιητικού.

       Όχι Όχι


      • 3 Ελεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Προξενείου παραλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση στοιχείων στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία στο Μητρώο Πολιτών.

       Όχι Όχι


      • 5 Εκτύπωση ληξιαρχικής πράξης θανάτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκτύπωση από το Μητρώο Πολιτών της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου.

       Όχι Όχι


      • 6 ΄Ελεγχος για την ορθότητα της ληξιαρχικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή ΄Ελεγχος για την ορθότητα ων αναγραφόμενων στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 7 ΄Εκδοση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος μετά τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων, εκδίδει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου.

       Όχι Όχι


      • 8 Εκτύπωση ληξιαρχικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εκτυπώνει όσα αντίγραφα της ληξιαρχικής πράξης ζητηθούν

       Όχι Όχι


      • 9 Πληρωμή από τον αιτούντα τέλους δέκα (10) ευρώ


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών καταθέτει στο Προξενείο το ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά αντίγραφο για την πληρωμή του τέλους.

       Όχι Όχι


      • 10 ΄Εκδοση του πιστοποιητικού μεταφοράς σορού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος συντάσσει και εκδίδει το πιστοποιητικό μεταφοράς σορού.

       Όχι Όχι


      • 11 Πληρωμή πιστοποιητικού μεταφοράς σορού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εισπράττει 10 ευρώ και επικολλά στο πιστοποιητικό το προξενικό ένσημο.

       Όχι Όχι


      • 12 Παράδοση του πιστοποιητικού στον αιτούντα


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Προξενική Αρχή παραδίδει αυθημερόν το πιστοποιητικό στον αιτούντα.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.