Προσθήκη κυρίου ονόματος σε ληξιαρχική πράξη γέννησης λόγω αλλαγής θρησκεύματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb2314b35-4f01-4b45-b195-110dc8839f21 231435

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Ληξιαρχεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2 +
  (1)

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Ημέρα

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην προσθήκη κυρίου ονόματος στη ληξιαρχική πράξη γέννησης λόγω αλλαγής θρησκεύματος. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πολίτης μετέβαλε το θρήσκευμά του και η μεταβολή αυτή κατά το ίδιο θρήσκευμα είναι σύμφυτη με πρόσδοση νέου ονόματος, επέρχεται και πολιτειακά μεταβολή του κυρίου ονόματος με προσθήκη του προσδοθέντος ονόματος στο ήδη υπάρχον.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση προσθήκης κυρίου ονόματος στην ληξιαρχική πράξη γέννησής μου λόγω αλλαγής θρησκεύματος


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Προσθήκη κυρίου ονόματος σε ληξιαρχική πράξη γέννησης λόγω αλλαγής θρησκεύματος

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώριση της μεταβολής θρησκεύματος στην ληξιαρχική πράξη γέννησης, σύμφωνα με την οποία επέρχεται η προσθήκη του προσδοθέντος ονόματος στο ήδη υπάρχον.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα


        Όχι Όχι

       • 1 Επίδειξη δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Επίδειξη δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 2 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Σημειώσεις: Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώριση μεταβολής θρησκεύματος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9224

       • 3 Επίσημο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η πρόσδοση νέου ονόματος λόγω μεταβολής θρησκεύματος. Έγγραφο

        Επίσημο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η πρόσδοση νέου ονόματος λόγω μεταβολής θρησκεύματος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4084

       • Νόμος 14 344 1976 143 Α

        Περιγραφή Μεταβολές σε ληξιαρχικές πράξεις

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100146

       • Νόμος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 456 1984 164 Α

        Περιγραφή Δικαιοπραξίες

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100164

       • Νόμος 13 2019 211 Α

        Περιγραφή Σύνταγμα της Ελλάδας - Θρήσκευμα

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100211

       • 1 Παραλαβή της αίτησης ενδιαφερομένου - Πρωτοκόλληση


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το αρμόδιο Ληξιαρχείο παραλαμβάνει τη σχετική αίτηση.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο Ληξίαρχος του Ληξιαρχείου σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ενδιαφερόμενου ελέγχει την αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και αναζητά αυτεπάγγελτα την ληξιαρχική πράξη.

        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση μεταβολής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ο Ληξίαρχος καταχωρίζει τη μεταβολή στην ληξιαρχική πράξη γέννησης.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.