Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση251f829e-c874-4fa1-8ec8-4d3224848e90 251829

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τους άρρενες που πρόκειται να υπηρετήσουν στο στρατό και τους ζητούνται από τα στρατολογικά γραφεία πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να αποδεικνύει τις προϋποθέσεις για την αιτούμενη μειωμένη θητεία (π.χ προστάτης οικογένειας, τρίτεκνοι- πολύτεκνοι). Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το δήμο που ο ενδιαφερόμενος έχει κανονική εγγραφή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Εάν οι γονείς έχουν κανονική εγγραφή σε διαφορετικό Δήμο ζητείται και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον άλλο Δήμο.

Τελευταία ενημέρωση

03/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για Στρατολογική Χρήση

Σημειώσεις

Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τον λόγο και την προυπόθεση προκειμένου για να του χορηγηθεί το πιστοποιητικό

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό από το δημοτολόγιο για μείωση θητείας ή αναβολή στο στρατό

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Εγγραφή στο δημοτολόγιο δήμου της Χώρας. Έλληνας Πολίτης

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Η αίτηση και η η υπ. δήλωση κατατίθενται από τον γονέα σε περίπτωση που ο στρατεύσιμος είναι ανήλικος

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Προστάτης ανήλικου τέκνου

       Όχι Όχι

      • 4 Οικογενειακές Τέκνο από τρίτεκνη, πολύτεκνη οικογένεια

       Ναι Ναι

      • 5 Οικονομικές Γονέας ανίκανος για εργασία

       Ναι Ναι

      • 6 Οικογενειακές Υπερήλικες γονείς

       Ναι Ναι

      • 7 Οικογενειακές Αναβολή λόγω υπηρετούντος αδερφού.

       Ναι Ναι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην υπεύθυνη δήλωση ο αιτών αναγράφει αναλυτικά την οικογενειακή του κατάσταση, υπάρχει ανάλογο υπόδειγμα το οποίο ζητείται απο τον οικείο δήμο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Επίσημο έγγραφο Παραταση έκδοσης πιστοποιητικου οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση 7240 2023

       Περιγραφή Με την 70/2023 Εγκύκλιo της Δ/νσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης σας ενημερώσαμε, μεταξύ άλλων, περί της κατάργησης έκδοσης πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4961/2022 (Α’ 146) και ειδικότερα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 τουάρθρου 60, που ορίζει ότι «Τα στοιχεία των στρατεύσιμων, τα οποία είναι απαραίτητα στις στρατολογικές υπηρεσίες, διατίθενται μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύστημα Μητρώο Πολιτών ….». Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, με το αριθ. πρωτ. Φ.429.1/4/212410/Σ.449 /19.1.2023 έγγραφό του, αιτείται την τροποποίηση της Εγκυκλίου μας ως προς εν λόγω ζήτημα, την οποία και αποδεχόμαστε, έως ότου ολοκληρωθεί η άντληση του συνόλου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση, από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», μέσω διαλειτουργικότητας.

       ΑΔΑ https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2023/01/egk70-3426-20230111.pdf

      • Νόμος 115 4483 2017 107 Α

       Περιγραφή Δημιουργία Μητρώου Πολιτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100107

      • Νόμος 14-18 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Προεδρικό Διάταγμα 497 1991 180 Α

       Περιγραφή Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στα δημοτολόγια, όπως καταρτιστηκε από την Ειδική Επιτροπή ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 1 του Ν.1084/1980

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100180

      • Εγκύκλιος 70 2023

       Περιγραφή Νέες διατάξεις για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Δημοτολόγιο, εκκρεμείς υποθέσεις Μητρώων Αρρένων και λοιπά θέματα.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2023/01/egk70-3426-20230111.pdf

       ΑΔΑ ΑΔΑ:6ΑΜΟ46ΜΤΛ6-Ο24

      • Νόμος 60-62 4961 2022 146 Α

       Περιγραφή Κατάργηση Μητρώων Αρρένων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100146

      • 1 Ταυτοποίηση Αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση και έκδοση αποδεικτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Ανάθεση σε υπάλληλο για έκδοση Πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Παραγωγή εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Χορήγηση πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.