Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων και Βραβείων σε Πολύτεκνες Μητέρες ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe8f9ca33-3c35-4633-b540-85f5981ed505 708088

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 7 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

35 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων και Βραβείων σε Πολύτεκνες Μητέρες Λ.Α.Ε.-Ο.Π.Ε.Κ.Α. (Λογαρισμός Αγροτικής Εστίας - Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), (πρώην Ο.Γ.Α., Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων). Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή χρηματικού βοηθήματος ύψους επτακοσίων ευρώ (700€) σε κάθε μία από τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) τρίτεκνες μητέρες και χιλίων ευρώ (1.000€) σε κάθε μία από τις χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες από όλες τις περιοχές της χώρας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής του οριστικού ηλεκτρονικού αρχείου κάθε κατηγορίας δικαιούχων (τρίτεκνων - πολύτεκνων) ξεπεράσουν τον προσδιοριζόμενο στην υπουργική απόφαση αριθμό δικαιούχων, θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση, η διαδικασία της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ. Από την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, θα προκύψει το αρχείο των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τρίτεκνων και των χιλίων (1.000) πολύτεκνων κληρωθέντων δικαιούχων. Ο αριθμός των δικαιούχων ανά πρόγραμμα, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, το ύψος της επιδότησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο την ίδια περίπου χρονική περίοδο. Η παρούσα καταχώριση βασίζεται στις διατάξεις της Υ.Α. του έτους 2023. Σε περίπτωση που με την έκδοση της νεότερης Υ.Α. εντός του 2024, επέλθουν αλλαγές στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στις προϋποθέσεις, η διαδικασία θα επικαιροποιηθεί με τις νεότερες διατάξεις. Το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες έτους 2023, θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς της χώρας. Για πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας και τις αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: https://opeka.gr/agrotiki-estia/programmata/voithima-xrimatwn-politeknes-miteres/

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Παραλαβή αίτησης για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αγροτική Εστία: Χρηματικά Βοηθήματα σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Μητέρες

      Επίσημος τίτλος

      Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων και Βραβε σε Πολύτεκνες Μητέρες ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του e- ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίες είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2022) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Tα ανωτέρω πρόσωπα να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, τα δε τέκνα δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. (βλ. και το σημείο 6 «Χρήσιμες πληροφορίες» σχετικά με την ασφαλιστική ικανότητα). Στις δικαιούχους δεν περιλαμβάνονται τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές.

       Ναι Ναι

      • 3 Εργασιακές Οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ.

       Ναι Ναι

      • 4 Ασφαλιστικές Οι μητέρες πρέπει να έχουν οι μεν τρίτεκνες 3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 24ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2023, ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης.

       Ναι Ναι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή της αίτησης με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ απαιτείται κατοχή κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet).

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της μητέρας, καθώς και των προστατευομένων μελών της (π.χ. βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) (π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • 2 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των τέκνων της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέρας. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των τέκνων της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέρας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από το οποίο να προκύπτει ποιός γονέας έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ων. Απόφαση

       Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από το οποίο να προκύπτει ποιός γονέας έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 1127

      • 4 Βεβαίωση Ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Βεβαίωση

       Βεβαίωση Ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα, απαιατείται Βεβαίωση Ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) (ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9703

      • 5 Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (φοιτητικό πάσο) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (φοιτητικό πάσο)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή αναγράφεται στο φοιτητικό πάσο (αφορά τέκνα άνω των 18 και μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Βεβαίωση σπουδών Βεβαίωση

       Βεβαίωση σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται κάρτα φοίτησης («πάσο») απαιτείται βεβαίωση σπουδών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 9703

      • 7 Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέρας, ανεξαρτήτως αν η τρίτεκνη ή πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 8 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 9 Πιστοποιητικό σπουδών Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) Βεβαίωση

       Πιστοποιητικό σπουδών Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό σπουδών Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) από το οποίο θα προκύπτει, η ημερομηνία εγγραφής του σπουδαστή των ΕΠΑΛ στην τάξη μαθητείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 9703

      • 10 Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας. Απόφαση

       Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας στην περίπτωση παιδιών ανεξαρτήτου ηλικίας με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 1127

      • Νόμος 4520 2018 30 Α

       Περιγραφή Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτωνκαι Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100030

      • Υπουργική Απόφαση 45764/23 2023 3042 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προγραμμάτων, αριθμού δικαιούχων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2023.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203042

      • Επίσημο έγγραφο 09-51211 2023

       Περιγραφή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2023 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ-

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A7%CE%94%CE%A146%CE%9C9%CE%97%CE%93-%CE%9E%CE%A54

       ΑΔΑ ΑΔΑ:6ΧΔΡ46Μ9ΗΓ-ΞΥ4

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής).

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3, Ν.2690/99).

       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική αναζήτηση του ενδιαφερόμενου με ΑΜΚΑ ή ΑΜ ΟΓΑ στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο ΚΕΠ και προσκομίζει αποδεικτικό ΑΜΚΑ ή ΑΜ ΟΓΑ, βάσει του οποίου ο υπάλληλος εκτελεί αναζήτηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος θα χρειαστεί να καταχωρίσει τα στοιχεία των τέκνων και του συζύγου.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιτυχής υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ       Ναι Όχι


      • 5 Αδυναμία υποβολής αίτησης


       Περιγραφή Η υποβολή της αίτησης δεν είναι δυνατή λόγω ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων της αιτούσης. Επίσης στην περίπτωση που τα έμμεσα ασφαλισμένα παιδιά δεν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα τότε η υποβολή της αίτησης δεν είναι δυνατή.

       Σημειώσεις Είναι πιθανό η τρίτεκνη ή η πολύτεκνη μητέρα να μην έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές της εισφορές ή να μην έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών ή να έχει εκπέσει της ρύθμισης και το σύστημα να μην την εμφανίζει ως δικαιούχο ή είναι πιθανό η τρίτεκνη ή η πολύτεκνη μητέρα να έχει πληρώσει καθυστερημένα τις ασφαλιστικές εισφορές της στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ή να έχει υπαχθεί πρόσφατα σε καθεστώς ρύθμισης καταβολής των οφειλών και το σύστημα να την εμφανίζει ως μη δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή η υποβολή της αίτησης δεν είναι δυνατή. Όλοι τα τέκνα, κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Η ασφαλιστική ικανότητα του έμμεσου μέλους ελέγχεται αυτόματα από την εφαρμογή κάθε φορά που εκτελείται η αναζήτηση ενός έμμεσου μέλους μέσω της εισαγωγής του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή προκύπτει ότι έμμεσα ασφαλισμένα παιδιά δεν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, τότε ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν θα μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

       Ναι Ναι


      • 6 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εκτυπώνει και παραδίδει στον πολίτη την Απόδειξη Αίτησης Τριτέκνων και Πολυτέκνων Μητέρων

       Σημειώσεις Πριν την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία της αιτούσας, τα οποία θα ελέγχονται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ, βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Έπειτα, θα υποβάλλεται οριστικά η αίτηση και θα εκτυπώνεται ένα αντίγραφο για τη δικαιούχο τρίτεκνη ή πολύτεκνη μητέρα, η οποία, πρέπει, αφού ελέγξει τα καταχωρηθέντα στοιχεία, να υπογράψει την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών στον ΟΠΕΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Στη συνέχεια τα ΚΕΠ θα αποστέλλουν ταχυδρομικά και μόνο την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος και της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα ξεκινήσει ο έλεγχος αιτήσεων και των δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι, εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της αίτησης μιας πολύτεκνης μητέρας, δεν φέρονται τουλάχιστον τέσσερα (4) τέκνα να πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η αίτηση αυτή δεν θα απορρίπτεται, αλλά θα εξετάζεται ως αίτηση τρίτεκνης μητέρας.

       Σημειώσεις Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών θα δημιουργηθεί από τη Δ/νση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ οριστικό ηλεκτρονικό αρχείο με τις υποβληθείσες αιτήσεις για κάθε κατηγορίας δικαιούχων (τρίτεκνων -πολύτεκνων). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής που περιλαμβάνονται στο οριστικό ηλεκτρονικό αρχείο κάθε κατηγορίας δικαιούχων (τρίτεκνων - πολύτεκνων) ξεπεράσουν τον προσδιοριζόμενο στην υπουργική απόφαση αριθμό δικαιούχων, θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση, η διαδικασία της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ. Από την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, θα προκύψει το αρχείο των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τρίτεκνων και των χιλίων (1.000) πολύτεκνων κληρωθέντων δικαιούχων.

       Όχι Όχι


      • 9 Αναζήτηση αποτελεσμάτων κλήρωσης αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον αριθμό των δικαιούχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει ο έλεγχος αιτήσεων και των δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι, εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της αίτησης μιας πολύτεκνης μητέρας, δεν φέρονται τουλάχιστον τέσσερα (4) τέκνα να πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η αίτηση αυτή δεν θα απορρίπτεται, αλλά θα εντάσσεται στο αρχείο των τρίτεκνων και θα εξετάζεται ως αίτηση τρίτεκνης μητέρας. Στην περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις ούτε ως τρίτεκνη μητέρα θα απορρίπτεται οριστικά. Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών, θα δημιουργηθεί από τη Δ/νση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ οριστικό ηλεκτρονικό αρχείο με τις υποβληθείσες αιτήσεις για κάθε κατηγορία δικαιούχων (τρίτεκνων - πολύτεκνων). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής που περιλαμβάνονται στο οριστικό ηλεκτρονικό αρχείο κάθε κατηγορίας δικαιούχων (τρίτεκνων - πολύτεκνων) ξεπεράσουν τον προσδιοριζόμενο στην υπουργική απόφαση αριθμό δικαιούχων, θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση, η διαδικασία της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ. Από την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, θα προκύψει το αρχείο των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τρίτεκνων και των χιλίων (1.000) πολύτεκνων κληρωθέντων δικαιούχων.

       Σημειώσεις Οι τρίτεκνες - πολύτεκνες μητέρες που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης από την ηλεκτρονική διεύθυνση www . opeka . gr / agrotiki - estia / ilektronikes - ypiresies / και από τα ΚΕΠ όλης της χώρας (όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση). Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα εμφανίζονται μετά από ηλεκτρονική αναζήτηση με βάση τον Αριθμό Μητρώου e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) της δικαιούχου και τον αριθμό αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

       Ναι Όχι


      • 10 Απόρριψη της αίτησης από τον ΟΠΕΚΑ


       Περιγραφή Απόρριψη της αίτησης από τον φορέα (ΟΠΕΚΑ)

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις ούτε ως τρίτεκνη μητέρα, θα απορρίπτεται οριστικά.

       Ναι Ναι


      • 11 Καταβολή χρηματικού επιδόματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου, θα πιστωθεί στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των κληρωθέντων δικαιούχων τρίτεκνων και πολύτεκνων μητέρων χρηματικό βοήθημα συνολικού ύψους επτακοσίων ευρώ (700€) και χιλίων ευρώ (1.000€), αντίστοιχα. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι καταβλήθηκε το χρηματικό βοήθημα σε δικαιούχο που δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα αναζητηθεί αυτό ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Όχι Ναι


      • 1 Είσοδος του πολίτη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΠΕΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://opeka.gr/agrotiki-estia/programmata/voithima-xrimatwn-politeknes-miteres/


       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση ΑΜΚΑ ή ΑΜ ΟΓΑ στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο πολίτης καταχωρίζει ΑΜΚΑ ή ΑΜ ΟΓΑ, βάσει του οποίου εκτελείται αναζήτηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων, δημιουργία και υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η αιτούσα θα χρειαστεί να καταχωρίσει τα στοιχεία των τέκνων και του συζύγου.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιτυχής υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 5 Αδυναμία υποβολής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Η υποβολή της αίτησης δεν είναι δυνατή λόγω ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων της αιτούσης. Επίσης στην περίπτωση που τα έμμεσα ασφαλισμένα παιδιά δεν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα τότε η υποβολή της αίτησης δεν είναι δυνατή.

       Σημειώσεις Είναι πιθανό η τρίτεκνη ή η πολύτεκνη μητέρα να μην έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές της εισφορές ή να μην έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών ή να έχει εκπέσει της ρύθμισης και το σύστημα να μην την εμφανίζει ως δικαιούχο ή είναι πιθανό η τρίτεκνη ή η πολύτεκνη μητέρα να έχει πληρώσει καθυστερημένα τις ασφαλιστικές εισφορές της στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ή να έχει υπαχθεί πρόσφατα σε καθεστώς ρύθμισης καταβολής των οφειλών και το σύστημα να την εμφανίζει ως μη δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή η υποβολή της αίτησης δεν είναι δυνατή. Όλοι τα τέκνα, κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Η ασφαλιστική ικανότητα του έμμεσου μέλους ελέγχεται αυτόματα από την εφαρμογή κάθε φορά που εκτελείται η αναζήτηση ενός έμμεσου μέλους μέσω της εισαγωγής του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή προκύπτει ότι έμμεσα ασφαλισμένα παιδιά δεν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, τότε ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν θα μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

       Ναι Ναι


      • 6 Αναζήτηση αποτελεσμάτων κλήρωσης αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον αριθμό των δικαιούχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει ο έλεγχος αιτήσεων και των δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι, εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της αίτησης μιας πολύτεκνης μητέρας, δεν φέρονται τουλάχιστον τέσσερα (4) τέκνα να πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η αίτηση αυτή δεν θα απορρίπτεται, αλλά θα εντάσσεται στο αρχείο των τρίτεκνων και θα εξετάζεται ως αίτηση τρίτεκνης μητέρας. Στην περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις ούτε ως τρίτεκνη μητέρα θα απορρίπτεται οριστικά. Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών, θα δημιουργηθεί από τη Δ/νση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ οριστικό ηλεκτρονικό αρχείο με τις υποβληθείσες αιτήσεις για κάθε κατηγορία δικαιούχων (τρίτεκνων - πολύτεκνων). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής που περιλαμβάνονται στο οριστικό ηλεκτρονικό αρχείο κάθε κατηγορίας δικαιούχων (τρίτεκνων - πολύτεκνων) ξεπεράσουν τον προσδιοριζόμενο στην υπουργική απόφαση αριθμό δικαιούχων, θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση, η διαδικασία της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ. Από την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, θα προκύψει το αρχείο των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τρίτεκνων και των χιλίων (1.000) πολύτεκνων κληρωθέντων δικαιούχων.

       Σημειώσεις Οι τρίτεκνες - πολύτεκνες μητέρες που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης από την ηλεκτρονική διεύθυνση www . opeka . gr / agrotiki - estia / ilektronikes - ypiresies / και από τα ΚΕΠ όλης της χώρας (όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση). Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα εμφανίζονται μετά από ηλεκτρονική αναζήτηση με βάση τον Αριθμό Μητρώου e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) της δικαιούχου και τον αριθμό αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.