Προγράμματα επενδύσεων για οινοποιητικές επιχειρήσεις

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση13b9e035-2db4-4171-8847-7da2e7e7e211 824310

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

13 έως 14

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά τις οινοποιητικές επιχειρήσεις και Ενώσεις Παραγωγών που μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικό φάκελο για χρηματοδότηση δράσεων επενδυτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου, στο marketing των οινικών προϊόντων και στην βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής της εταιρίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ με τίτλο: Επενδύσεις Επιχειρήσεων Οινοποιήσης

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση κατά της απόφασης αξιολόγησης αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη στο πρόγραμμα επενδύσεων για οινοποιητικές επιχειρήσεις του άρθρου 50 του Καν 1308/2013


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι αιτούμενες δράσεις και οι αναλυτικές ενέργειες της αίτησης πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένες και περιλαμβάνουν τις αιτούμενες δαπάνες αναλυτικά.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υφίστανται οι εγγυήσεις για τη διασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων ώστε να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η επένδυση.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Χρήση κωδικών πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια λειτουργίας οινοποιείου. Άδεια

       Άδεια λειτουργίας οινοποιείου.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άδεια λειτουργίας οινοποιείου μαζί με άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού της υφιστάμενης κατάστασης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σχετικά στην εθνική νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Δήλωση Μηχανικού του ν. 4495/2017 Βεβαίωση

       Δήλωση Μηχανικού του ν. 4495/2017

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δήλωση Μηχανικού του ν. 4495/2017 με σφραγίδα και υπογραφή του Μηχανικού, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ. Απαιτούνται και τα δύο μέρη (Βεβαίωση και Ανάλυση). Ακόμη και σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ένταξη σε προηγούμενο νόμο, απαιτείται η έκδοση δήλωσης μηχανικού του ν. 4495/2017.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Μελέτη σκοπιμότητας επένδυσης. Μελέτη

       Μελέτη σκοπιμότητας επένδυσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μελέτη σκοπιμότητας των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσουν καθώς και να παρουσιάσουν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων τους, καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και ανάλυση/τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της κάθε μία αιτούμενης ενέργειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής) του νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής) του νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής) του νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα περί: - Τρόπου κάλυψης ιδίας συμμετοχής της επένδυσης. - Μη υποβολής των ίδιων επενδυτικών δαπανών για ενίσχυση σε άλλο επενδυτικό πρόγραμμα. - Περί μη εκκρεμότητας εντολής ανάκτησης εις βάρος του αιτούντος. - Της ιδιότητας που τον καθιστά εν δυνάμει δικαιούχο (π.χ. ΜΜΕ, ατομική επιχείρηση, επαγγελματίας αγρότης κ.λπ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. (Το Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ή αναλόγως των περιπτώσεων από την εκάστοτε αρμόδια δικαστική αρχή περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή-εξυγίανση, μη κατάθεση αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου, έχουν καταργηθεί).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 6 Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από χρηματοπιστωτικό οργανισμό πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, βεβαίωση τράπεζας για καταθέσεις στο όνομα της αιτούμενης επιχείρησης ή/και των κύριων μετόχων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 7 Τεχνικά σχέδια Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεχνικά σχέδια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι αιτήσεις στήριξης θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τεχνικά σχέδια σε περίπτωση ανακαίνισης-εκσυγχρονισμού ή επέκτασης του κτιρίου, ανάλογα του είδους του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, όπως π.χ. - τοπογραφικό διάγραμμα, - διάγραμμα κάλυψης, - κατόψεις, - σχέδια διάταξης εξοπλισμού (π.χ μηχανολογικού εξοπλισμού, κατασκευές, κ.ά) με σχετικό υπόμνημα, τόσο της υφιστάμενης όσο και της προτεινόμενης κατάστασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 8 Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efka.gov.gr/el/apodeiktiko-asphalistikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 9 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 10 Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://services.businessportal.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. Όλες οι εταιρίες είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 11 Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης για τους δικαιούχους σε μορφή εταιρείας. Στις περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η νομική μορφή είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. προσκομίζεται υποχρεωτικά το ΦΕΚ δημοσίευσης της τελευταίας τροποποίησής του καταστατικού. Ενώ για ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται η έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης για τους δικαιούχους σε μορφή εταιρείας. Στις περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η νομική μορφή είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. προσκομίζεται υποχρεωτικά το ΦΕΚ δημοσίευσης της τελευταίας τροποποίησής του καταστατικού. Ενώ για ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται η έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης για τους δικαιούχους σε μορφή εταιρείας. Στις περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η νομική μορφή είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. προσκομίζεται υποχρεωτικά το ΦΕΚ δημοσίευσης της τελευταίας τροποποίησής του καταστατικού. Ενώ για ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται η έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 12 Στοιχεία φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων Φορολογικά πιστοποιητικά

       Στοιχεία φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ανάλογα την εταιρία Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης. Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τις δύο (2) προηγούμενες κλεισμένες χρήσεις της αίτησης, υπογεγραμμένοι αρμοδίως και κοινοποίηση αυτών στο Γ.Ε.Μ.Η. Προσάρτημα ή Έκθεση Διαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης. Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ζητείται αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου Μελών, με Υπεύθυνη Δήλωση πιστότητας αντιγράφου και εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών και άλλων Συλλογικών Φορέων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εισοδηματικές

       Όχι 7140

      • 13 Πιστοποιητικό παραγωγής βιολογικών προϊόντων από τον πιστοποιών Οργανισμό. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό παραγωγής βιολογικών προϊόντων από τον πιστοποιών Οργανισμό.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την απόδοση βαθμολογίας στο κριτήριο «Παραγωγή βιολογικών προϊόντων», που δύναται να αποδοθεί μόνο για ιδιόκτητους αμπελώνες, απαιτείται προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού βιολογικής καλλιέργειας βάσει της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 14 Πιστοποιητικό οίνου για τους παραγώμενούς οίνους ΠΟΠ, ΠΓΕ, ποικιλιακούς, και ονομασίας κατά παράδοση Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό οίνου για τους παραγώμενούς οίνους ΠΟΠ, ΠΓΕ, ποικιλιακούς, και ονομασίας κατά παράδοση

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την απόδοση βαθμολογίας στο κριτήριο «Παραγωγή προϊόντων ποιότητας» απαιτείται η προσκόμιση του εγγράφου της αντίστοιχης Πιστοποίησης Οίνου από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Υπουργική Απόφαση Aριθμ. 1496/149067 2021 2735 Β

       Περιγραφή Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202735

      • Υπουργική Απόφαση 2841/315537 2021 5648 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1496/149067/7-6-2021 υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023» (Β΄2735).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205648

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή και αξιολόγηση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αξιολόγηση της αίτησης απο το αρμόδιο Τμήμα και της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2

       Ναι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση αίτησης (ψηφιακά)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αξιολόγηση αίτησης μόνο ψηφιακά

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση του αποτελέσματος της αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση προένταξης αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απόφαση προένταξης αιτήσεων στις οποίες περιλαμβάνεται η βαθμολογία και το ποσό έγκρισης μετά το πέρας της αξιολόγησης. Οι αιτούντες έχουν την δυνατότητα κατάθεσης ένστασης μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας εντός 10ημερολογιακών ημερών.

       Ναι Όχι


      • 7 Κατάθεση ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αξιολόγηση των ενστάσεων των αιτούντων από το αρμόδιο Τμήμα και τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών όταν αυτό απαιτείται.

       Ναι Όχι


      • 8 Απόρριψη της ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 9 Απόφαση οριστικής ένταξης στο μέτρο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Γενική Δ/νση Τροφίμων κατατάσσει τους αιτούντες στην τελική κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων και εκδίδει για τον καθένα ατομική απόφαση ένταξης στο μέτρο των επενδύσεων.

       Ναι Όχι


      • 10 Κατάθεση αίτησης τροποποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2

       Όχι Όχι


      • 11 Αξιολόγηση αίτησης τροποποίησης ένταξης στο μέτρο των επενδύσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αξιολόγησης αίτησης τροποποίησης ένταξης στο μέτρο των επενδύσεων

       Όχι Όχι


      • 12 Έκδοση απόφασης τροποποίησης ένταξης στο μέτρο των επενδύσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης τροποποίησης ένταξης στο μέτρο των επενδύσεων ατομικά.

       Όχι Ναι


      • 13 Κατάθεση αίτησης πληρωμής


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.