Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για το Επάγγελμα / τη Δραστηριότητα Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb12e44d7-29ee-4a6e-85eb-c3d90133988f 933465 Temporary Cross-border Provision of Services for the Profession/Activity of a Diver Certification Organisation

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • EUGO portal (μόνο πληροφορίες) Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για το Επάγγελμα / τη Δραστηριότητα Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών για το επάγγελμα / τη δραστηριότητα του Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών στην Ελλάδα και απευθύνεται σε παρόχους (περιλαμβανομένων και των Ελλήνων), οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί και ασκούν μόνιμα το συγκεκριμένο επάγγελμα/ δραστηριότητα σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση Προσωρινής / Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών για το Επάγγελμα / τη Δραστηριότητα Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 74.9 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση Προσωρινής/Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών για το Επάγγελμα / τη Δραστηριότητα Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ασκεί νόμιμα το εν λόγω επάγγελμα στο κράτος - μέλος εγκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

       Όχι Όχι

      • 3 Πτωχευτικού δικαίου Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου δεν πρέπει να έχει τεθεί ή αιτηθεί να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου δεν πρέπει να διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα που αποτελούν κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου δεν πρέπει να ασκεί το επάγγελμα του προμηθευτή, κατασκευαστή, εκμισθωτή ή πωλητή καταδυτικού εξοπλισμού και δεν συμμετέχει στην μετοχική δομή ή στη διοίκηση νομικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς με αυτές δραστηριότητες.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους εγκατάστασης, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους εγκατάστασης, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται τέτοια βεβαίωση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από το κράτος – μέλος εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει αποδεικτικό/α, το/α οποίο/α αποδεικνύει/ουν την ενασχόλησή του με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την οποία και θα παράσχει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη δήλωση έναρξης εργασιών (με αναφορά στον αριθμό της εν λόγω άδειας καθώς και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη δήλωση έναρξης εργασιών (με αναφορά στον αριθμό της εν λόγω άδειας καθώς και την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Πιστοποιητικό φορέα διαπιστευμένου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή από άλλον φορέα διαπίστευσης – μέλος της σχετικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης, καθώς και αποδεικτικό διαπίστευσης του φορέα που παρείχε την πιστοποίηση. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό φορέα διαπιστευμένου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή από άλλον φορέα διαπίστευσης – μέλος της σχετικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης, καθώς και αποδεικτικό διαπίστευσης του φορέα που παρείχε την πιστοποίηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Φωτοαντίγραφα των ΦΕΚ σύστασης, δημοσίευσης καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφα των ΦΕΚ σύστασης, δημοσίευσης καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο Οργανισμός έχει την έδρα του στην αλλοδαπή, σε κράτος - μέλος του Ε.Ο.Χ., απαιτούνται τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού ή άλλο έγγραφο, που παρέχει νόμιμα δικαιώματα χρήσης επαγγελματικής στέγης. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού ή άλλο έγγραφο, που παρέχει νόμιμα δικαιώματα χρήσης επαγγελματικής στέγης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα εν λόγω δικαιολογητικά προβλέπονται και για την περίπτωση όπου ο Οργανισμός έχει την έδρα του στην αλλοδαπή, σε κράτος - μέλος του Ε.Ο.Χ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ότι: 1 . δεν έχει τεθεί ή αιτηθεί να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης 2 . δεν ασκεί το επάγγελμα του προμηθευτή, κατασκευαστή, εκμισθωτή ή πωλητή καταδυτικού εξοπλισμού και δεν συμμετέχει στην μετοχική δομή ή στη διοίκηση νομικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς με αυτές δραστηριότητες. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ότι: 1 . δεν έχει τεθεί ή αιτηθεί να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης 2 . δεν ασκεί το επάγγελμα του προμηθευτή, κατασκευαστή, εκμισθωτή ή πωλητή καταδυτικού εξοπλισμού και δεν συμμετέχει στην μετοχική δομή ή στη διοίκηση νομικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς με αυτές δραστηριότητες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 513.12/13/53 2013 29 Β

       Περιγραφή Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών για την άσκηση δώδεκα (12) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (Α΄63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200029

      • Νόμος 17 3844 2010 63 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100063

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Δήλωσης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος (νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί) υποβάλλει σχετική αίτηση/δήλωση με επισυναπτόμενα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά απευθείας στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας ή σε φυσικό ΚΕΠ - ΕΚΕ.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση υποβληθεί σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, το στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει την αίτηση/δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή O ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση/δήλωση και το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας πρωτοκολλεί την αίτηση/δήλωση και τη χρεώνει στο Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης χορηγεί βεβαίωση υποβολής αιτήματος στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας των, συνημμένων στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, προαπαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αξιολογηθούν ως ελλιπή το Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης συντάσσει, υπογράφει έγγραφο με τις ελλείψεις και την προθεσμία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας για υπογραφή. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχετικό έγγραφο και το επιστρέφει στο Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης. Το Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης προωθεί το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο στον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει εγγράφως την παράταση της υποβολής αυτών έως και εξήντα (60) ημέρες για δύο λόγους: α) εάν τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, χρήζουν κατά την κρίση της Υπηρεσίας, περαιτέρω διερεύνηση ή διευκρινήσεις και β) εάν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά δεν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα για λόγους ανωτέρας βίας. Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί και χρεώνει το αίτημα παράτασης του αιτούντα στο Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης. Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν ή παρέχει τις απαιτούμενες διευκρινήσεις που του ζητήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας. Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας πρωτοκολλεί και χρεώνει στο Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης το απαντητικό έγγραφο του ενδιαφερόμενου. Το Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης επανελέγχει εκ νέου το σύνολο των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη σχεδίου Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης και το προωθεί για υπογραφή έως το επίπεδο του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Αστυνόμευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Αστυνόμευσης υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Κλάδου Α’ Ασφάλειας και Αστυνόμευσης.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Α’ Ασφάλειας και Αστυνόμευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Κλάδου

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Α’ Ασφάλειας και Αστυνόμευσης υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης και το προωθεί στον Υπαρχηγό Α’ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης από τον Υπαρχηγό Α’ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπαρχηγός Σωμάτων Ασφαλείας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπαρχηγός Α’ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αστυνόμευσης υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης και το προωθεί στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρχηγός Σωμάτων Ασφαλείας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης και το επιστρέφει στο Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης.

       Όχι Όχι


      • 13 Αποστολή Βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης αποστέλλει τη Βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.