Προσφορά θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας από φορείς του Δημοσίου Τομέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση38b558a9-7194-4e18-b268-a02d9f19c59a 385589

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 έως 6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την εγγραφή φορέα του Δημοσίου Τομέα στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας ή / και την καταγραφή προσφοράς θέσεων μαθητείας για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ και Δ.Β.Μ ασκείται από το Τμήμα Β Σύνδεσης Ε.Ε.Κ και Δ.Β.Μ με την Αγορά Εργασίας της ανωτέρω Διεύθυνσης.

Στοιχεία επικοινωνίας dpd-vetlabor@minedu.gov.gr,

2103442323, 2103442803, 2103442926

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας

Σημειώσεις

Οι φορείς του Δημοσίου Τομέα ορίζουν αρμόδιο υπάλληλο για την καταγραφή τους και την προσφορά θέσεων μαθητείας ο οποίος εισέρχεται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Μαθητείας με ταυτοποίηση μέσω taxisnet. Η αίτηση περιλαμβάνει στοιχεία του φορέα και καταγραφή πλήθους και ειδικότητες μαθητευομένων για τις οποίες προσφέρονται θέσεις μαθητείας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Οι αιτήσεις των φορέων του Δημοσίου Τομέα, ελέγχονται από το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ Δ.Β.Μ του ΥΠΑΙΘΑ και από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών πριν την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ με θέμα "Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητείας σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2023-24" Δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία άσκηση έννομων μέσων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χρήση του ΠΣ για την καταγραφή προσφοράς θέσεων μαθητείας από φορείς του Δημοσίου Τομέα

      Επίσημος τίτλος

      Προσφορά θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας από φορείς του Δημοσίου Τομέα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Για τη συμμετοχή του φορέα απαιτείται ο φορέας να ανήκει στους φορείς του Δημόσιου Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διαθεσιμότητας Για τη συμμετοχή ενός φορέα του Δημοσίου Τομέα στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας είναι υποχρεωτική η ύπαρξη έμπειρου στελέχους συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με τον μαθητευόμενο ως εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας, ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας,

       Όχι Όχι

      • 3 Αποκλειστικότητας Ο φορέας του Δημοσίου Τομέα οφείλει να ορίσει αρμόδιο υπάλληλο μέσω υπηρεσιακού email στο e-mathiteia@sch.gr αναφέροντας τα στοιχεία του υπαλλήλου και το ΑΦΜ του.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται η δυνατότητα σύνδεσης του ορισμένου υπαλλήλου από τον φορέα του Δημοσίου Τομέα με στοιχεία taxisnet

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση ΔΣ ή αρμοδίου οργάνου Πρακτικό

       Απόφαση ΔΣ ή αρμοδίου οργάνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η σχετική απόφαση θα πρέπει να έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς δεν απαιτείται η μεταφόρτωση αρχείων παρά μόνο η καταχώριση του ΑΔΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Βεβαίωση Δέσμευσης πίστωσης τρέχοντος έτους Βεβαίωση

       Βεβαίωση Δέσμευσης πίστωσης τρέχοντος έτους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η σχετική βεβαίωση θα πρέπει να έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς δεν απαιτείται η μεταφόρτωση αρχείων παρά μόνο η καταχώριση του ΑΔΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης τρέχοντος έτους Βεβαίωση

       Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης τρέχοντος έτους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η σχετική βεβαίωση θα πρέπει να έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς δεν απαιτείται η μεταφόρτωση αρχείων παρά μόνο η καταχώριση του ΑΔΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Απόφαση προέγκρισης πίστωσης επόμενου έτους Βεβαίωση

       Απόφαση προέγκρισης πίστωσης επόμενου έτους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η σχετική βεβαίωση θα πρέπει να έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς δεν απαιτείται η μεταφόρτωση αρχείων παρά μόνο η καταχώριση του ΑΔΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης επόμενων ετών Βεβαίωση

       Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης επόμενων ετών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η σχετική βεβαίωση θα πρέπει να έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς δεν απαιτείται η μεταφόρτωση αρχείων παρά μόνο η καταχώριση του ΑΔΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9703

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1, 3, 5-9 2021 4146 Β

       Περιγραφή ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Άρθρο 1 - Ορισμοί Άρθρο 3 - Προγράμματα Μάθησης σε εργασιακό χώρο Άρθρο 5 - Συμμετοχή των εργοδοτών στο πρόγραμμα μαθητείας Άρθρο 6 - Συνεργασία των εκπαιδευτικών δομών και εργοδοτών στο πρόγραμμα μαθητείας Άρθρο 7 - Σύμβαση μαθητείας - Χρηματοδότηση Άρθρο 8 - Συνθήκες εργασίας και μάθησης του μαθητευόμενου Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμτέχουν στην υλοποίηση μαθητείας Άρθρο 10 - Προδιαγραφές για τους εκπαιδευτές στον εργασιακό χώρο

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204146

      • Νόμος 35, 38 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Άρθρο 35 Πληροφορίες για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας Άρθρο 38 Ειδικότητες του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Υπουργική Απόφαση 10, 13, 14 113530/Κ5 2023 5953 Β

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Άρθρο 10 - Σύμβαση μαθητείας - Διακοπή Σύμβασης - Αλλαγή εργοδότη Άρθρο 13 - Υλοποίηση προγράμματος μάθησης στον εργασιακό χώρο Άρθρο 14 - Παρακολούθηση μάθησης στον εργασιακό χώρο - εποπτεία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230205953

      • Υπουργική Απόφαση Φ2/119607/ΓΓ4 2020 3993 Β

       Περιγραφή Προγράμματα Σπουδών στον Εργασιακό Χώρο των ειδικοτήτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203993

      • 1 Έναρξη Διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ Δ.Β.Μ

       Σημειώσεις Η διαδικασία καταγραφής προφερόμενων θέσεις μαθητείας για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ξεκινά με την Δημόσια Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ Δ.Β.Μ σε φορείς του Δημοσίου

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταγραφή ανά ειδικότητα των προσφερόμενων θέσεων μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθητείας από τους φορείς του Δημόσιου Τομέα. Η πρωτοκόλληση γίνεται αυτόματα μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα.

       Σημειώσεις Η καταχώριση πραγματοποιείται από τον υπάλληλο που έχει οριστεί από τον φορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Ελεγχος αιτήσεων συμμετοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έλεγχος δικαιολογητικών και πληρότητας αίτησης

       Σημειώσεις Το αρμόδιο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ Δ.Β.Μ ελέγχει στο Πληροφοριακό Σύστημα τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στοιχεία επικοινωνίας: dpd-vetlabor@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 4 Εγκεκριμένες Αιτήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταγραφή εγγεκριμένων αιτήσεων και ενεργοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθητείας

       Ναι Όχι


      • 5 Ελλιπείς Αιτήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταγραφή ελλιπών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας

       Σημειώσεις Το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ Δ.Β.Μ επικοινωνεί τηλεφωνικά και μέσω email με τους φορείς που έχουν ελλειπή στοιχεία. Στο διάστημα αυτό οι φορείς μπορούν να προβούν σε διόρθωση επικαιροποίηση των αιτήσελων τους.

       Ναι Όχι


      • 6 Έγκριση διορθωμένων αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Ελλειπείς Αιτήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι ελλειπείς αιτήσεις καταγράφονται ως άκυρες

       Ναι Ναι


      • 8 Σύνταξη Σχεδίου ΚΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάρτιση σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα

       Όχι Όχι


      • 9 Αίτημα Βεβαίωσης από ΓΔΟΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτημα διατύπωσης εισήγησης για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης προς Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή σχεδίου ΚΥΑ από Γ.Γ - Σύνταξη Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατάρτιση Εισήγησης Γ.Γ. σχετικά με το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και υπογραφή σχεδίου ΚΥΑ

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή Σχεδίου ΚΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Προώθηση του σχεδίου ΚΥΑ στον υπογράφων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή Σχεδίου ΚΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Προώθηση του σχεδίου ΚΥΑ στον τελικό υπογράφων του Υπουργείου Οικονομικών

       Όχι Όχι


      • 13 Αποστολή ΚΥΑ στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 14 Έκδοση ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή, πρωτοκόλληση και αποστολή της ΚΥΑ στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Όχι Όχι


      • 15 Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δημοσίευση της ΚΥΑ στην εφημερίδα της Κυβέρνησης και ανάρτηση στη Διαύγεια

       Όχι Όχι


      • 16 Γνωστοποίηση ΚΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γνωστοποίηση της δημοσίευσης της ΚΥΑ σε ΦΕΚ

       Σημειώσεις Η γνωστοποίηση γίνεται α) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης β) στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθητείας γ) στους φορείς που εντάχθησαν στην ΚΥΑ

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.